Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL. An tOrdú Sealadach um Chontae-Bhuirg Phortláirge (Teorainn a Leathnú), 1966.)

1 1966


Uimhir 1 (Príobháideach) de 1966.


ACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1966

[An tiontú oifigiúil.]


ACHT DO DHAINGNIÚ AN ORDAITHE SHEALADAIGH UM CHONTAE-BHUIRG PHORTLÁIRGE (TEORAINN A LEATHNÚ), 1966 [23 Márta, 1966.]

DE BHRÍ go bhfuil an tAire Rialtais Áitiúil tar éis an tOrdú Sealadach um Chontae-Bhuirg Phortláirge (Teorainn a Leathnú), 1966, atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a dhéanamh go cuí faoi Acht Bainistí Chathair Phortláirge, 1939 (Uimh. 25 de 1939), ach nach mbeidh éifeacht ag an Ordú sin go dtí go ndaingneoidh an tOireachtas é:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS:—

Daingniú.

1. —Daingnítear leis seo an tOrdú Sealadach um Chontae-Bhuirg Phortláirge (Teorainn a Leathnú), 1966, atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar Acht Daingnithe Ordaithe Shealadaigh Rialtais Áitiúil, 1966 , a ghairm den Acht seo.