An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 5 An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine a Dhíscaoileadh ) Ar Aghaidh ( SCEIDEAL 2 )

22 2008

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008

SCEIDEAL 1

Alt 3.

“CUID 1

NA RÁTAÍ SOCHAR TRÉIMHSIÚIL AGUS NA MÉADUITHE ORTHU

An cineál sochair

An ráta seach-tainiúil

An méadú i leith aosaigh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhoror-daithe faoi alt 183 (más iníoctha)

An méadú i gcás an duine a bheith ina chónaí nó ina cónaí ina aonar nó ina haonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d’aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

An méadú i gcás gnáth-chónaí a bheith ar an duine ar oileán amach ó chósta na hÉireann (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Sochar Breoiteachta, Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Díobhála agus Sochar Sláinte agus Sábháilteachta

204.30

135.60

26.00

2. Sochar Báis:

(a) pinsean is iníoctha le baintreach nó le baintreach fir (alt 81)

234.70

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

méadú breise i leith baintrí nó baintrí fir (faoi alt 81) a bhfuil aois inphinsin slánaithe aici nó aige

(b) pinsean is iníoctha le tuismitheoir:

(i) ráta laghdaithe

113.50

143.00

7.70

(ii) ráta uasta

234.70

143.00

7.70

(c) pinsean is iníoctha le dílleachta

180.30

3. Pinsean Stáit (Ranníocach) agus Pinsean Stáit (Aistriú):

230.30

153.50

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

méadú breise i leith aosaigh cháilithe a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó

aici

52.80

4. Pinsean Easláine:

209.80

149.70

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil 65 bliana d’aois

slánaithe aige nó aici

20.50

méadú breise i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag aosach cáilithe

56.60

5. Pinsean Baintrí (Ranníocach), agus Pinsean Baintrí Fir (Ranníocach) agus íocaíocht dá dtagraítear i mír (a) den mhíniú ar ‘íocaíocht iomchuí’ in alt 178:

209.80

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin

slánaithe aige nó aici

20.50

6. Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)

176.50

7. Sochar Cúramóra:

(a) i gcás duine lena mbaineann alt 102(1)(b)

221.20

26.00

(b) i gcás duine lena mbaineann alt 102(1)(a)

331.80

26.00

CUID 2

Sochair Dhíobhálacha Ceirde — Aiscí agus Deontas

An Cineál Deontais

Méid

(1)

(2)

1. Sochar Míthreorach:

Aisce uasta

16,470

2. Sochar Báis

850

CUID 3

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach

An ráta seachtainiúil

(1)

(2)

100 faoin gcéad... ... ... ...

235.40

90 faoin gcéad... ... ... ...

211.90

80 faoin gcéad... ... ... ...

188.30

70 faoin gcéad... ... ... ...

164.80

60 faoin gcéad... ... ... ...

141.20

50 faoin gcéad... ... ... ...

117.70

40 faoin gcéad... ... ... ...

94.20

30 faoin gcéad... ... ... ...

70.60

20 faoin gcéad... ... ... ...

47.10

CUID 4

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

An cineál méadaithe

An ráta seachtainiúil

An méadú i gcás an duine a bheith ina chónaí nó ina cónaí ina aonar nó ina haonar

An méadú i gcás an duine a bheith ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí ar oileán amach ó chósta na hÉireann (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre

204.30

7.70

12.70

2. Méadú i gcás síor-fhreastal a bheith ag teastáil ón duine

221.20

”.