31 1934

Uimhir 31 de 1934.


ACHT AIRGID, 1934.


ACHT CHUN DIÚITÉTHE ÁIRITHE DE CHUSTUIM AGUS IONCUM DÚITHCHE (MARAON LE MÁL) D'ÉILEAMH AGUS DO GHEARRADH, CHUN AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTUIM AGUS IONCUM DÚITHCHE (MARAON LE MÁL) DO LEASÚ, AGUS CHUN TUILLE FORÁLACHA I dTAOBH AIRGID DO DHÉANAMH.

[2adh Lúnasa, 1934.]

ACHTUIGHEADH OIREACHTAS SHAORSTáIT ÉIREANN MAR LEANAS:—

CUID I.

Cain Ioncuim agus For-chain.

Cáin ioncuim agus for-cháin in aghaidh na bliana 1934-35.

1. —(1) In aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1934, éilcofar cáin ioncuim do réir ceithre scillinge agus reul fén bpúnt.

(2) In aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1934, éileofar for-cháin ar ioncum aon duine aonair gur mó ná míle agus cúig céad púnt iomláine a ioncuim o gach taobh, agus is do réir na rátaí céanna gur dá réir a héilíodh í in aghaidh na bliana dar thosach an 6adh lá d'Abrán, 1933, a héileofar amhlaidh í.

(3) Na forálacha reachtúla agus eile bhí i bhfeidhm ar feadh na bliana dar thosach an 6adh lá d'Abrán, 1933, i dtaobh cánach ioncuim agus for-chánach, beidh éifeacht acu uile agus fé seach, fé réir forálacha an Achta so, i dtaobh na cánach ioncuim agus na for-chánach a héileofar mar adubhradh in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1934.

Deire le lomhála áirithe in aghaidh deisiúcháin.

2. —(1) Scuirfidh Rialacha 7 agus 8 (a bhaineann le lomhála áirithe in aghaidh deisiúcháin agus cothabhála) d'Uimh. V (Rialacha i dtaobh laigheaduithe agus liúntaisí) de Sceideal A den Income Tax Act, 1918, fé mar atá san leasuithe le hachtacháin ina dhiaidh sin, scuirfid d'éifeacht do bheith acu maidir le haon cháinmheas seachas cáinmheas ar aon tailte no ar aon tigh feirme no foirgintí feirme ar seilbh i dteanta aon tailte chun na dtailte sin d'oibriú mar fheirm no ar aon áitreibh is muilte, monarchain, no áitreibh eile den tsórt san.

(2) Más deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim, maidir le haon tigh no foirgint nách mó a luach bliantúil, ar n-a fháil amach do réir ailt 187 den Income Tax Act, 1918, ná cúig púint—

(a) go bhfuil an tigh no an fhoirgint sin curtha ar cíos bona fide chun tionónta, agus

(b) gurb é an tiarna tighe no an gar-léasóir íocann costas deisiúcháin, cothabhála agus árachais an tighe no na foirginte sin, agus

(c) go bhfuil an t-ioncum bliantúil a gheibheann an tiarna tighe no an gar-léasóir sin as an tigh no as an bhfoirgint sin, níos lugha, ar na blianta do thógaint le chéile agus tar éis lomhálacha do thabhairt in aghaidh ar chosain an deisiúchán agus an chothabháil agus an t-árachas san air, ná luach bliantúil an tighe no na foirginte sin ar n-a fháil amach mar adubhradh,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim pé faoiseamh do dheonadh, tré aisíoc no ar shlí eile, is cóir.

Cáinmheasa áirithe fé Sceideal E.

3. —(1) Cáinmheasa fé Sceideal E den Income Tax Act, 1918, ar dhaoine le n-ar bhain an tAcht Seirbhísí Puiblí (Fearachas Sealadach), 1933 (Uimh. 37 de 1933) , déanfar amach iad fé is ná hachtófaí an tAcht deiridh sin a luaidhtear.

(2) Chun cáinmheasa fé Sceideal E den Income Tax Act, 1918, ar dhuine is oifigeach do réir bhrí an Achta Seirbhísí Áitiúla (Fearachas Sealadach), 1934 ( Uimh. 16 de 1934 ), do dhéanamh amach in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1934, lomhálfar laigheadú is có-ionann le méid a baineadh no atá le baint alos na bliana airgeadais dar tosach an 1adh lá d'Abrán, 1934, fén Acht Seirbhísí Áitiúla (Fearachas Sealadach), 1934 , adubhradh, de thuarastal (do réir bhrí an Achta san) an duine sin.

(3) Chun cáinmheas fé Sceideal E den Income Tax Act, 1918, ar mhúinteoirí scoile náisiúnta alos tuarastail is ionfhálta acu mar mhúinteoirí den tsórt san do dhéanamh amach in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1934, beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas (gan dochar d'fheidhm agus d'oibriú fo-ailt (1) den alt so), sé sin le rá:—

(a) na scálaí ath-scrúduithe tuarastail agus deontas eile do cheaduigh an tAire Oideachais le haontú an Aire Airgid agus gur socruíodh iad do bheith i ngníomh an 1adh lá d'Abrán, 1934, agus as san amach, tuigfear iad do bheith i ngníomh alos na bliana dar thosach an 1adh lá d'Abrán, 1933, agus

(b) aon laigheaduithe do rinneadh ar thuarastal no ar dheontaisí eile mar gheall ar phrémiumacha dob iníoctha fén National School Teachers (Ireland) Act, 1879, alos na bliana airgeadais sin dar thosach an 1adh lá d'Abrán, 1933, tuigfear ná dearnadh iad.

Cáinmheas ar rí-chíosanna áirithe agus ar íocaíochtaí áirithe eile.

4. —Pé áit ina bhfuil an focal “rents” sna hAchtanna Cánach Ioncuim mar chuid den abairt “stocks, shares, and rents” maidir le hioncum ón taobh amuich de Shaorstát Éireann, folóidh an focal san agus tuigfear gur fholuigh sé riamh aon íocaíocht i bhfuirm rí-chíosa agus aon íocaíocht, bliantúil no tréimhsiúil, i bhfuirm cíosa as aon tailte, tionóntacháin, ionoighreachtaí, no oighreachtaí, ar a n-áirmhítear tailte, tionóntacháin, ionoighreachtaí no oighreachtaí le n-a mbainfeadh na Rialacha d'Uimh. III de Sceideal A den Income Tax Act, 1918, no de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1929 (Uimh. 32 de 1929) , dá mba i Saorstát Éireann do bheadh na tailte, na tionóntacháin na hionoighreachtaí no na hoighreachtaí sin.

Comhacht chun faoisimh do dheonadh i gcásanna áirithe.

5. —Más rud é, i gcás ioncuim do gheibhtear as fostaíocht a bhíonn ar siúl ar fad lasmuich de Shaorstát Éireann, gur deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim go dtiocfadh cruatan de dhruim forálacha Coda II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1929 (Uimh. 32 de 1929) , d'fheidhmiú féadfaidh pé faoiseamh do dheonadh is dóich leo is cóir.

Duine amháin de sna Coimisinéirí Speisialta d'fheidhmiú comhachta.

6. —D'ainneoin éinní contrárdha dho san atá in Acht ar bith—

(a) féadfaidh Coimisinéir Speisialta amháin préceapt ar bith fé alt 139 den Income Tax Act, 1918, do thabhairt amach, agus

(b) féadfaidh Coimisinéir Speisialta amháin aon iarratas o dhuine ar bith ar a fhiachas do choigeartú agus aon éileamh o dhuine ar bith ar shaoirse, ar lascaine, ar fhaoiseamh o cháin no ar aisíoc cánach d'éisteacht agus breith do thabhairt ortha.

Barántaisí do thabhairt amach agus dúbláidí do sheachadadh.

7. —(1) Déanfaidh na Coimisinéirí Speisialta, o am go ham agus chó minic agus a chífear dóibh gá do bheith leis, barántaisí do thabhairt amach agus iad sighnithe (pe'ca séaluithe dhóibh no nách cadh) ag beirt de sna Coimisinéirí sin, ag ceapadh na ndaoine bheidh ainmnithe sna barántaisí sin chun na cánach agus na suimeanna airgid (ar a n-áirmhítear aon riaráiste) a bheidh á meas agus á n-éileamh i ndúbláidí na gcáinmheas do bhailiú agus á cheangal ar na daoine sin agus ag tabhairt comhachta dhóibh an cháin sin agus na suimeanna airgid sin (ar a n-áirmhítear aon riaráiste) d'éileamh, do bhailiú, do bhaint amach, agus do ghearradh.

(2) Gach barántas do thug na Coimisinéirí Speisialta amach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so beidh sé agus tuigfear go raibh sé riamh chó dleathach agus chó héifeachtúil agus a bheadh sé dá mbeadh an fo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so i bhfeidhm nuair do tugadh amach an barántas san.

(3) Ar bheith caithte do sna hamanna fé seach chun athchomharc d'éisteacht (ar a n-áirmhítear athchomhairc maidir le cáin is inéilithe in aghaidh bliana cáinmheasa do thosnuigh roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so) cuirfidh an cigire cánach fé ndeár dúbláidí de sna cáinmheasa go léir do sheachadadh do sna daoine bheidh ceaptha ag na Coimisinéirí Speisialta chun bheith ina mbailitheoirí.

(4) Má deintear, pe'ca roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so no dá éis sin é, barántas agus é sighnithe (pe'ca séaluithe dho no nách eadh) ag beirt Choimisinéirí Speisialta do thabhairt amach beidh san agus tuigfear go raibh san riamh ina leor-údarás chun a thabhairt mar chomhacht do sna daoine bheidh ainmnithe sa bharántas san an cháin agus na suimeanna airgid (ar a n-áirmhítear riaráiste) a bheidh á meas agus á n-éileamh i ndúblaidí na gcáinmheas d'éileamh, do bhailiú, do bhaint amach, agus do ghearradh do réir an bharántais sin.

(5) Athghairmtear leis seo alt 197 den Income Tax Act, 1918, agus dearbhuítear leis seo go mbeidh éifeacht ag na fo-ailt sin roimhe seo den alt so d'ainneoin éinní contrárdha dho san atá san Income Tax Act, 1918, no in achtachán ar bith eile.

CUID II.

Custuim agus Mal.

Na diúitéthe sa Chéad Sceideal d'fhorchur.

8. —(1) Eileofar, gearrfar, agus íocfar, ar gach carra dá luaidhtear sa dara colún den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, no dá éis sin, diúité custum do réir an ráta luaidhtear sa tríú colún den Sceideal san os coinne luadh na n-earraí sa dara colún san.

(2) I gcás ina bhfuil percentáiste curtha síos sa tríú colún den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so os coinne luadh aon earra sa dara colún den Sceideal san, léireofar san mar ní a chialluíonn ráta diúité is có-ionann leis an bpercentáiste sin de luach na hearra san.

(3) Na forálacha (más ann dóibh) atá leagtha amach sa cheathrú colún den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so ag aon uimhir thagartha sa Sceideal san, beidh éifeacht acu maidir leis an diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha san.

Diúité ar bhróga agus ar bhróga ísle.

9. —(1) In ionad an diúité forchuirtear le halt 4 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 2), 1932 ( Uimh. 11 de 1932 ), fé mar a leasuítear san le hachtacháin ina dhiaidh sin, éileofar, gearrfar agus íocfar ar gach earra dá luaidhtear sa dara colún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, no dá éis sin, diúité custum do réir an ráta (lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt anso ina dhiaidh seo) luaidhtear sa tríú colún den Sceideal san os coinne luadh na hearra sa dara colún san.

(2) Is diúité do réir reul an bhróg nó an bhróg íseal (do réir mar bheidh) an diúité minimum a bheidh inéilithe de bhuadh an ailt seo alos bróga agus bróga ísle de shaghas ar bith gurb é barúil na gCoimisinéirí Ioncuim ina dtaobh go ndearna duine seachas an t-iomportálaí no baill dá líntighe no dá theaghlach roinnt mhaith caithimh do thabhairt dóibh no roinnt mhaith úsáide do bhaint asta ar shlí eile lasmuich de Shaorstát Éireann sarar hiomportáladh iad, agus dá réir sin an diúité forchuirtear leis an alt so déanfar, maidir leis na bróga agus na bróga ísle uile den tsórt san, é d'éileamh do réir pé ráta acu so leanas gur as a gheobhfar, i ngach cás fé leith, an méid diúité is mó, sé sin le rá, an ráta oiriúnach a luaidhtear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so no an ráta san reul an bhróg no an bhróg íseal.

(3) Ní déanfar an diúité forchuirtear leis an alt so d'éileamh ná do ghearradh ar bhuinn chumtha chúitsiúic ná ar shála cumtha cúitsiúic a bheidh, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid chun a ngreamuithe de bhuinn no de shála bróg no bróg íseal críochnuithe, agus ná beidh, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, ion-úsáidthe ach amháin ar an slí sin agus ní déanfar an diúité sin d'éileamh ná do ghearradh ach an oiread ar choda de bhuinn chumtha chúitsiúic ná de shála cumtha cúitsiúic den tsórt san roimhráite.

(4) Pé uair is deimhin leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur gá d'éinne coda ar bith (is ionchurtha fén diúité forchuirtear leis an alt so) de bhróga no de bhróga ísle d'iomportáil isteach i Saorstát Éireann roimh an 1adh lá d'Iúl, 1935, chun iad d'úsáid i ndéanamh bróg no bróg íseal i Saorstát Éireann, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú don duine sin, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon cheda den tsórt san roimhráite d'iomportáil roimh an 1adh lá san d'Iúl, 1935, gan an diúité sin do bheith íoctha ortha agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora no go dteora maidir le méid, le eineál no le ní eile, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

(5) San alt so agus sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so foluíonn an focal “bróg” aon choisbheart imeachtrach a théigheann suas thar alt an té chaitheann í agus foluíonn an focal “bróg íseal” slipéad, golais, as, paitín agus aon choisbheart imeachtrach eile ná téigheann suas thar alt an té chaitheann í.

Diúité ar bhaill éadaigh agus cóir ghléasta phearsanta.

10. —(1) In ionad an diúité forchuirtear le halt 7 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 2), 1932 ( Uimh. 11 de 1932 ), fé mar atá san leasuithe le hachtacháin ina dhiaidh sin, éileofar, gearrfar, agus íocfar, ar gach earra dá luaidhtear sa dara colún i gCuid I den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, no dá éis sin, diúité custum do réir an ráta (lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt leis an alt so) a luaidhtear sa tríú colún den Chuid sin I den Sceideal san os coinne luadh na hearra sa dara colún san.

(2) I gcás na n-earraí uile agus fé seach a luaidhtear sa dara colún i gCoda II agus III den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus le n-a mbaineann na Coda san fé seach is diúité do réir an ráta luaidhtear sa tríú colún sa Chuid sin II no sa Chuid sin III (pe'ca aca bhaineann leis an gcás) os coinne luadh na hearra sa dara colún san an diúité minimum a bheidh inéilithe de bhuadh an ailt seo alos gach earra acu san agus, dá réir sin, an diúité forchuirtear leis an alt so, déanfar, maidir le gach earra acu san, é d'éileamh do réir pé ráta acu so leanas gur as a gheobhfar, i ngach cás fé leith, an méid diúité is mó, sé sin le rá, an ráta is inéilithe alos na hearra san fé Chuid I den Sceideal san no an ráta is inéilithe fé Chuid II no fé Chuid III den Sceideal san, pé ceann acu bhaineann leis an earra san.

(3) An luadh deintear ar phercentáiste sa tríú colún den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so os coinne luadh earra ar bith sa dara colún den Sceideal san tuigfear go gcialluíonn sé agus léireofar é mar ní chialluíonn ráta diúité is có-ionann leis an bpercentáiste sin de luach na hearra san.

(4) Pé uair is deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim gur chun í úsáid i gcluiche stáitse no i dtaisbeáint no taibhdhirc eile dhrámaíochta no cheoil, agus chuige sin amháin, atá aon earra is ionchurtha fén diúité forchuirtear leis an alt so á hiomportáil, féadfaid, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, a cheadú an earra san d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha uirthi.

(5) I gcás léine no bóna no cufa d'easportáil amach as Saorstát Éireann agus é do dhul, lasmuich de Shaorstát Éireann, fén gcéad chóiriú agus é d'ath-iomportáil ansan isteach i Saorstát Éireann déanfar in ainneoin éinní atá in alt 25 den Acht Airgid, 1933 ( Uimh. 15 de 1933 ), an diúité forchuirtear leis an alt so d'éileamh, do ghearradh, agus d'íoc ar an léine no ar an mbóna no ar an gcufa san ar é d'ath-iomportáil amhlaidh agus déanfar é d'éileamh, do ghearradh, agus d'íoc amhlaidh do réir an ráta bheadh infheidhmithe dá mba ná déanfaí an léine no an bóna no an cufa san d'easportáil roimhe sin amach as Saorstát Éireann.

(6) D'ainneoin éinní atá san alt so no sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, ní déanfar an diúité forchuirtear leis an alt so d'éileamh ná do ghearradh—

(a) ar bhróga, ar bhróga ísle, ar gholaisí, ar asa, ar phaitíní ná ar choisbheart imeachtrach eile ná ar chompáirteanna ná ar ghabhálaisí dhíobh san, ná

(b) ar aon ghabhálas de bhall éadaigh no de chóir ghléasta phearsanta a hiomportálfar ar leithligh ón mball éadaigh no ón gcóir ghléasta agus a bheidh déanta ar fad no nách mór ar fad d'abhair neamh-fhighteacha, ná

(c) ar earra ar bith is compáirt de bhall éadaigh no de chóir ghléasta phearsanta ar bith (seachas foscadán) agus a bheidh déanta ar fad no nách mór ar fad d'aon abhar neamh-fhighteach seachas leathar no fionnadh, ná

(d) ar earra ar bith is compáirt de bhall éadaigh no de chóir ghléasta phearsanta ar bith agus a bheidh déanta ar fad no nách mór ar fad de leathar agus 'na gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina taobh í bheith oiriúnach agus beartuithe chun í d'úsáid chun hataí no caipíní do dhéanamh, ná

(e) ar aon bhall éadaigh no cóir ghléasta phearsanta bheidh déanta ar fad no nách mór ar fad de pháipeur, ná

(f) ar aon chompáirteanna nea-chó-ghabhtha d'fhoscadán, ná

(g) ar aon cheann de sna có-ghabhála leathrannacha so leanas de chompáirteanna d'fhoscadán, sé sin le rá:—

(i) easnaíocha ar leithligh agus taca ag gabháil le gach easna acu,

(ii) biannaí có-ghabhtha,

(iii) snonga sleamhnáin có-ghabhtha,

(iv) hannlaí có-ghabhtha, ná

(h) ar aon earra mháinliaghachta no liaghachta bheidh beartuithe chun í chaitheamh toisc aon bhreoiteachta no éalainge cuirp no mar chosaint no mar leigheas uirthi sin, ná

(i) ar chleití órnáideacha ná ar bhláthanna saordha 'na gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina dtaobh iad do bheith á n-iomportáil chun iad d'úsáid chun ball éadaigh no córach gléasta pearsanta do dhéanamh no do mhaisiú agus gur ar leithligh o sna baill éadaigh no ón gcóir ghléasta san a bheid á n-iomportáil, ná

(j) ar húdaí ná ar mhúnlaí chun hataí do dhéanamh agus is gá, i gcóir na déantóireachta san, do bhlocú, do mhúnlú no do ghearradh agus 'na gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina dtaobh gur cuid mhór den déantóireacht an blocú, an múnlú no an gearradh, ná

(k) ar aon chompáirt no gabhálas de bhall éadaigh no de chóir ghléasta phearsanta is struic, suaitheantas no sighin, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, ná

(l) ar aon earra bheidh, dar leis na Coimisnéirí Ioncuim, déanta, ceaptha, agus beartuithe chun daoine dá húsáid i gcúrsaí a bhfostaíochta mar chosaint ar dhíobháil no ar ghalar.

(7) San alt so agus sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so foluíonn an abairt “cóir ghléasta” ciarsúirí póca agus foscadáin agus léireofar an focal “bríste” mar fhocal a chialluíonn earra amháin pe'ca “bríste” no “péire bríste” gairmtear di, agus léireofar é freisin mar fhocal fholuíonn treabhsar fada, treabhsar gairid, bríste, bríste glúnach, agus earraí eile den tsaghas san.

Diúité ar earraí fighte áirithe.

11. —(1) In ionad an diúité forchuirtear le halt 9 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 2), 1932 ( Uimh. 11 de 1932 ), fé mar a leasuítear san le hachtacháin ina dhiaidh sin, éileofar, gearrfar agus íocfar ar gach earra fhighte (seachas clúdaigh urláir) a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, no dá éis sin agus a bheidh déanta i bpáirt no go hiomlán d'olainn no d'olainn snáth-dhúbalta agus gur ina gréasán a hiomportálfar í, agus í dhá órlach déag ar a laighead ar leithead, agus seacht n-unsa meáchainte ar a laighead sa tslait cheárnaigh di, diúité custum do réir pé ráta acu so leanas is infheidhmithe, sé sin le rá:—

(a) maran mó luach na hearra fighte sin ná scilling agus trí pingne an tslat cheárnach—do réir méide is cóionann le triocha per cent. de luach na hearra;

(b) más mó luach na hearra fighte sin ná scilling agus trí pingne an tslat cheárnach—do réir méide is có-ionann le ceathracha a cúig per cent. de luach na hearra.

(2) Bainfidh forálacha ailt 8 den Finance Act, 1919, leis an diúité forchuirtear leis an alt so ach an abairt “Saorstát Éireann” do chur in ionad na habairte “Great Britain and Ireland” agus fé is dá ndeintí earraí is ionchurtha fén diúité sin do chur sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht san, sa liost d'earraí go gcuirtear dhá dtrian den lán-ráta i mbaint leo mar ráta tosaíochta.

(3) Ní déanfar an diúité forchuirtear leis an alt so d'éileamh ná do ghearradh ar earra fhighte ar bith 'na gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina taobh—

(a) go ndearnadh, roimh an earra fhighte sin d'iomportáil, í do chur fé oibriú chun í dhéanamh do-fhliuchta tré chlúdach no cóta de thuaslagán chúitsiúic no de thuaslagán dá shamhail do chur uirthi; no

(b) gur cuid an earra fhighte sin, le linn a hiomportála, d'éadach chumaiscthe go ndearnadh, roimh é d'iomportáil, é do chur no aon chuid de do chur fé oibriú chun é dhéanamh do-fhliuchta;

(4) Pé uair is deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim, maidir le hearra fhighte ar bith do bheadh, mara mbeadh an fo-alt so, ionchurtha fén diúité forchuirtear leis an alt so gur earra í—

(a) atá oiriúnach chun í d'úsáid i ngléasadh no i gclúdach troscáin no feithiclí agus atá beartuithe chuige sin amháin, no

(b) atá de chineál plaincéadachta no feilte agus atá oiriúnach chun í d'úsáid agus ná fuil beartuithe í d'úsáid ach amháin in oibriú déantóireachta seachas earraí dialladóireachta, ughma, plaincéadaí, súsaí, baill éadaigh no cóir ghléasta phearsanta do dhéanamh,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, a cheadú an earra fhighte sin d'iomportáil gan an diúité forchuirtear leis an alt so do bheith íoctha uirthi.

(5) Ní déanfar an diúité forchuirtear leis an alt so d'éileamh ná do ghearradh ar earra fhighte ar bith a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann tar éis í d'easpórtáil as agus 'na gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina taobh gur i Saorstát Éireann do rinneadh í agus gur chun í do chur, lasmuich de Shaorstát Éireann, fé oibriú do dhéanfadh do-fhliuchta í no fé oibriú úcaireachta no fén dá oibriú san agus chuige sin amháin do heasportáladh as Saorstát Éireann í, agus nár cuireadh fé aon oibriú eile í lasmuich de Shaorstát Éireann.

Diúité gluaisteáin.

12. —(1) In ionad an diúité forchuirtear le halt 11 den Acht Airgid, 1928 ( Uimh. 11 de 1928 ), fé mar a leasuítear san le hachtacháin ina dhiaidh sin, éileofar, gearrfar agus íocfar diúité custum (ar a dtabharfar agus dá ngairmtear san Acht so diúité gluaisteáin) ar gach earra dá luaidhtear sa dara colún den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, no dá éis agus déanfar an diúité sin d'éileamh, do ghearradh agus d'íoc ar gach earra den tsórt san do réir an ráta luaidhtear sa triú colún den Sceideal san os coinne luadh na hearra sa dara colún san.

(2) Féadfaidh an tAire Airgid, le hordú, aon tsaghas áirithe earraí is ionchurtha fé dhiúité ghluaisteáin do shaoradh ón diúité sin má bhíonn an tAire sin sásta, toisc a luighead is fiú earraí den tsaghas san, é bheith neamh-oiriúnach an diúité sin d'éileamh ortha.

(3) Féadfar orduithe do rinneadh fé fho-alt (5) d'alt 13 den Finance (No. 2) Act, 1915, no fé fho-alt (1) d'alt 14 den Acht Airgid, 1928 ( Uimh. 11 de 1928 ), agus do bhí i bhfeidhm an 9adh lá de Bhealtaine, 1934, do cheiliúradh no do leasú tré ordú do dhéanamh fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so agus, go dtí go gceiliúrfar amhlaidh iad bainfid, fé réir aon leasuithe den tsórt san, le diúité gluaisteáin agus leanfaid i bhfeidhm dá réir sin.

(4) Féadfaidh an tAire Airgid rialacháin do dhéanamh á shocrú go ndéanfar gluaisteáin a bhéarfar isteach i Saorstát Éireann go sealadach do shaoradh ar fad no go leathrannach ar feadh tréimhse teoranta o dhiúité ghluaisteáin.

(5) Féadfar rialacháin do rinneadh fé fho-alt (6) d'alt 12 den Finance (No. 2) Act, 1915, no fé fho-alt (2) d'alt 14 den Acht Airgid, 1928 ( Uimh. 11 de 1928 ), agus do bhí i bhfeidhm an 9adh lá de Bhealtaine, 1934, do cheiliúradh no do leasú tré rialacháin do dhéanamh fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so agus go dtí go gceiliúrfar amhlaidh iad bainfid, fé réir aon leasuithe den tsórt san, le diúité gluaisteáin agus le gluaisteáin is ionchurtha fén diúité sin agus leanfaid i bhfeidhm dá réir sin.

(6) Pé uair is deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim i dtaobh gluaisteáin a bheidh, dar leo, déanta agus ceaptha chun daoine d'iompar agus a bheidh á iomportáil isteach i Saorstát Éireann agus a bheadh, mara mbeadh an fo-alt so, ionchurtha fé dhiúité gluaisteáin—

(a) gur thosnuigh iomportálaí an ghluaisteáin sin laistigh de shé mhí roimh an ngluaisteán san d'iomportáil ar bheith ina chomhnaí i Saorstát Éireann no go bhfuil beartuithe aige bona fide tosnú ar bheith ina chomhnaí i Saorstát Éireann laistigh de shé mhí tar éis na hiomportála san agus, i gceachtar cás, go bhfuil beartuithe aige bona fide buan-chomhnaí do dhéanamh i Saorstát Éireann, agus

(b) go raibh an gluaisteán san roimh an iomportáil sin á úsáid lasmuich de Shaorstát Éireann ag an iomportálaí no ag á líntighe no ag á theaghlach, ach ná raibh sé á úsáid amhlaidh chun daoine d'iompar ar luach saothair, agus

(c) gur chun é bheith á úsáid (ar shlí seachas chun daoine d'iompar ar luach saothair) i Saorstát Éireann ag an iomportálaí no ag á líntighe no ag á theaghlach atá an gluaisteán san á iomportáil,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, a cheadú an gluaisteán san d'iomportáil gan diúité gluaisteáin do bheith íoctha air.

(7) I gcás ina gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim—

(a) go bhfuil gluaisteán déanta agus oiriúnach chun tiomáinte no chun tarraicthe ar ráil-rianta agus go bhfuiltear chun é d'úsáid no gur húsáideadh é agus go bhfuil sé á úsáid chun tiomáinte no chun tarraicthe amhlaidh agus chuige sin amháin, no

(b) go bhfuil mótar-tharraicire déanta agus oiriúnach chun é d'úsáid chun crícheanna talmhaíochta nach gá chúcha cuid mhaith úsáide dhéanamh de ar bhóthar phuiblí agus go bhfuiltear chun é d'úsáid no gur húsáideadh é agus go bhfuil sé á úsáid chun na gcrícheanna san amháin, no

(c) go bhfuiltear chun compáirt no gabhálas de ghluaisteán d'úsáid no gur húsáideadh é agus go bhfuil sé á úsáid mar chompáirt no gabhálas d'aon ghluaisteán den tsórt no d'aon tarraicire den tsórt a luaidhtear sa mhír sin (a) roimhe seo no sa mhír sin (b) roimhe seo (do réir mar a bheidh) agus chuige sin amháin, no

(d) i dtaobh earra áirithe, gur earra í de shaghas gur mar chompáirt no mar ghabhálas de ghluaisteán is mó a húsáidtear í ach gur chun í d'úsáid chun críche éigin eile atáthar á hiomportáil,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, a cheadú an gluaisteán no an earra eile sin d'iomportáil gan diúité gluaisteáin do bheith íoctha air no, i gcás inar híocadh an diúité sin le linn na hiomportála, an diúité sin d'aisíoc.

(8) Má chuireann duine dheineann mótar-tharraicirí i Saorstát Éireann ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim go n-easportáltar cionúireacht mhaith de sna mótar-tharraicirí dheineann sé i Saorstát Éireann féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur a lomháil don duine sin páirteanna de mhótar-tharraicirí agus có-ghabhála de pháirteanna den tsórt san d'iomportáil isteach i Saorstát Éireann gan diúite gluaisteáin do bheith íoctha ortha.

(9) Páirteanna de mhótar-tharraicirí agus có-ghabhála de pháirteanna den tsórt san a lomhálfar, de bhuadh an fho-ailt deiridh sin roimhe seo den alt so, a iomportáil isteach i Saorstát Éireann gan diúité gluaisteáin do bheith íoctha ortha isé críoch chun a n-úsáidfidh a n-iomportálaí iad ná chun mótar-tharraicirí do dhéanamh i Saorstát Éireann (pe'ca chun iad d'easportáil no chun iad d'úsáid cois baile é) no chun mótar-tharraicirí do rinne sé i Saorstát Éireann do dheisiú, agus chuige sin amháin, agus má úsáideann aon iomportálaí den tsórt san aon pháirt no aon chó-ghabháil den tsórt san in aon tslí eile no chun aon chríche eile ar bith beidh sé ciontach i gcionta fé sna hAchtanna Custum agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil do chur air is có-ionann le trí oiread luach na páirte no na cóghabhála san (maraon leis an diúité gluaisteáin is iníoctha air) no, más rogha leis an Coimisinéirí Ioncuim é, fíneáil de chéad púnt agus pé scéal é geallbhruidfear an pháirt no an chó-ghabháil gur ina taobh a rinneadh an cionta.

(10) Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fé dhiúité ghluaisteáin d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimininéirí Ioncuim is ceart.

(11) San alt so agus sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so—

cialluíonn an focal “gluaisteán” feithicil inneall-ghluaiste (le n-a n-áirmhítear rothar agus rothar trianach) a gheibheann a comhacht thiomána o inneall dhócháin inmheánaigh no o mhótar leictreachais no o inneall den tsórt san agus o mhótar den tsórt san la chéile agus foluíonn sé (lasmuich de Cuid III den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so) feithicil gurb é aon-chúis no bun-chúis a ceaptha agus a déanta, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, ná chun í bheith á tarrac ar bóthar ag feithicil inneallghluaiste, ach ní fholuíonn sé feithicil is rollóir bóthair no scuabaire bóthair dar leis na Coimisinéirí Ioncuim;

cialluíonn an focal “mótar-tharraicire” gluaisteán gurb é aonchúis no bun-chúis a cheaptha agus a dhéanta ná chun feithiclí no earraí eile do tharrac.

(12) Chun crícheanna an ailt seo agus an Chathrú Sceidil a ghabhann leis an Acht so—

foluíonn cabhail ghluaisteáin (seachas mótar-tharraicire, rothar, no rothar trianach) suidheachán an tiománaí maraon le clúdach no díon an tsuidheacháin sin;

foluíonn chassis gluaisteáin an ghléas-slat, an clár cumhdaigh, an ghaoth-sciath, na plod-ghárdaí, na lampaí agus, i gcás gluaisteáin is mótar-tharraicire no rothar no rothar trianach, foluíonn sé suidheachán an tiománaí;

compáirt a bheidh déanta in aon phíosa amháin, d'abhar no de shubstaint, ní tuigfear í bheith có-ghabhtha.

(13) I gCuid III den Chathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so cialluíonn an focal “có-ghabháil” earraí do chó-ghabháil i slí agus oiread a bheidh ceaduithe ag an Aire Tionnscail agus Tráchtála de thurus na huaire, agus ní fholuíonn na habairtí “cabhail ghluaisteáin” agus “chassis gluaisteáin” fé seach cabhail ná chassis (pe'ca aca é) feithicle nách feithicil inneallghluaiste.

Diúité cairr ghaile

13. —(1) Eileofar, gearrfar, agus íocfar diúité custum (ar a dtabharfar agus dá ngairmtear san Acht so diúité eáirr ghaile) ar gach earra dá luaidhtear sa dara colún den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis ar Acht so agus a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, no dá éis agus déanfar an diúité sin d'éileamh, do ghearradh agus d'íoc ar gach earra den tsórt san do réir an ráta luaidhtear sa triú colún den Sceideal san os coinne luadh na hearra san sa dara colún san.

(2) Féadfaidh an tAire Airgid le hordú, aon tsaghas áirithe earraí is ionchurtha fé diúité cáirr ghaile do shaoradh ón diúité sin má bhíonn an tAire sin sásta, toisc a luighead is fiú earraí den tsaghas san, é bheith neamh-oiriúnach an diúité sin d'éileamh ortha.

(3) Féadfaidh an tAire Airgid rialacháin do dhéanamh á shocrú go ndéanfar cárranna gaile bhéarfar isteach i Saorstát Éireann go sealadach do shaoradh ar fad no go leathrannach ar feadh tréimhse teoranta o dhiúité cháirr ghaile.

(4) Pé uair is deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim, i dtaobh cáirr ghaile bheidh, dar leo, déanta agus ceaptha chun daoine d'iompar agus a bheidh á iomportáil isteach i Saorstát Éireann agus a bheadh, mara mbeadh an fo-alt so, ionchurtha fé dhiúité cáirr ghaile—

(a) gur thosnuigh iomportálaí an cháirr ghaile sin laistigh de shé mhí roimh an gcárr gaile sin d'iomportáil ar bheith ina chomhnaí i Saorstát Éireann no go bhfuil beartuithe aige bona fide tosnú ar bheith ina chomhnaí i Saorstát Éireann laistigh de shé mhí tar éis na hiomportála san agus, i gceachtar cás, go bhfuil beartuithe aige bona fide buan-chomhnaí do dhéanamh i Saorstát Éireann, agus

(b) go raibh an cárr gaile sin roimh an iomportáil sin á úsáid lasmuich de Shaorstát Éireann ag an iomportálaí no ag á líntige no ag á theaghlach, ach ná raibh sé á úsáid amhlaidh chun daoine d'iompar ar luach saothair, agus

(c) gur chun é bheith á úsáid (ar shlí seachas chun daoine d'iompar ar luach saothair) i Saorstát Éireann ag an iomportálaí no ag á líntighe no ag á theaghlach atá an cárr gaile sin á iomportáil,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, a cheadú an cárr gaile sin d'iomportáil gan diúité cáirr ghaile do bheith íoctha air.

(5) I gcás ina gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim—

(a) go bhfuil cárr gaile déanta agus oiriúnach chun tiomáinte no chun tarraicthe ar ráil-rianta agus do bhfuiltear chun é d'úsáid no gur húsáideadh é agus go bhfuil sé á úsáid chun tiomáinte no chun tarraicthe amhlaidh agus chuige sin amháin, no

(b) go bhfuil tarraicire gaile déanta agus oiriúnach chun é d'úsáid chun crícheanna talmhaíochta nách gá chúcha cuid mhaith úsáide dhéanamh de ar bhóthar phuiblí agus go bhfuiltear chun é d'úsáid no gur húsáideadh é agus go bhfuil sé á úsáid chun na gcrícheanna san amháin, no

(c) go bhfuiltear chun compáirt no gabhálas de chárr ghaile d'úsáid no gur húsáideadh é agus go bhfuil sé á úsáid mar chompáirt na gabhálas d'aon chárr gaile den tsórt no d'aon tarraicire gaile den tsórt a luaidhtear sa mhír sin (a) roimhe seo no sa mhír sin (b) roimhe seo (do réir mar bheidh) agus chuige sin amháin, no

(d) i dtaobh earra áirithe, gur earra í de shaghas gur mar chompáirt no mar ghabhálas de chárr ghaile is mó a húsáidtear í ach gur chun í d'úsáid chun críche éigin eile atáthar á hiomportáil,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, a cheadú an cárr gaile no an earra eile sin d'iomportáil gan diúité cáirr ghaile do bheith íoctha air no, i gcás inar híocadh an diúité sin le linn na hiomportála, an diúité sin d'aisíoc.

(6) Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fé dhiúité cháirr ghaile d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

(7) San alt so agus sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht so cialluíonn an abairt “cárr gaile” feithicil inneallghluaiste a gheibheann a comhacht thiomána go díreach no go nea-dhíreach o inneall gaile, agus foluíonn sí feithicil gurb é aonchúis no bun-chúis a ceaptha agus a déanta, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, ná chun í bheith á tarrac ar bóthar ag aon fheithicil inneall-ghluaiste den tsórt san, ach ní fholuíonn sí feithicil is rollóir bóthair no scuabairc bóthair dar leis na Coimisinéirí Ioncuim.

(8) Chun crícheanna an ailt seo agus an Chúigiú Sceidil a ghabhann leis an Acht so foluíonn chassis cáirr ghaile suidheachán an tiománaí maraon le clúdach no díon an tsuidheacháin sin, agus an ghléas-slat, an clár cumhdaigh, an ghaoth-sciath, na lod-ghárdaí, agus na lampaí.

Diúité ar thé.

14. —(1) In ionad an diúité forchuirtear le halt 14 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), éileofar, gearrfar, agus íocfar diúité custum do réir dhá phingin an púnt ar an té go léir a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann an 1adh lá d'Iúl, 1934, no dá éis sin.

(2) Bainfidh forálacha ailt 8 den Finance Act, 1919, leis an diúité forchuirtear leis an alt so ach an abairt “Saorstát Éireann” do chur in ionad na habairte “Great Britain and Ireland” agus fé is dá mbeadh sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Finance Act, 1919, liost d'earraí bhí le leigint isteach fé ráta thosaíochta dob ionann agus saoirse o dhiúité, agus fé is dá ndeintí té, go gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina taobh ná dearnadh aon tsaghas measctha uirthi lasmuich den tír as a dtáinig sí ar dtúis, do chur sa liost san agus do ndéanfaí té d'fhágaint ar lár sa liost d'earraí, sa Dara Sceideal san, go gcuirtear cúig shéú den lán-ráta i mbaint leo amhlaidh.

(3) Pé uair a chuirfidh duine ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim go bhfuil ar únaeracht no ar seilbh aige i Saorstát Éireann an 1adh lá d'Iúl, 1934, níos mó ná míle púnt té ar ar híocadh an diúité forchuirtear le halt 14 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), no an diúité forchuirtear le halt 15 den Acht san agus ná fuair sé aon chuid den té sin tar éis an 16adh lá de Mheitheamh, 1934, no ná fuair sé aon chuid di thar n-ais tar éis a seachadtha ar díol as a stoc, beidh an duine sin i dteideal aisíoc d'fháil do réir dhá phingin ar gach púnt den té sin os cionn an chéad chúig céad púnt di.

Seandachtaí do shaoradh o gach diúité custum.

15. —Ní déanfar aon diúité custum, pe'ca roimh an Acht so do rith no dá éis sin do forchuireadh é, d'éileamh ná do ghearradh ar earra ar bith ar n-a hiomportáil isteach i Saorstát Éireann an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, no dá éis, 'na gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina taobh go ndearnadh no gur táirgeadh í breis agus céad bliain roimh dháta a hiomportála.

An diúité ar pháipéirí nuachta laethúla d'atharú.

16. —Déanfar, an 28adh lá de Bhealtaine, 1934, agus ón lá san amach, an diúité forchuirtear le halt 8 den Acht Airgid, 1933 ( Uimh. 15 de 1933 ), d'éileamh, do ghearradh agus d'íoc do réir dhá dtrian de phingin an chóip in ionad an ráta luaidhtear san alt san agus déanfar mír (b) d'fho-alt (2) den alt san 8 do leasú tré sna focail “dhá chúigiú” do scriosadh amach agus na focail “dhá dtrian” do chur ina n-ionad san.

Ais-tarrac ar thobac.

17. —Má bhíonn ais-tarrac iníoctha alos tobac tar éis an Achta so do rith, ansan, d'ainneoin éinní atá in aon achtachán eile, is do réir pé rátaí chinnfidh na Coimisinéirí Ioncuim a lomhálfar agus a híocfar an ais-tarrac san.

Alt 20 den Acht Airgid, 1932 , do leasú.

18. —Déanfar alt 20 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ) do leasú, go bhfeidhm an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, agus ón lá san amach, tré sna focail “thrí pingne go leith” do chur in ionad na bhfocal “sheacht bpingne” i bhfo-alt (3) den alt san agus léireofar an t-alt san agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

Diúité máil ar thobac dhúthchais.

19. —(1) In ionad na ndiúitéthe máil ar thobac a forchuirtear le fo-ailt (2) agus (3) d'alt 17 den Acht Airgid, 1933 ( Uimh. 15 de 1933 ), agus na ndiúitéthe luaidhtear i bhfo-alt (4) den alt san 17, déanfar diúité máil do réir na rátaí (lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt san alt so) luaidhtear i gCuid I den Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht so d'éileamh, do ghearradh agus d'íoc ar an tobac go léir a fásfar i Saorstát Éireann agus ná cuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina thaobh gur roimh an 1adh lá d'Eanar, 1934, do fásadh é.

(2) Má cuirtear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim i dtaobh tobac ar bith (dá ngairmtear sa bhfo-alt so an tobac ionmhuirir) is ionchurtha fén diúité máil a forchuirtear leis an alt so gur fásadh agus go ndearnadh an tobac ionmhuirir fé cheadúnas i Saorstát Éireann agus gurb é rinne na nithe sin ná déantóir ceadúnaithe tobac—

(a) d'fhás tobac fé cheadúnas i Saorstát Éireann sa bhliain 1933 agus do leasuigh agus do rinne an tobac san an bhliain sin fé cheadúnas i Saorstát Éireann, agus

(b) do rinne i Saorstát Éireann fé cheadúnas, sa bhliain 1934 agus gach bliain ina dhiaidh sin (más ann di) go dtí an bhliain agus ag áireamh na bliana ina mbeidh an diúité sin iníoctha ar an tobac ionmhuirir, tobac d'fhás sé i Saorstát Éireann fé cheadúnas agus an tobac san amháin,

beidh an diúité sin a forchuirtear leis an alt so agus tuigfear go raibh sé riamh inéilithe do réir na rátaí luaidhtear i gCuid II den Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht so in ionad na rátaí luaidhtear i gCuid I den Sceideal san, agus déanfar an t-aisíoc oiriúnach diúité dá réir sin.

(3) Más rud é—

(a) maidir le haon tobac nea-dhéanta fásfar i Saorstát Éireann agus 'na gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina thaobh gur tar éis an 1adh lá d'Eanar, 1934, do fásadh é, go ndéanfar an tobac san d'easportáil, no

(b) maidir le haon tobac a fásfar i Saorstát Éireann agus a cuirfear i mbanna-stóras, go gcuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina thaobh gur tar éis an 1adh lá d'Eanar, 1934, do fásadh é agus go ndearnadh de sa stóras san cavendish no negrohead do bheadh, dá seachadtaí ón stóras san é, ionchurtha fén diúité forchuirtear leis an alt so do réir ráta luaidhtear sa Séú sceideal a ghabhann leis an Acht so,

déanfar, fé réir forálacha an chéad fho-ailt ina dhiaidh seo den alt so, liúntas de dhá phingin d'íoc, alos gach púint den tobac san, le heasportálaí no le déantóir an tobac san (do réir mar a bheidh).

(4) Ní bheidh aon liúntas iníoctha fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so—

(a) alos aon tobac ná beidh, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, i riocht ionmhargaidh no leasuithe go hiomlán, ná

(b) ar shlí seachas de dhruim deimhniú ón oifigeach ceart custum agus máil, á rá gur heasportáladh an tobac no go ndearnadh cavendish no negrohead de i mbannastóras, do thaisbeáint don oifigeach ag á mbeidh an liúntas san iníoctha, ná

(c) tar éis deireadh dhá bhlian o am an tobac san d'easportáil no o am an tobac san do chur sa bhanna-stóras, do réir mar a bheidh.

