Ar Aghaidh ( Réamhráiteach agus Ginearálta)

36 2019

/images/harp.jpg


Uimhir 36 de 2019


AN TACHT UM SHLÁINTE AGUS TACAÍOCHT CÚRAIM LEANAÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2019

[An tiontú oifigiúil]


CLÁR AN ÁBHAIR

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua

2. Caiteachais

CUID 2

Sláinte

3. Mínithe agus feidhm (Cuid 2)

4. Aisíoc caiteachas liachta arna dtabhú ag daoine incháilithe i leith cóireáil liachta riachtanach

5. Rialacháin

6. Socruithe riaracháin idir an Fheidhmeannacht agus institiúidí inniúla

7. Féadfaidh an Fheidhmeannacht aird a bheith aici ar bhreitheanna áirithe ón gCoimisiún Riaracháin

8. Athbhreithniú ar oibriú Chuid 2

CUID 3

Leasú ar an Acht um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018

9. Míniú (Cuid 3)

10. Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht

11. Leasú ar alt 15 den Phríomh-Acht

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018 (Uimh. 11)

Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 1956 (Uimh. 26) Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 2004 (Uimh. 38)

/images/harp.jpg


Uimhir 36 de 2019


An tAcht um Shláinte agus Tacaíocht Cúraim Leanaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2019

[An tiontú oifigiúil]


Acht do dhéanamh socrú, i gcás go dtarlóidh tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as comhaltas den Aontas Eorpach gan comhaontú idir an Ríocht Aontaithe agus an tAontas Eorpach faoi Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach lena leagfar amach na socruithe le haghaidh tarraingt siar den sórt sin, maidir le nithe áirithe de dhroim tarraingt siar den sórt sin agus, go háirithe—

A. i gcomhréir le meon thiomantas an Stáit do Chomhaontú na Breataine-na hÉireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10ú lá d’Aibreán 1998 agus, ag féachaint do chomhaltas an Stáit den Aontas Eorpach, do dhéanamh socrú eisceachtúil maidir le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte d’aisíoc le daoine incháilithe a bhfuil cónaí orthu i dTuaisceart Éireann caiteachais liachta áirithe arna dtabhú i mBallstát i leith cóireáil liachta riachtanach le linn dóibh a bheith sa Bhallstát sin, agus

B. ag féachaint don Chomhlimistéar Taistil idir an Stát agus an Ríocht Aontaithe, do dhéanamh socrú maidir le hincháilitheacht daoine áirithe chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht airgeadais faoin Scéim Cúraim Leanaí Inacmhainne agus, chun na críche sin, do leasú an Achta um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018,

Agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[24 Deireadh Fómhair 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas: