Ar Aghaidh ( Réamhráiteach agus Ginearálta)

37 2019

/images/harp.jpg


Uimhir 37 de 2019


AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 2019

[An tiontú oifigiúil]


Clár an Ábhair

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1. Gearrtheideal agus tosach feidhme

CUID 2

Leasuithe ar Achtanna a Bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh

2. Leasú ar alt 2 den Acht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989

3. Leasú ar alt 5 den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996

4. Leasú ar an Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010

CUID 3

Aitheantas a thabhairt do Cholscarthaí, Idirscarthaí Dlíthiúla agus Neamhnithe Pósta Áirithe

5. Mínithe agus feidhm (Cuid 3)

6. Aitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar roimh theacht i ngníomh don alt seo

7. Aitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar tar éis don alt seo teacht i ngníomh

Na hAchtanna Dá dTagraítear

An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010 (Uimh. 24)

An tAcht um Shainchónaí agus Aithint Colscarthaí Coigríche, 1986 (Uimh. 24)

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996 (Uimh. 33)

An tAcht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989 (Uimh. 6)

/images/harp.jpg


Uimhir 37 de 2019


AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 2019

[An tiontú oifigiúil]


Acht do leasú an Achta um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989; do leasú an Achta um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996; do leasú an Achta um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010; do dhéanamh socrú, i gcás go dtarlóidh tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as comhaltas den Aontas Eorpach gan comhaontú idir an Ríocht Aontaithe agus an tAontas Eorpach faoi Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach lena leagfar amach na socruithe le haghaidh tarraingt siar den sórt sin, maidir le haitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[25 Deireadh Fómhair 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas: