An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (TODO) Ar Aghaidh (Caibidil 2 Tobhaigh )

25 2008

TODO

CUID 1

Tobhaigh, Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Léiriú (Cuid 1).

1 .— Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997.