(5) Má bhíonn duine bheidh ceadúnaithe chun gnó déantóra cheadúnaithe tobac do bheith ar siúl aige i dteideal an lacáiste luaidhtear i bhfo-alt (3) d'alt 20 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), beidh an duine sin i dteideal lacáiste den tsaghas san d'fháil (ach san do réir trí pingne go leith an púnt) alos gach púint de thobac nea-dhéanta ar a mbeidh an diúité máil a forchuirtear leis an alt so íoctha agus a bheidh faighte ag an duine sin agus ná beidh an lacáiste sin íoctha air cheana.

Saoirse o dhiúité siamsa.

20. —Ní déanfar, an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, ná as san amach, diúité siamsa do réir bhrí ailt 7 den Finance (New Duties) Act, 1916, mar a leasuítear san le hachtacháin ina dhiaidh sin, d'éileamh ná do ghearradh ar íocaíochtaí chun dul isteach go dtí siamsa ar bith go gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncuim ina thaobh gurb é atá ann ar fad ná taisbeántas d'aon chluiche no spórt gur beirt daoine no níos mó no dhá fhuirinn no níos mó de dhaoine bhíonn á imirt no ag iomaidh ann agus san amuich fén spéir agus nách gá capaill, madraí, ná ainmhithe eile do bheith á n-úsáid ná páirteach ann ná feithiclí inneall-ghluaiste do bheith á n-úsáid ann.

Achtanna Airgid áirithe d'athghairm agus do leasú.

21. —Na hAchtanna uile agus fé seach a luaidhtear sa dara colún den Seachtú Sceideal a ghabhann leis an Acht so déanfar, fé seach, athghairm i bpáirt no leasú ortha no deifir dóibh ar shlí eile, mar atá leagtha amach sa tríú colún den Sceideal san os coinne luadh gach Achta fé leith den tsórt san sa dara colún san, agus beidh éifeacht ag na hAchtanna san fé seach fé mar a deintear amhlaidh athghairm i bpáirt no leasú ortha no deifir dóibh maidir le hearraí ar n-a n-iomportáil isteach i Saorstát Éireann an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, no dá éis sin.

Deireadh le diúitéthe áirithe d'éileamh.

22. —Na diúitéthe uile agus fé seach a luaidhtear sa tríú colún den Ochtú Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus a forchuirtear fé seach tré sna hachtacháin a luaidhtear sa dara colún den Sceideal san ní déanfar iad d'éileamh ná do ghearradh ar earraí ar bith ar n-a n-iomportáil isteach i Saorstát Éireann an 10adh lá de Bhealtaine, 1934, no dá éis sin.

An Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 , do leasú.

23. —(1) Déanfar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (Uimh. 35 de 1926) , do leasú, go bhfeidhm an 1adh lá d'Iúl, 1934, agus ón lá san amach, mar leanas agus beidh éifeacht ag alt 20 den Acht san agus ag an Tríú Sceideal san dá réir sin, sé sin le rá:—

Tríd an tríú provísó a ghabhann le mír 6 (fé mar a leasuítear san le hachtacháin ina dhiaidh sin) den Tríú Sceideal san do scriosadh amach as an mír sin agus tríd an provísó so leanas do chur isteach sa mhír sin in ionad an phrovísó san a scriostar amach amhlaidh, sé sin le rá:—

“I gcás feithicle ar bith le n-a mbaineann an mhír seo agus atá thar deich n-each-neart agus ar a bhfuil taxi-mhéadar feistithe agus atá á húsáid go dleathach mar fheithicil bhig sheirbhíse puiblí do réir bhrí an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1933 ( Uimh. 11 de 1933 ), no chun crícheanna bhaineann leis an úsáid sin agus ní chun críche ar bith eile, ní déanfar aon diúité d'éileamh ná do ghearradh alos na breise atá ag each-neart na feithicle sin ar dheich n-each-neart.”

(2) I gcás ceadúnas fé alt 13 den Finance Act, 1920, do thógaint amach roimh an 24adh lá de Bhealtaine, 1934, alos feithicle bheadh i dteideal an fhaoisimh a bheireann an leasú luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so agus i gcás an ceadúnas san do bheith i bhfeidhm an 30adh lá de Mheitheamh, 1934, agus gan é dhul in éag go dtí tar éis an dáta san no an ceadúnas san do bheith ina cheadúnas in aghaidh tréimhse dar tosach an 1adh lá d'Iúl, 1934, no dá éis, aisíocfar leis an té do thóg amach an ceadúnas san an méid is mó an diúité máil do híocadh fén alt san 13 maidir leis an bhfeithicil sin le linn an cheadúnais sin do thógaint amach ná an diúité is inéilithe ag féachaint don fhaoiseamh a bheireann an leasú san maidir leis an bhfeithicil sin in aghaidh na tréimhse dar tógadh amach an ceadúnas san.

Diúité máil ar fheithiclí inneallghluaiste do leasú.

24. —I gcás feithicle (dá ngairmtear san alt so an fheithicil a céad-luaidhtear) go mbeidh feithicil eile no ceangaltas i bhfuirm feithicle ceangailte dhi agus leagtha go leathrannach anuas uirthi, tuigfear, chun crícheanna an Tríú Sceidil a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (Uimh. 35 de 1926) , gur aon fheithicil amháin an fheithicil sin a céad-luaidhtear agus an fheithicil eile sin no an ceangaltas san agus ní tuigfear gur tarraicire ná feithicil a tharraigeann leantóir an fheithicil sin a céad-luaidhtear toisc an fheithicil eile sin no an ceangaltas san do bheith ceangailte dhi agus dá thoisc sin amháin, agus is dá réir sin a déanfar amach meid an diúité is inéilithe fé alt 13 den Finance Act, 1920, alos na feithicle a céad-luaidhtear agus na feithicle eile sin no an cheangaltais sin agus a déanfar an Tríú Sceideal san do léiriú agus d'fheidhmiú.

Alt 8 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum agus Máil), 1933 , do leasú.

25. —D'ainneoin aon fhorála contrárdha dho san atá in aon achtachán a bhaineann le pionóisí máil do bhaint amach no do chur chun críche féadfar an pionós a forchuirtear le fo-alt (2) d'alt 8 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum agus Máil), 1933 ( Uimh. 52 de 1933 ), do bhaint amach agus do chur i bhfeidhm ar agra aon bhaill den Ghárda Síochána agus beidh comhacht ag an gCúirt aon phionós den tsórt san do laigheadú go dtí pé méid is oiriúnach leis an gCúirt féin agus ní bheidh comhacht ag comhairle na contae no na contae-bhuirge aon phionós den tsórt san do laigheadú.

Alt 204 den Customs Consolidation Act, 1876, do leasú.

26. —Leasuítear leis seo alt 204 den Customs Consolidation Act, 1876, tré sna focail “in the daytime” atá anois san alt san do scriosadh amach as agus léireofar an t-alt san agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

Foráil ghenerálta i dtaobh pionóis mar gheall ar choinníoll do shárú.

27. —I gcás comhacht do bheith bronnta (pe'ca ráite no tuigthe é agus pe'ca leis an Acht so é no le hordú a déanfar ina dhiaidh seo fé Acht ar n-a rith roimh an Acht so do rith no dá éis no le rún a rithfear ina dhiaidh seo agus ag á mbeidh éifeacht reachtúil de bhuadh Achta ar n-a rith roimh an Acht so do rith no dá éis) ar na Coimisinéirí Ioncuim chun coinníollacha d'fhorchur maidir le haon diúité custum (pé uair agus pé slí gearrfar é) no le haon tsaoirse no faoiseamh o aon diúité den tsórt san no le haon atharú ar an gcéanna, beidh gach duine dhéanfaidh éinní (tré ghníomh no tré fhaillí) is sárú ar choinníoll fhorchuirfidh na Coimisinéirí Ioncuim fén gcomhacht san, beidh sé ciontach i gcionta fé sna hAchtanna Custum agus ragha sé fé phionós caoga púnt in aghaidh gach cionta den tsórt san agus déanfar aon earra is ionchurtha fé dhiúité agus gur ina taobh do rinneadh an cionta san do gheallbhruideadh.

CUID III.

Diuitethe Bais.

Diúité báis i gcás blianachtaí áirithe.

28. —I gcás duine ar bith (dá ngairmtear an duine marbh san alt so) do cheannach blianachta no leasa eile no dá chur san ar fáil, pe'ca ina aonar é no in éineacht no tré shocrú le duine ar bith eile, is amhlaidh a déanfar méid an leasa thairbhigh no an leasa eile bheidh ann ar éag an duine mhairbh, más ar dháta no tar éis dáta an Achta so do rith éagfaidh an duine marbh, d'fháil amach, chun crícheanna míre (d) d'fho-alt (1) d'alt 2 den Finance Act, 1894, gan áird do thabhairt ar aon leas feitheamhach, sa bhlianacht no sa leas san, do bhí ag an té thiocfaidh amhlaidh chun bheith i dteideal an leasa thairbhigh sin ar éag an duine mhairbh.

Diúité estáit ar mhaoin go ndéanfar leasa teoranta inti d'aistriú chun cuideachtan.

29. —(1) Chun ailt 26 den Acht Airgid, 1931 (Uimh. 31 de 1931) , mar a leasuítear san leis an Acht so, do léiriú agus d'fheidhmiú i gcás duine (dá ngairmtear an duine marbh san alt so) éagfaidh le linn an Achta so do rith no dá éis folóidh maoin a tuigtear, de bhuadh fo-ailt (1) den alt san 20 mar a leasuítear amhlaidh é agus chun crícheanna diúité estáit, do dhul chun duine eile ar éag an duine mhairbh, folóidh sí maoin a bheidh do réir na gcoinníollacha uile seo leanas, sé sin le rá:—

(a) go raibh ag an duine marbh sa mhaoin sin estát no leas do bhí le scur ar éag do, agus

(b) go raibh ag duine eile sa mhaoin sin eastát no leas do bhí le heirghe no le teacht i seilbh ar éag an duine mhairbh agus le scur ar éag an duine eile sin no ar ní ar bith eile do thárlachtaint, agus

(c) gur aistrigh an duine marbh agus an duine eile sin estát san no leas san an duine mhairbh agus estát san no leas san an duine eile sin (pe'ca roimh an Acht so do rith no dá éis sin é, agus pe'ca go díreach no go neadhíreach é agus pe'ca tré eadarghnó amháin no níos mó é, agus pe'ca maidir leis an maoin sin uile é no maidir le cuid den mhaoin sin) chun cuideachtan no chun tairbhe cuideachtan le n-a mbaineann an t-alt san 26 agus é leasuithe amhlaidh, agus

(d) go bhfuil na míreanna uile agus fé seach, (a), (b), (c), agus (d) d'fho-alt 1 den alt san 26 agus é leasuithe amhlaidh, gan baint ag aon cheann acu leis an gcás agus cúrsaí mar atáid.

(2) An méid sin d'fho-alt (4) d'alt 26 den Acht Airgid, 1931 , a chuireann mar cheangal ar chuideachtain an diúité no aon chuid le d'aisíoc leis an seiceadúir, ní bheidh feidhm aige i gcás ina dtuigfear, chun crícheanna diúité estáit agus de bhuadh an leathnuithe sin ar an alt san 26 a luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so agus dá bhuadh san amháin, maoin do dhul chun duine ar éag do dhuine eile.

Alt 26 den Acht Airgid, 1931 , do leasú.

