An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 4 Leasú ar an Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005 )

21 2008

An tAcht Sláinte 2008

CUID 5

Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004

Leasú ar alt 66 den Acht um Chlárú Sibhialta 2004.

11 .— Leasaítear mír (i) d’alt 66(1) den Acht um Chlárú Sibhialta 2004 trí “,45A” a chur isteach i ndiaidh “45”.