An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( SCEIDEAL 1 )

22 2008

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008

SCEIDEAL 2

Alt 4.

“CUID 1

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh

An ráta seach-tainiúil

An méadú i leith aosaigh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhoror-daithe faoi alt 183 (más iníoctha)

An méadú i gcás duine a bheith ina chónaí nó ina cónaí ina aonar nó ina haonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d’aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

An méadú i gcás an duine a bheith ina ghnáth- chónaí nó ina gnáth-chónaí ar oileán amach ó chósta na hÉireann (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Liúntas Cuardaitheora Poist:

(a) i gcás duine lena mbaineann alt 142(1)(a)

204.30

135.60

26.00

(b) i gcás duine lena mbaineann alt 142(1) (b)

204.30

135.60

26.00

2. Liúntas Réamhscoir

204.30

135.60

26.00

3. Liúntas Míchumais

204.30

135.60

26.00

4. Pinsean Stáit (Neamhranníocach)

219.00

144.70

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

5. Pinsean Dall

204.30

135.60

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

6. Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Pinsean Baintrí Fir (Neamhranníocach) agus íocaíocht dá dtagraítear i mír (b) nó (c) den mhíniú ar ‘íocaíocht iomchuí’ in alt 178

204.30

26.00

143.00

7.70

10.00

12.70

7. Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

204.30

26.00

8. Liúntas Cúramóra:

(a) i gcás duine lena mbaineann alt 181(1)(a)

330.80

26.00

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

27.70

(b) i gcás duine lena mbaineann alt 181(1) (b)

220.50

26.00

10.00

12.70

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

18.50

9. Íocaíocht Chaomhnóra (Neamhranníocach)

176.50

10. Liúntas Leasa Forlíontach

204.30

135.60

26.00

11. Cúnamh Feirme

204.30

135.60

26.00

CUID 2

Méaduithe ar an bPinsean Stáit (Neamhranníocach) i leith duine amháin de lánúin i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an gcéile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil anmhéadaithe

Má tá acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara gan bheith níos mó ná €30.00