30. —Déanfar alt 26 den Acht Airgid, 1931 ( Uimh. 31 de 1931 ), do leasú mar leanas i gcás duine d'éag ar dháta an Achta so do rith no dá éis agus léireofar an t-alt san agus beidh éifeacht aige dá réir sin, sé sin le rá:—

(a) déanfar mír (c) d'fho-alt (1) den alt san do leasú tré n-a bhfuil ón bhfocal “tríd” go dtí an focal “aon,” agus an dá fhocal san d'áireamh, do scriosadh amach as an mír sin agus tré sna focail “tré bhlianacht do dheonadh don duine ná maireann dob inchríochnuithe ar fháil bháis don duine sin no de dhruim a bháis no tré dheonadh aon” do chur isteach sa mhír sin in ionad na bhfocal a scriostar amach amhlaidh, agus

(b) déanfar fo-mhír (iii) de mhír (d) d'fho-alt (1) den alt san do leasú tré sna focail “ón gcuideachtain” do scriosadh amach as agus na focail “eiríonn as an aistriú no bhaineann in aon tslí leis an aistriú” do chur isteach in ionad na bhfocal a scriostar amach amhlaidh.

Diúité léagáide ar léagáidí chun crícheanna déirciúla.

31. —(1) Scuirfidh an dara provísó ghabhann le halt 38 den Stamp Duties (Ireland) Act, 1842, d'éifeacht do bheith aige maidir le léagáidí go dtiocfaidh an léagáideach chun beith ina dteideal chun tairbhe i seilbh ar éag duine no maidir le héag duine éagfaidh ar dháta an Achta so do rith no dá éis sin.

(2) Chun crícheanna ailt 18 den Succession Duty Act, 1853, tuigfear, i gcás duine d'éag ar dháta an Achta so do rith no dá éis sin, go bhfoluíonn an abairt “Legacy Duty Acts,” sa chéad áit ina bhfuil sí san alt san, an tAcht so agus léireofar an t-alt san 18 agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

Léagáidí agus comharbaisí chun crícheanna déirciúla.

32. —(1) Más deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim gur chun crícheanna déirciúla in Éirinn do cuireadh no a cuirfear iomlán léagáide do tugadh chun crícheanna déirciúla agus a thiocfaidh chun bheith ionchurtha chun na gcrícheanna san ar éag duine no maidir le héag duine éagfaidh tar éis an Achta so do rith, beidh an léagáid sin saor ar fad o dhiúité léagáide.

(2) Más deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim gur chun crícheanna déirciúla in Éirinn do cuireadh no a cuirfear cuid de léagáid do tugadh chun crícheanna déirciúla agus a thiocfaidh chun bheith ionchurtha chun na gcrícheanna san ar éag duine no maidir le héag duine éagfaidh tar éis an Achta so do rith, beidh an chuid sin den léagáid sin saor o dhiúité léagáide.

(3) Aon chomharbas no cuid de chomharbas do bheadh saor fén alt so o dhiúité léagáide dá mba léagáid no cuid de léagáid é do bhéarfaí le huacht an roimh-shealbhadóra beidh sé saor o dhiúité chomharbais.

Alt 1 den Probate Duty Act, 1861, do leasú.

33. —(1) Léireofar alt 1 den Probate Duty Act, 1861, agus beidh éifeacht aige fé is dá ndeintí na focail “where there shall be no notice of disputing the liability of such assessment” atá anois sa bhfo-alt san d'fhágaint ar lár.

(2) Na forálacha den alt san 1 den Probate Duty Act, 1861 (mar a leasuítear san leis an alt so), a bhaineann le diúité comharbais measta do bhaint amach bainfid le diúite léagáide measta do bhaint amach agus na forálacha den alt san 1 (mar a leasuítear san amhlaidh) a leathnuíonn imeachta, fé sna hAchtanna Diúité Léagáide chun cuntaisí do sheachadadh, i slí go mbainid le híoc an diúité bainfid le himeachta fén Succession Duty Act, 1853, chun cuntaisí do sheachadadh agus leathnóid imeachta den tsórt san ar an gcuma gcéanna.

(3) O dháta an Achta so do rith tuigfear an t-alt so do bheith ina chuid den dlí agus den chleachtadh atá ann fé láthair agus a luaidhtear i bhfo-alt (1) d'alt 8 den Finance Act, 1894, agus léireofar an fo-alt san agus beidh éifeacht aige agus beidh feidhm ag an alt so dá réir sin.

CUID IV.

Ilghneitheach agus Generalta.

Alt 5 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum agus Stampa), 1929 , do leasú.

34. —Deintear leis seo fo-alt 1 d'alt 5 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum agus Stampa), 1929 ( Uimh. 5 de 1929 ), do leasú o dháta an Achta san do rith tré sna focail “ná ar aon instruimid a dheineann aon mhaoin d'ath-leithliú no d'ath-aistriú no d'ath-léasadh chun Corparáid an Cháirde Thalmhaíochta, Teoranta” do chur isteach i ndeireadh an fho-ailt sin agus léireofar an t-alt san agus beidh éifeacht aige agus tuigfear éifeacht do bheith riamh aige dá réir sin.

Comhachta na gCoimisinéirí Ioncuim agus gníomhartha do rinneadar do dhaingniú.

35. —(1) Chun deireadh do chur le hamhrais dearbhuítear agus achtuítear leis seo i dtaobh na ndlighinsí, na gcomhacht, agus na ndualgaisí uile do bhí, an 6adh lá de Mhí na Nodlag, 1921, dílsithe sna Coimisinéirí Ioncuim Dhúithche no infheidhmithe no le colíonadh acu maidir le cánacha agus diúitéthe do cuireadh fé n-a gcúram agus fé n-a mbainistí, no dílsithe sna Coimisinéirí Custum agus Máil no infheidhmithe no le cólíonadh acu maidir le cánacha agus diúitéthe do cuireadh fé n-a gcúram agus fé n-a mbainistí, go dtánadar chun bheith agus go rabhadar an 21adh lá d'Fheabhra, 1923, dílsithe sna Coimisinéirí Ioncuim agus infheidhmithe no le cólíonadh acu.

(2) Pé uair a ceangailtear ar na Coimisinéirí Ioncuim no a ceaduítear dóibh le haon Reacht Briotáineach (mar atá san oiriúnaithe no curtha i mbaint tré Acht no fé Acht den Oireachtas) no le haon Acht den Oireachtas aon ghníomh no ní áirithe do dhéanamh maidir le cáin no diúité fé n-a gcúram agus fé n-a mbainistí, beidh sé dleathach gan ach duine amháin de sna Coimisinéirí Ioncuim do dhéanamh an ghnímh no an ní sin, d'ainneoin éinní atá sa Reacht san (mar atá san oiriúnaithe no curtha i mbaint amhlaidh) no san Acht san i dtaobh an líon de sna Coimisinéirí sin a dhéanfaidh an gníomh no an ní sin no fhéadfaidh an gníomh no an ní sin do dhéanamh.

(3) Gach gníomh no ní (seachas cáinmheas do dhearbhuigh an Ard-Chúirt do bheith nea-dhleathach no do ghlan na Coimisinéirí Ioncuim amach, roimh an 9adh lá de Bhealtaine, 1934) do rinne no do tugadh le tuisgint do rinne Coimisinéir Ioncuim amháin beidh sé agus tuigfear go raibh sé riamh chó dleathach agus chó héifeachtúil chun gach críche agus do bheadh sé dá mbeadh an t-alt so den Acht so achtuithe agus i bhfeidhm nuair do rinneadh no do tugadh le tuisgint do rinneadh an gníomh no an ní sin amhlaidh.

Cúram agus bainistí cánacha agus diúitéthe.

36. —Cuirtear fé chúram agus fé bhainistí na gCoimisinéirí Ioncuim leis seo gach cáin agus diúité forchuirtear leis an Acht so ach amháin diúitéthe máil ar fheithiclí inneall-ghluaiste.

Gearr-theideal, léiriú, agus tosach feidhme.

37. —(1) Féadfar an tAcht Airgid, 1934 , do ghairm den Acht so.

(2) Léireofar Cuid I den Acht so i dteanta na nAchtanna Cánach Ioncuim agus léireofar Cuid II den Acht so, sa mhéid go mbaineann sí le diúitéthe custum, i dteanta na nAchtanna Custum agus, sa mhéid go mbaineann sí le diúitéthe máil, i dteanta na Reachtanna Briotáineacha agus na nAchtanna den Oireachtas a bhaineann leis na diúitéthe máil agus le bainistí na ndiúitéthe sin.

(3) Tuigfear Cuid I den Acht so do theacht i bhfeidhm an 6adh lá d'Abrán, 1934, agus beidh éifeacht aici an lá san agus ón lá san amach.

CEAD SCEIDEAL.

Diuitethe Airithe Custum.

Uimh. Thag.

An Saghas Earra is Ionchurtha fé Dhiúité

Ráta an Diúité

Forálacha Speisialta

1

Earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid mar choimeádáin do pháipéar no do shreangán in úsáid agus fós compáirteanna d'earraí den tsórt san.

50%

--

2

Fearaistí (pe'ca folamh no lán dóibh ar iad d'iomportáil) is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid chun teinte do mhúchadh le haon fhliuchán (seachas uisce), púdar no aon tsubsaint eile, ach gan aon fhearaistí den tsórt san d'áireamh atá déanta ar fad no nách mór ar fad de phrás, de chré-umha, de ghunna-mhiotal, de chopar, no d'aon dá cheann no níos mo de sna miotail sin le chéile.

40%

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

3

Gréasanna comhrann déanta de mhiotal.

66⅔%

--

4

Coirí agus suileandair agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad de chopar agus is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus oiriúnach chun iad d'úsáid i gcórais uisce te i dtithe, i dtithe ósta, i bhfundúireachtaí agus in áiteacha eile gur chun comhnuithe ionta is mó atáid ceaptha, ach gan coirí d'áireamh is páirt dílis de shorn no de ghráta le linn a n-iomportála.

25%

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

5

Earraí d'aon tsaghas acu so leanas agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad d'iarann oibrithe ghalbhánuithe no de chruaidh ghalbhánuithe, sé sin le rá:—

30%

--

(a) áruistí tighe no tighis cuasacha;

(b) guitéirí, píopaí, agus caipíní mullaigh gur dóich leis na Coimisinéirí Ioncium gur chun uisce fearthanna do bhreith chun siúil do prímhbheartuíodh iad;

(c) buicéadaí, cannaí, agus páil;

(d) potaí uiscithe;

(e) cistí no boscaí i gcóir deannaigh, luaithrigh no salachair;

(f) earraí gur dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim gur chun iad d'úsáid chun bia no uisce do thabhairt d'ainmhithe no d'éanlaithe do prímhbheartuíodh iad;

(g) cistí stórála.

6

Earraí d'iarann teilgthe de sna saghsanna so leanas, sé sin le rá:—

25%

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncium is ceart.

(a) píopaí agus guitéirí a húsáidtear lasmuich i gcóir uisce agus salachair, agus ceangail dóibh;

(b) tromáin saise;

(c) earraí gur dóich leis na Coimisinéirí Ioncium gur chun iad d'úsáid chun bia no uisce do thabhairt d'ainmhithe no d'éanlaithe do prímhbheartuíodh iad;

(d) stuic do chrinlíní agus do shuidheacháin;

(e) clúdaigh agus frámaí do phuill i dtalamh;

(f) clúdaigh hídrant agus comhlan;

(g) trapanna linntéara;

(h) grátaí do phíopaí no do thrapanna camra;

(i) rothaí seachas rothaí tarraicire no leantóra agus seachas rothaí atá, le linn iad d'iomportáil, ina bpáirt d'fheithicil, de mheaisín no d'earra eile iomlán:

(j) cuaillí lampa agus sráide;

(k) múnlanna agus compáirteanna de mhúnlanna d'iarann teilgthe;

(l) barraí teine;

(m) gléasanna spártha guail, agus íochtair bhréige do ghrátaí, do shoirn agus do theinteáin;

(n) boscaí coca choisc;

(o) plátaí urláir;

(p) tochaird agus bollaird agus compáirteanna de thochaird d'iarann teilgthe;

(q) búird agus stuic bhúird, agus compáirteanna de bhúird agus de stuic bhúird d'iarann teilgthe;

(r) polla-chruidhte;

(s) píopaí deataigh, piopaí aeriúcháin, agus píopaí eile dá samhail sin;

(t) caidéil uisce a hoibrítear le láimh, agus compáirteanna de chaidéil uisce d'iarann teilgthe a hoibrítear le láimh;

(u) cásála d'fhuaráin sráide agus compáirteanna de chásala d'iarann teilgthe d'fhuaráin sráide.

7

(a) Plátaí miotail (agus leitreacha agus uimhreacha no ceachtar aca péinteálta ortha no greamuithe dhíobh) is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid mar eolasáin no mar chomharthaí aitheantais is gá do réir dlí d'iompar ar shaghsanna áirithe feithiclí bóthair inneall-ghluaiste.

331/3%

--

(b) Plátaí miotail is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid (tar éis leitreacha agus uimhreacha no ceachtar aca do phéinteáil ortha no do ghreamú dhíobh) mar eolasáin no mar chomharthaí aitheantais den tsaghas adubhradh.

(c) Leitreacha agus uimhreacha is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad do ghreamú de sna plátaí miotail den tsaghas a luaidhtear sa mhír dheiridh sin roimhe seo.

8

Earraí d'aon tsaghas acu so leanas agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad de shreang iarainn no de shreang chruaidhe no de shreang iarainn agus de shreang chruaidhe le chéile agus compáirteanna (agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad de shreang iarainn no de shreang chruaidhe no de shreang iarainn agus de shreang chruaidhe le chéile) d'earraí den tsórt san, sé sin le rá:—

331/3%

--

(a) gárdaí;

(b) boscaodaí;

(c) gaistí;

(d) mataí;

(e) racaí;

(f) boscaí;

(g) tráidirí;

(h) ladair;

(i) obair gháirdín no roilge;

(j) cáistí;

(k) frámaí;

(l) greilleacha;

(m) corc-tharraicirí;

(n) féasracha;

(o) coipirí;

(p) scáileáin;

(q) trodáin;

(r) figheacháin, líonra, agus fálacht ach gan líonra go mogaill sé-uilleacha d'áireamh.

9

Rámhainní agus sluaiste le haghaidh lámh-oibre (seachas rámhainní agus sluaiste go mbas sreinge no adhmaid ná fuil, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, oiriúnach ach chun iad d'úsáid i gcúrsaí tighis laistigh), agus fós compáirteanna (pé'ca déanta ar fad no go leathrannach dóibh) de rámhainní agus de shluaiste den tsórt san.

50%

An diúité luaidhtear ag an Uimhir Thagartha so is diúité é in ionad an diúité forchuirtear le hAlt 5 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 2), 1932 ( Uimh. 11 de 1932 ), mar a leasuítear san ag Uimhir Thagartha 4 sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) .

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

10

Cruidhte capall déanta d'iarann no de chruaidh ar fad no nách mór ar tad.

50%

An diúité luaidhtear ag an Uimhir Thagartha so is diúité é in ionad an diúité forchuirtear le halt 11 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), agus a luaidhtear ag Uimhir Thagartha 2 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht san.

11

Criathra, roithleáin, agus sciatha roithlithe déanta de mhiotal no d'adhmad no de mhiotal agus d'adhmad le chéile, agus fós compáirteanna (pé'ca déanta ar fad no go leathrannach dóibh) de chriathra, de roithleáin agus de sciatha roithlithe den tsórt san.

331/3%

--

12

(a) Earra ar bith is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is dí-ghalrán, cuilnimh, mílnimh, cnuimhnimh no múiscnimh.

(b) Earra ar bith is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is uinnimeint no ío seachas geilé petroleum.

20%

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

An diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so ní déanfar é d'éileamh ná do ghearradh ar aon earra gur dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim nár mhór do ghnáth í chur fé aon oibriú ullamhúcháin (seachas uisce do chur léi) sara n-úsáidfí í mar dhíghalrán, cuilnimh, cnuimhnimh, mílnimh, no múiscnimh.

13

Priontaí grianghrafacha do clóbhuaileadh díreach o scannán ghrianghrafach no o phláta ghrianghrafach, ar a n-áirmhítear sleamhnáin de gach saghas le húsáid i lóchrainn draoidheachta ach gan priontaí grianghrafacha d'áireamh is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim bhaineann le cúrsaí teicniciúla no le cúrsaí eolaíochta.

331/3%

--

14

Déid - chíoracha iomlána d'abhar ar bith, agus fós fothaí (déanta ar fad no nách mór ar fad de mhiotal) do dhéid-chíoracha.

25%

--

15

(a) Raicéidí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid in imirt tennis, tennis faithche, badminton, raicéad, no cluichí eile dá samhail in aon cheann no cinn de sna cluichí sin agus iomlán gach ceann acu no cuid mhaith de déanta dar leis na Coimisinéirí Ioncuim.

50%

Ní déanfar an diúité forchuirtear le halt 11 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), agus a luaidhtear ag uimhir thagartha 35 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht san d'éileamh ná do ghearradh ar aon earra is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so.

(b) Cleatha no bataí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid in imirt gholf agus iomlán gach ceann acu no cuid mhaith de déanta dar leis na Coimisinéirí Ioncuim.

16

(a) Aon cheann de sna hearraí seo leanas is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá déanta ar fad no nách mór ar fad de leathar no de chroiceann no de leathar bhréige no de chroiceann bhréige no atá déanta d'aon dá cheann no níos mó de sna substaintí sin no go bhfuil a chumhdach, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, déanta ar fad no nách mór ar fad d'aon tsubstaint no d'aon dá shubstaint no níos mó den tsórt san adubhradh, sé sin le rá:—

20%

--

(i) sparáin, púitsí, tiachóga, leabhair phóca agus cárta-chásanna is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad do bheith ar iompar ag daoine, agus

(ii) líontáin no lámh-mhálaí ban is dóich leis na Coimisinéirí Ioncium atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad do bheith ar iompar ag daoine no á gcaitheamh acu mar bheadh pócaí chun earraí i gcóir gnáth-úsáide pearsanta d'iompar ionta.

(b) Málai airgid atá déanta ar fad no nách mór ar fad de leathar no de chroiceann no de leathar agus de chroiceann le chéile agus is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad do bheith á gcaitheamh ag daoine.

17

(a) Na torthaí seo leanas i sioróip a hiomportáltar i gcannaí no i stáin séaluithe, sé sin le rá, sugha talmhan, spiúnáin, daimsíní, plumaí, sugha craobh, sméara dubha, cuiríní, agus glas-phlumaí.

an lb. 4d.

An diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so is diúité é mar bhreis ar aon diúité is inéilithe alos aon bhiotáille no aon tsacairín atá san earra no do húsáideadh chun na hearra do dhéanamh no d'ullamhú, ach is diúité é in ionad gach diúité eile is inéilithe ar an earra.

(b) Gach toradh eile i sioróip a hiomportáltar i gcannaí no i stáin séaluithe.

an lb. 1d.

18

Cartúisí gráin líonta is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'úsáid i ngunnaí gráin.

331/3%

Ní déanfar an diúité forchuirtear le halt 11 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), agus a luaidhtear ag Uimhir Thagartha 35 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht san do ghearradh ná d'éileamh ar aon earra is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so.

19

Earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is frámaí miotail no saiseanna miotail (pe'ca atá gloine no substaint dá shórt ionta le linn a n-iomportála no ná fuil) atá ceaptha, déanta, agus beartuithe i gcóir dóirse no fuinneoga no i gcóir páirteanna de dhóirse no i gcóir páirteanna d'fhuinneoga.

40%

Foluíonn an focal “fuinncoga,” san áit ina bhfuil sé sa dara colún ag an uimhir thagartha so, foirléaseanna, stoirm-chomhlaí agus fuinneoga pábhála.

20

Suaitheantaisí, buinn agus mór-bhuinn atá déanta ar fad no nách mór ar fad d'airgead, de chopar, de chré-umha, de phrás, de ghunna-mhiotal, de stán, de shionc no d'aluminium, no d'aon dá cheann no níos mó de sna miotail sin le chéile, go bhfeistisí no gan feistisí ceangailte dhíobh le linn a n-iompórtála, ach gan earraí d'áireamh is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'úsáid chun ball éadaigh agus córach gléasta pearsanta do dhéanamh.

331/3%

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

21

(a) Earraí (pe'ca déanta ar fad no go leathrannach dóibh) d'aon tsaghas acu so leanas agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad d'abhar fhighte agus compáirteanna (déanta ar fad no nách mór ar fad d'abhar fhighte) d'earraí den tsórt san, sé sin le rá:—

(i) éadaí cláir, scaróidí, agus gach saghas eile feistis bhúird;

(ii) tobháillí agus éadaí tighis;

(iii) tarpóil.

(b) Earraí (pe'ca déanta ar fad no go leathrannach dóibh) d'aon tsaghas acu so leanas agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad de chadás, de línéadach, no d'abhar mheasctha, agus compáirteanna (déanta ar fad no nách mór ar fad d'abhar fhighte) d'earraí den tsórt san, sé sin le rá:—

(i) braitlíní talmhan;

(ii) clúdaigh puible;

(iii) cnapsacanna;

(iv) lón-mhálaí;

(v) málaí codalta.

(c) Málaí agus sacanna (pe'ca déanta ar fad no go leathrannach dóibh) agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad de chadás agus iad folamh le linn a n-iomportála agus fós compáirteanna (déanta ar fad no nách mór ar fad d'abhar fhighte) de mhálaí agus de shacanna den tsórt san.

40%

Earra ar bith is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so agus a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann tar éis í d'easportáil amach as beidh sí saor ón diúité sin má cuirtear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim gur i Saorstát Éireann do rinneadh an earra san agus gur chuige a heaspórtáladh as Saorstát Éireann í chun aon ní no nithe acu so do dhéanamh uirthi, eadhon, í dhéanamh díonach, í thuaradh, í dhathú, í phéinteáil, í chlóbhualadh no í chríochnú agus nár cuireadh í fé aon phróiseas eile déantóireachta faid a bhí sí lasmuich de Shaorstát Éireann amhlaidh.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

22

Gréasáin fhighte d'aon tsaghas aca so leanas nách lugha ná dhá órlach déag ar leithead, sé sin le rá:—

(a) gréasáin línéadaigh;

(b) gréasáin d'abhair mheasctha gan ionta ach dhá cheann no níos mó de sna habhair seo leanas, sé sin le rá: cadás, linéadach, cnáib, ráimí, iút, agus fionnadh (seachas móihéar agus rón camaill);

(c) abhar scaróidí cadáis;

(d) abhar tobháillí cadáis;

(e) gréasáin chadáis (seachas abhar scaróidí agus abhar tobháillí) nách éadtruime ná ceithre hunsaí go leith an tslat chearnach.

