An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 4 Dleachtanna Stampa ) Ar Aghaidh (CUID 6 Ilghnéitheach )

25 2008

TODO

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil

Léiriú (Cuid 5).

88 .— Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003.

Leasú ar alt 89 (forálacha a bhaineann le maoin talmhaíochta) den Phríomh-Acht.

89 .— (1) Leasaítear alt 89 den Phríomh-Acht, i mír (a) den mhíniú ar “maoin talmhaíochta” i bhfo-alt (1) agus sa mhíniú ar “feirmeoir” san alt sin trí “i mBallstát” a chur in ionad “sa Stát”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le bronntanais agus le hoidhreachtaí a ghlacfar an 20 Samhain 2008 nó dá éis.

Fáltais chaipitiúla: an ráta muirir.

90 .— (1) Leasaítear an Tábla i gCuid 2 de Sceideal 2 a ghabhann leis an bPríomh-Acht trí “22” a chur in ionad “20”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le bronntanais agus oidhreachtaí arna nglacadh an 20 Samhain 2008 nó dá éis.