144.70

níos mó ná €30.00 ach gan bheith níos mó ná €32.50

143.00

níos mó ná €32.50 ach gan bheith níos mó ná €35.00

141.40

níos mó ná €35.00 ach gan bheith níos mó ná €37.50

139.70

níos mó ná €37.50 ach gan bheith níos mó ná €40.00

138.10

níos mó ná €40.00 ach gan bheith níos mó ná €42.50

136.40

níos mó ná €42.50 ach gan bheith níos mó ná €45.00

134.80

níos mó ná €45.00 ach gan bheith níos mó ná €47.50

133.10

níos mó ná €47.50 ach gan bheith níos mó ná €50.00

131.50

níos mó ná €50.00 ach gan bheith níos mó ná €52.50

129.80

níos mó ná €52.50 ach gan bheith níos mó ná €55.00

128.20

níos mó ná €55.00 ach gan bheith níos mó ná €57.50

126.50

níos mó ná €57.50 ach gan bheith níos mó ná €60.00

124.90

níos mó ná €60.00 ach gan bheith níos mó ná €62.50

123.20

níos mó ná €62.50 ach gan bheith níos mó ná €65.00

121.60

níos mó ná €65.00 ach gan bheith níos mó ná €67.50

119.90

níos mó ná €67.50 ach gan bheith níos mó ná €70.00

118.30

níos mó ná €70.00 ach gan bheith níos mó ná €72.50

116.60

níos mó ná €72.50 ach gan bheith níos mó ná €75.00

115.00

níos mó ná €75.00 ach gan bheith níos mó ná €77.50

113.30

níos mó ná €77.50 ach gan bheith níos mó ná €80.00

111.70

níos mó ná €80.00 ach gan bheith níos mó ná €82.50

110.00

níos mó ná €82.50 ach gan bheith níos mó ná €85.00

108.40

níos mó ná €85.00 ach gan bheith níos mó ná €87.50

106.70

níos mó ná €87.50 ach gan bheith níos mó ná €90.00

105.10

níos mó ná €90.00 ach gan bheith níos mó ná €92.50

103.40

níos mó ná €92.50 ach gan bheith níos mó ná €95.00

101.80

níos mó ná €95.00 ach gan bheith níos mó ná €97.50

100.10

níos mó ná €97.50 ach gan bheith níos mó ná €100.00

98.40

níos mó ná €100.00 ach gan bheith níos mó ná €102.50

96.80

níos mó ná €102.50 ach gan bheith níos mó ná €105.00

95.10

níos mó ná €105.00 ach gan bheith níos mó ná €107.50

93.50

níos mó ná €107.50 ach gan bheith níos mó ná €110.00

91.80

níos mó ná €110.00 ach gan bheith níos mó ná €112.50

90.20

níos mó ná €112.50 ach gan bheith níos mó ná €115.00

88.50

níos mó ná €115.00 ach gan bheith níos mó ná €117.50

86.90

níos mó ná €117.50 ach gan bheith níos mó ná €120.00

85.20

níos mó ná €120.00 ach gan bheith níos mó ná €122.50

83.60

níos mó ná €122.50 ach gan bheith níos mó ná €125.00

81.90

níos mó ná €125.00 ach gan bheith níos mó ná €127.50

80.30

níos mó ná €127.50 ach gan bheith níos mó ná €130.00

78.60

níos mó ná €130.00 ach gan bheith níos mó ná €132.50

77.00

níos mó ná €132.50 ach gan bheith níos mó ná €135.00

75.30

níos mó ná €135.00 ach gan bheith níos mó ná €137.50

73.70

níos mó ná €137.50 ach gan bheith níos mó ná €140.00

72.00

níos mó ná €140.00 ach gan bheith níos mó ná €142.50

70.40

níos mó ná €142.50 ach gan bheith níos mó ná €145.00

68.70

níos mó ná €145.00 ach gan bheith níos mó ná €147.50

67.10

níos mó ná €147.50 ach gan bheith níos mó ná €150.00

65.40

níos mó ná €150.00 ach gan bheith níos mó ná €152.50

63.80

níos mó ná €152.50 ach gan bheith níos mó ná €155.00

62.10

níos mó ná €155.00 ach gan bheith níos mó ná €157.50

60.50

níos mó ná €157.50 ach gan bheith níos mó ná €160.00

58.80

níos mó ná €160.00 ach gan bheith níos mó ná €162.50

57.20

níos mó ná €162.50 ach gan bheith níos mó ná €165.00

55.50

níos mó ná €165.00 ach gan bheith níos mó ná €167.50

53.80

níos mó ná €167.50 ach gan bheith níos mó ná €170.00

52.20

níos mó ná €170.00 ach gan bheith níos mó ná €172.50

50.50

níos mó ná €172.50 ach gan bheith níos mó ná €175.00

48.90

níos mó ná €175.00 ach gan bheith níos mó ná €177.50

47.20

níos mó ná €177.50 ach gan bheith níos mó ná €180.00

45.60

níos mó ná €180.00 ach gan bheith níos mó ná €182.50

43.90

níos mó ná €182.50 ach gan bheith níos mó ná €185.00

42.30

níos mó ná €185.00 ach gan bheith níos mó ná €187.50

40.60

níos mó ná €187.50 ach gan bheith níos mó ná €190.00

39.00

níos mó ná €190.00 ach gan bheith níos mó ná €192.50

37.30

níos mó ná €192.50 ach gan bheith níos mó ná €195.00

35.70

níos mó ná €195.00 ach gan bheith níos mó ná €197.50

34.00

níos mó ná €197.50 ach gan bheith níos mó ná €200.00

32.40

níos mó ná €200.00 ach gan bheith níos mó ná €202.50

30.70

níos mó ná €202.50 ach gan bheith níos mó ná €205.00

29.10

níos mó ná €205.00 ach gan bheith níos mó ná €207.50

27.40

níos mó ná €207.50 ach gan bheith níos mó ná €210.00

25.80

níos mó ná €210.00 ach gan bheith níos mó ná €212.50

24.10

níos mó ná €212.50 ach gan bheith níos mó ná €215.00

22.50

níos mó ná €215.00 ach gan bheith níos mó ná €217.50

20.80

níos mó ná €217.50 ach gan bheith níos mó ná €220.00

19.20

níos mó ná €220.00 ach gan bheith níos mó ná €222.50

17.50

níos mó ná €222.50 ach gan bheith níos mó ná €225.00

15.90

níos mó ná €225.00 ach gan bheith níos mó ná €227.50

14.20

níos mó ná €227.50 ach gan bheith níos mó ná €230.00

12.60

níos mó ná €230.00 ach gan bheith níos mó ná €232.50

10.90

níos mó ná €232.50 ach gan bheith níos mó ná €235.00

9.30

níos mó ná €235.00 ach gan bheith níos mó ná €237.50

7.60

níos mó ná €237.50 ach gan bheith níos mó ná €240.00

5.90

níos mó ná €240.00 ach gan bheith níos mó ná €242.50

4.30

níos mó ná €242.50 ach gan bheith níos mó ná €245.00

2.60

níos mó ná €245.00

Neamhní

CUID 3 Méadú ar phinsean dall i leith duine amháin de lánúin i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an gcéile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil anmhéadaithe

Má tá acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara gan bheith níos mó ná €7.60

135.60

níos mó ná €7.60 ach gan bheith níos mó ná € 10.10

133.90

níos mó ná €10.10 ach gan bheith níos mó ná €12.60

132.30

níos mó ná €12.60 ach gan bheith níos mó ná €15.10

130.60

níos mó ná €15.10 ach gan bheith níos mó ná €17.60

129.00

níos mó ná €17.60 ach gan bheith níos mó ná €20.10

127.30

níos mó ná €20.10 ach gan bheith níos mó ná €22.60

125.60

níos mó ná €22.60 ach gan bheith níos mó ná €25.10

124.00

níos mó ná €25.10 ach gan bheith níos mó ná €27.60

122.30

níos mó ná €27.60 ach gan bheith níos mó ná €30.10

120.70

níos mó ná €30.10 ach gan bheith níos mó ná €32.60

119.00

níos mó ná €32.60 ach gan bheith níos mó ná €35.10

117.30

níos mó ná €35.10 ach gan bheith níos mó ná €37.60

115.70

níos mó ná €37.60 ach gan bheith níos mó ná €40.10

114.00

níos mó ná €40.10 ach gan bheith níos mó ná €42.60

112.40

níos mó ná €42.60 ach gan bheith níos mó ná €45.10

110.70

níos mó ná €45.10 ach gan bheith níos mó ná €47.60

109.10

níos mó ná €47.60 ach gan bheith níos mó ná €50.10

107.40

níos mó ná €50.10 ach gan bheith níos mó ná €52.60

105.70

níos mó ná €52.60 ach gan bheith níos mó ná €55.10

104.10

níos mó ná €55.10 ach gan bheith níos mó ná €57.60

102.40

níos mó ná €57.60 ach gan bheith níos mó ná €60.10

100.80

níos mó ná €60.10 ach gan bheith níos mó ná €62.60

99.10

níos mó ná €62.60 ach gan bheith níos mó ná €65.10

97.40

níos mó ná €65.10 ach gan bheith níos mó ná €67.60

95.80

níos mó ná €67.60 ach gan bheith níos mó ná €70.10

94.10

níos mó ná €70.10 ach gan bheith níos mó ná €72.60

92.50

níos mó ná €72.60 ach gan bheith níos mó ná €75.10

90.80

níos mó ná €75.10 ach gan bheith níos mó ná €77.60

89.10

níos mó ná €77.60 ach gan bheith níos mó ná €80.10

87.50

níos mó ná €80.10 ach gan bheith níos mó ná €82.60

85.80

níos mó ná €82.60 ach gan bheith níos mó ná €85.10

84.20

níos mó ná €85.10 ach gan bheith níos mó ná €87.60

82.50

níos mó ná €87.60 ach gan bheith níos mó ná €90.10

80.80

níos mó ná €90.10 ach gan bheith níos mó ná €92.60

79.20

níos mó ná €92.60 ach gan bheith níos mó ná €95.10

77.50

níos mó ná €95.10 ach gan bheith níos mó ná €97.60

75.90

níos mó ná €97.60 ach gan bheith níos mó ná €100.10

74.20

níos mó ná €100.10 ach gan bheith níos mó ná €102.60

72.50

níos mó ná €102.60 ach gan bheith níos mó ná €105.10

70.90

níos mó ná €105.10 ach gan bheith níos mó ná €107.60

69.20

níos mó ná €107.60 ach gan bheith níos mó ná €110.10

67.60

níos mó ná €110.10 ach gan bheith níos mó ná €112.60

65.90

níos mó ná €112.60 ach gan bheith níos mó ná €115.10

64.20

níos mó ná €115.10 ach gan bheith níos mó ná €117.60

62.60

níos mó ná €117.60 ach gan bheith níos mó ná €120.10

60.90

níos mó ná €120.10 ach gan bheith níos mó ná €122.60

59.30

níos mó ná €122.60 ach gan bheith níos mó ná €125.10

57.60

níos mó ná €125.10 ach gan bheith níos mó ná €127.60

56.00

níos mó ná €127.60 ach gan bheith níos mó ná €130.10

54.30

níos mó ná €130.10 ach gan bheith níos mó ná €132.60

52.60

níos mó ná €132.60 ach gan bheith níos mó ná €135.10

51.00

níos mó ná €135.10 ach gan bheith níos mó ná €137.60

49.30

níos mó ná €137.60 ach gan bheith níos mó ná €140.10

47.70

níos mó ná €140.10 ach gan bheith níos mó ná €142.60

46.00

níos mó ná €142.60 ach gan bheith níos mó ná €145.10

44.30

níos mó ná €145.10 ach gan bheith níos mó ná €147.60

42.70

níos mó ná €147.60 ach gan bheith níos mó ná €150.10

41.00

níos mó ná €150.10 ach gan bheith níos mó ná €152.60

39.40

níos mó ná €152.60 ach gan bheith níos mó ná €155.10

37.70

níos mó ná €155.10 ach gan bheith níos mó ná €157.60

36.00

níos mó ná €157.60 ach gan bheith níos mó ná €160.10

34.40

níos mó ná €160.10 ach gan bheith níos mó ná €162.60

32.70

níos mó ná €162.60 ach gan bheith níos mó ná €165.10

31.10

níos mó ná €165.10 ach gan bheith níos mó ná €167.60

29.40

níos mó ná €167.60 ach gan bheith níos mó ná €170.10

27.70

níos mó ná €170.10 ach gan bheith níos mó ná €172.60

26.10

níos mó ná €172.60 ach gan bheith níos mó ná €175.10

24.40

níos mó ná €175.10 ach gan bheith níos mó ná €177.60

22.80

níos mó ná €177.60 ach gan bheith níos mó ná €180.10

21.10

níos mó ná €180.10 ach gan bheith níos mó ná €182.60

19.40

níos mó ná €182.60 ach gan bheith níos mó ná €185.10

17.80

níos mó ná €185.10 ach gan bheith níos mó ná €187.60

16.10

níos mó ná €187.60 ach gan bheith níos mó ná €190.10

14.50

níos mó ná €190.10 ach gan bheith níos mó ná €192.60

12.80

níos mó ná €192.60 ach gan bheith níos mó ná €195.10

11.20

níos mó ná €195.10 ach gan bheith níos mó ná €197.60

9.50

níos mó ná €197.60 ach gan bheith níos mó ná €200.10

7.80

níos mó ná €200.10 ach gan bheith níos mó ná €202.60

6.20

níos mó ná €202.60 ach gan bheith níos mó ná €205.10

4.50

níos mó ná €205.10 ach gan bheith níos mó ná €207.60

2.90

níos mó ná €207.60

Neamhní

”.