60 1924


Uimhir 60 de 1924.


ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1924.


ACHT CHUN ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG DO DHÉANAMH BUAN AGUS CHUN ACHTACHÁIN ÁIRITHE EILE ATÁ AG DUL IN EUG DO CHIMÉAD BEO GO CEANN TRÉIMHSE TEORANTA.

[20adh Mí na Nodlag, 1924.]

DE BHRÍ go bhfuil na hAchtanna atá luaidhte sa Chéad Sceideal agus sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, sa mhéid go bhfuilid i bhfeidhm i Saorstát Éireann agus sa mhéid gur diombuan a ré, go bhfuilid le dul in eug ar an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1924:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil sé oiriúnach na hAchtanna atá luaidhte sa Chéad Sceideal agus sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus na hachtacháin le n-a leasuítear iad no a dhineann difir dóibh do dhéanamh buan, agus do chimeád beo, fé seach mar a luaidhtear san Acht so:

ACHTUIGHEADH OIREACHTAS SHAORSTáIT ÉIREANN AR AN ÁBHAR SAN MAR LEANAS:—

Na hAchtanna sa Chéad Sceideal do dhéanamh buan.

1. —(1) Déanfar Achtanna buana de sna hAchtanna atá luaidhte sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so, sa mhéid a háirítear sa tríú colún den Sceideal san, agus aon fhoráil atá in aon Acht atá i bhfeidhm ar dháta rithte an Achta so agus a chuireann teora leis an tréimhse a bheidh aon cheann de sna hAchtanna so no aon choda dhíobh i bhfeidhm raghaidh a héifeacht in eug.

(2) Aon achtacháin nár hathghairmeadh agus a dhineann leasú ar na hachtacháin a dintear buan leis an alt so, no a dhineann difir dóibh, déanfar buan iad sa chuma chéanna, sa mhéid gur diombuan a ré, pe'ca táid luaidhte sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so no ná fuilid.

Na hAchtanna sa Dara Sceideal do chimeád beo.

2. —(1) Cimeádfar beo go dtí an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1925, na hAchtanna atá luaidhte sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, sa mhéid a háirítear sa tríú colún den sceideal san, agus raghaid in eug ansan mara gcimeádtar beo níos sia iad.

(2) Aon achtacháin nár hathghairmeadh agus a dhineann leasú ar na hachtacháin a cimeádtar beo leis an alt so, no a dhineann difir dóibh, cimeádfar beo iad sa chuma chéanna, sa mhéid gur diombuan a ré, pe'ca táid luaidhte sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so no ná fuilid.

Gearr-theideal.

3. —Féadfar an tAcht um Dhlithe atá ag Dul in Eug, 1924 , do ghairm den Acht so.

CEAD SCEIDEAL.—CUID I.

FIRST SCHEDULE.—PART I.

Achtachain a dintar Buan.

Enactments made Permanent.

Session and Chapter

Short Title

How far made permanent

Amending Acts

27 & 28 Vic. c. 20

The Promissory Notes (Ireland) Act, 1864.

The whole Act.

28 & 29 Vic. c. 83

The Locomotives Act,

The whole Act

59 & 60 Vic. c. 36:

1865.

1 & 2 Geo. V. c. 45:

CUID II.

PART II.

Achtachain a dintar Buan.

Enactments made Permanent.

Uimhir agus Bliain

Gearr-Theideal

An méid a dintar buan

Achtanna a Leasuíonn é

Number and Year

Short Title

How far made permanent

Amending Acts

Uimh. 6 de 1923

An tAcht um Ghiúistísí Dúithche (Forálacha Sealadacha), 1923 .

Alt 9 agus an Tríú Sceideal.

No. 6 of 1923

The District Justices (Temporary Provisions) Act, 1923.

Section 9 and Third Schedule.

DARA SCEIDEAL.—CUID I.

SECOND SCHEDULE.—PART I.

Achtachain a Cimeadtar Beo.

Enactments Continued.

Session and Chapter

Short Title

How far Continued

Amending Acts

31 & 32 Vict. c. 125.

The Parliamentary Elections Act, 1868.

So much as is continued by the Corrupt and Illegal Practices Prevention Act, 1883.

35 & 36 Vict. c. 33.

42 & 43 Vict. c. 75.

46 & 47 Vict. c. 51.

32 & 33 Vict. c. 21

The Corrupt Practices Commission Expenses Act, 1869

"The whole Act

34 & 35 Vict. c.61.

39 & 40 Vict. c. 21

The Jurors Qualification (Ireland) Act, 1876

The whole Act

57 & 58 Vict. c. 49.

61 & 62 Vict. c. 37.

46 & 47 Vict. c. 60

The Labourers (Ireland) Act, 1883.

The whole Act

48 & 49 Vict. c. 72.

48 & 49 Vict. c. 77.

49 & 50 Vict. c. 59.

54 & 55 Vict. c. 48.

54 & 55 Vict. c. 71.

55 & 56 Vict. c. 7.

59 & 60 Vict. c. 53.

61 & 62 Vict. c. 37.

3 Edw. VII. c. 37.

6 Edw. VII. c. 37.

8 & 9 Geo. V. c. 20.

9 & 10 Geo. V. c. 55.

2 Edw. VII. c. 18

The Licensing (Ireland) Act, 1902.

The whole Act.

3 Edw. VII. c. 36

The Motor Car Act, 1903.

The whole Act

10 & 11 Geo. V. c. 72.

4 Edw. VII. c. 24

The Wireless Telegraphy Act, 1904.

The whole Act

6 Edw. VII. c. 13.

5 Edw. VII. c. 18

The Unemployed Workmen Act, 1905.

The whole Act

9 Edw. VII. c. 7.

1 & 2 Geo. V. c. 55

The National Insurance Act, 1911.

Section 42

3 & 4 Geo. V. c. 37.

4 & 5 Geo. V. c. 57.

4 & 5 Geo. V. c. 81.

5 & 6 Geo. V. c. 29.

7 & 8 Geo. V. c. 62.

10 & 11 Geo. V. c. 10

No. 20 of 1923.

Geo. V. c. 4

The Land Drainage Act, 1914.

As to the power of making provisional orders.

6 & 7 Geo. V. c. 12

The Local Government (Emergency Provisions) Act, 1916.

Sections 6, 13, 21 and 23.

7 & 8 Geo. V. c. 14.

7 & 8 Geo. V. c. 30

The Local Government (Allotments and Land Cultivation) (Ireland) Act, 1917.

The whole Act

10 Geo. V. c. 5

7 & 8 Geo. V. c. 42

The Workmen's Compensation (War Addition) Act, 1917.

The whole Act

9 & 10 Geo. V. c. 83.

8 & 9 Geo. V. c. 34

The Statutory Undertakings (Temporary Increase of Charges) Act, 1918.

The whole Act

10 & 11 Geo. V. c. 14.

9 & 10 Geo. V. c. 45.

The Housing (Ireland) Act, 1919.

Section 17

9 & 10 Geo. V. c. 99.

9 & 10 Geo. V. c. 92.

The Aliens Restriction (Amendment) Act, 1919.

Section 1.

10 & 11 Geo. V. c. 21.

The Harbours, Docks and Piers (Temporary Increases of Charges) Act, 1920.

The whole Act.

10 & 11 Geo. V. c. 57.

The Unemployment (Relief Works) Act, 1920.

The whole Act.

11 & 12 Geo. V. c. 66.

The National Health Insurance (Prolongation of Insurance) Act, 1921.

The whole Act.

CUID II.

PART II.

Achtachain a Cimeadtar Beo.

Enactments Continued.

Uimhir agus Bliain Number

Gearr-Theideal

An méid a Cimeádtar How far

Achtanna a Leasuíonn é

and Year

Short Title

Continued

Amending Acts

Uimh. 6 de 1923 .

An tAcht um Ghiúistísí Dúithche (Forálacha Sealadacha), 1923 .

Ailt 5, 8, 10, 11 agus 12 (1) agus an Dara Sceideal.

No. 6. of 1923.

The District Justices (Temporary Provisions) Act, 1923.

Sections, 5, 8, 10, 11 and 12 (1) and Second Schedule.

Uimh. 9 de 1923 .

An tAcht um Rialtas Áitiúil (Forálacha Sealadacha), 1923 .

An tAcht iomlán.

No. 9 of 1923.

The Local Government (Temporary Provisions) Act, 1923.

The whole Act

Uimh. 16 de 1923

An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923.

An tAcht iomlán.

No. 16 of 1923.

The Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923.

The whole Act

Uimh. 17 de 1924

An tAcht um Gnóthaí Leictreachais (Buanú Eilithe), 1924.

An tAcht iomlán.

No. 17 of 1924.

The Electricity Undertakings (Continuance of Charges) Act 1924.

The whole Act