Ní háirmhítear na gréasáin seo leanas mar earraí d'aon tsaghas dá luaidhtear anso roimhe seo, sé sin le rá, gréasáin is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim,

(i) do rinneadh dionach no do clóbhuaileadh no do péinteáladh no do cuireadh fé aon dá cheann no gach ceann de sna próiseasaí sin, no

(ii) do rinneadh i slí go mbeidis cosúil le habhar plaincéadaí, no

(iii) is gréasáin terry no chenille, no is broicéad no bheilbhéidín, no scáil-éadach hollannach, no flainéidín, no fid bréige déanta de chadás, no

(iv) éadach piqué.

331/3%

Chun crícheanna inghearrthachta an diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so, tuigfear gur gréasáin dhá thobháille no níos mo gan de cheangal eatorra ach na snátha innigh.

Earra ar bith is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so agus a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann tar éis í d'easportáil amach as beidh sí saor ón diúité sin má cuirtear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim gur i Saorstát Éireann do rinneadh an earra san agus gur chuige a heasportáladh as Saorstát Éireann í chun aon ní no nithe acu so do dhéanamh uirthi, eadhon, í dhéanamh díonach, í thuaradh, í dhathú, í phéinteáil, í chlóbhualadh no í chriochnú, agus nár cuireadh í fé aon phróiseas eile déantóireachta faid a bhí sí lasmuich de Shaorstát Éireann amhlaidh. Pé uair is deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim, i dtaobh aon ghréasán fighte do bheadh ionchurtha fén diúité luaidha tear ag an uimhir thagarthso mara mbeadh an fhoráil seo, go bhfuilid oiriúnach chun iad d'úsáid chun troscáin no feithiclí do ghréasadh no do chlúdach no chun leabhar do cheangal agus gur chuige sin amháin atáid beartuithe féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, a cheadú na gréasáin fhighte sin d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha no féadfaid aon diúité den tsórt san d'aisíoc do híocadh le linn a n-iomportála.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

23

Earra ar bith is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is fiar-fháithim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun í d'úsáid chun earraí d'abhar fhighte do dhéanamh no do dheisiú.

25%

--

24

Earraí (seachas uaiséirí copair) is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is compáirteanna miotail de spréach-bhuaca.

An earra, 6d.

--

25

(a) Earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceapa atá déanta ar fad no nách mór ar fad d'adhmad agus atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid chun bróga no bróga ísle do dhéanamh no do dheisiú agus fós earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is compáirteanna (déanta ar fad no nách mór ar fad d'adhmad) de cheapa den tsórt san.

(b) Earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'úsáid mar chrainn, mar shínteoirí, no mar líontóirí do bhróga no do bhróga isle agus atá déanta ar fad no nách mór ar fad d'adhmad no de cheliulóid no d'abhar dá samhail no de shnáithreach chó-dhlúite no d'abhar dá samhail agus fós earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is compáirteanna (déanta ar fad no nách mór ar fad d'adhmad no d'abhar eile mar adubhradh) de chrainn, de shínteoirí no de líontóirí den tsórt san.

(c) Earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'usáid mar phátrúin d'uachtair no do pháirteanna d'uachtair bhróg no bhróg iseal agus atá déanta ar fad no nách mór ar fad de mhiotal, de chárta-chlár no d'abhar dá shamhail.

40%

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

26

Carbonáid sódium a hiompórtáltar i bhfuirm chriostalaigh.

An cmt. 2s. 0d.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

27

Cóir leapthan ach gan tochtaí, súsaí, cuilteanna líonta, clúdaigh chuilte nealíonta, cuilteanna cadáis, plaincéadaí cadáis ná cóir leapthan déanta ar fad no nách mór ar fad de chúitsiúc d'áireamh.

40%

--

28

Súsaí, ar a n-áirmhítear súsaí no éadaí atá déanta ar fad no nách mór ar fad d'earraí fighte agus is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'úsáid mar chlúdaigh d'ainmhithe, ach gan súsaí d'áireamh is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'úsáid mar chlúdaigh urláir, agus fós gan súsaí déanta ar fad no nách mór ar fad de chadás d'áireamh.

40%

--

29

Eanlaithe tighis, turcaithe, géanna, agus lachain agus iad ina mbeathaidh.

An t-éan 21s. od.

An diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so is diúité é in ionad an diúité forchuirtear le hAlt 2 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 ( Uimh. 34 de 1932 ), agus a luaidhtear ag uimhir thagartha 4 sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht san.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité forchuirtear leis an alt so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

30

Anbhruithí de gach saghas, pé'ca ina bhfliuchán, ina solad no ina bpúdar no i bhfuirm ar bith eile dhóibh ach gan ullamhóidí d'áireamh gur sugha no úscradh, có-neartuithe go mór, is mó atá ionta dar leis na Coimisinéirí Ioncuim.

An cmt. 84s. od.

An diúité luaidhtearisg an uimhir thagartha so a diúité é in ionad an diúité forchuirtear le hAlt 2 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 ( Uimh. 34 de 1932 ), agus a luaidhtear ag uimhir thagartha 10 sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht san.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dúl i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollaca is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

31

Mil, agus mil shaordha d'áireamh.

An lb. 1s. od.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité forchuirtear leis an alt so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

32

Ainmhithe de chineál na bó.

An ceann 60s. od.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollaca is oiriúnach leo d'fhorchur, aon ainmhithe is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

33

Croicne úra agus seithí úra d'ainmhí ar bith de chineál na bó agus coda de chroicne úra agus de sheithí úra den tsórt san.

An earra 10s. od.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

34

Earraí tighis no tighe is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá déanta de chré ar fad no nách mór ar fad agus do cuireadh fé oibriú gloiníochta ach gan áireamh do dhéanamh ar earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'úsáid mar dhaingneáin no mar fheistisí.

An cmt. 30s. od.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir, le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

35

(a) Uirlisí agus fearaistí de sna saghsanna so leanas, sé sin le rá:—

25%

--

(i) speala;

(ii) corráin;

(iii) tor-thuaghanna no torchorráin;

(iv) billeoga;

(v) sceana féir.

(b) lanna no cinn d'aon cheann de sna hearraí luaidhtear i mír (a) anso roimhe seo.

36

Téadra, cáblaí, rópaí, agus sreangán de chnáib no d'abhair eile den tsórt san, ach gan sreangán ceangaltóra, abhras caighir, ná sais-téada trílsithe no cabla-chasta d'áireamh, agus fós gan aon earra d'áireamh is páirt d'earra eile le linn a hiomportála.

40%

An diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so is diúité é in ionad an diúité forchuirtear le hAlt I den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) , agus a lualdhtear ag uimhir thagartha 22 i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht san.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar eis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pél coinníollacha is oiriúnach ieo d'fhorchur, aon earraí is onchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

37

Aon earra acu so leanas is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá déanta d'iarann no de chruaidh no d'iarann agus de chruaidh le chéile agus a hiomportáltar ar shlí eile seachas mar pháirt d'earra eile, sé sin le rá:—

(a) Boltaí, docht-scrobhanna, agus scrobhanna go miotal-shnáth agus nách giorra ná órlach ná nách sia ná fiche órlach a lorga agus nách lugha ná trí ochtú d'órlach ná nách mó ná órlach go gceathrúin a dtras-líne, agus

(b) cnóite snáithte (seachas cnóite cluasacha) de mhéid agus go snáth d'oiriúnódh bolta, docht-scrobha, no scrobha go miotalshnáth de shaghas dá luaidhtear i mír (a) roimhe seo.

75%

An diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so is diúité é in ionad diúité ar bith eile is ionchurtha ar an earra

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh. féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

38

Annlainn agus tarsainn lachtacha no leathlachtacha ullamhuithe, gan úscradh feola, íleacha in-ithte ná fínéagra d'áireamh;

An diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so beidh sé mar bhreis ar aon diúité is inéilithe alos aon bhiotáille no sacairín atá san earra a húsáideadh chun í do dhéanamh no d'ullamhú ach beidh sé in ionad aon diúité eile do bheadh inéilithe alos na hearra seachas an diúité forchuirtear le hAlt 22 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ).

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

(a) i gcás gur do réir mheáchainte a horduítear sna liostaí oifigiúla iomportála na hearraí d'iontráil ar iad d'iomportáil;

An lb. 1s. 6d.

(b) i gcás gur do réir tomhais a horduítear sna liostaí oifigiúla iomportála na hearraí d'iontráil ar iad d'iomportáil.

 

 

 

 

 

 

 

 

An gal. 13s. 4d.

39

Púdar cailce.

An cmt. 1s. od.

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

40

Earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is earraí déanta agus atá déanta ar íad no nách mór ar íad d'aluminium, no de chómhiotal aluminium gur aluminium an táthchuid is mó atá ann, no d'aluminium agus de chó-mhiotal den tsórt san roimhráite le chéile.

50%

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéiri Ioncuim is ceart.

41

Ile smeartha de bhunadh minearáil ar fad no nách mór ar fad agus a hiomportáltar i ngabhadán gan níos mó ná cúig galún triochad den íle sin ann le linn a iomportála.

An gal. 1s. od.

Ní déanfar an diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'éileamh ná do ghearradh ar aon íle is ionchurtha fén diúité forchuirtear le hAlt 7 den Acht Airgid, 1933 ( Uimh. 15 de 1933 ).

42

Feadáin no piopaí hóise solúbtha agus iad clúduithe no daingnithe le sreang mhiotail, ach gan aon fheadáin ná píopaí den tsórt san atá déanta ar íad no nách mór ar fad de chúitsiúc d'áireamh.

50%

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an importáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

43

Iasc de gach saghas (agus eochraí d'áireamh ach gan paist éisc d'áireamh) a hiomportáltar i mbuidéil, i gcrúiscíní, i gceaigeanna, i bpotaí, i gcannaí, no i stáin agus iad séaluithe—

--

(a) maran mó ná púnt meáchaint an gabhadán agus a bhfuil ann i dteanta a chéile;

Pingin ar gach gabhadán den tsórt san (agus bhfuil ann d'áireamh).

(b) más mó ná púnt meáchaint an gabhadán agus a mbeidh ann i dteanta a chéile.

Pingin an púnt no an chuid de phúnt meáchaint de gach gabhadán den tsórt san (agus a bhfuil ann d'áireamh).

44

Iasc leasuithe no deatuithe.

An lb. 2d.

--

45

Iasc dí-chnámhuithe agus coda d'iasc den tsórt san.

An lb. 3d.

--

DARA SCEIDEAL.

Diuite ar Bhroga agus ar Bhroga Isle.

Uimh. Thag.

An Saghas Earra is Ionchurtha fé Dhiúité

Ráta an Diúité

1

Bróga agus bróga ísle go bhfuil a n-uachtair déanta ar fad no nách mór ar fad de leathar agus de chroiceann, no de cheachtar acu ach gan áireamh do dhéanamh ar bhróga ná ar bhróga ísle is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe i gcóir naoidhnán ná fós ar bhróga atá déanta ar fad no nách mór ar fad de chúitsiúc, d'abhar do rinneadh díonach le cúitsiúc, d'abhar do clúduíodh le cúitsiúc no de dhá abhar no níos mo acu san le chéile.

Méid is cóionann le triocha per cent. de luach na hearra.

2

Buinn chumtha, sála cumtha, uachtair chumtha; agus páirteanna cumtha de bhuinn, de shála, no d'uachtair agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad de leathar agus de chroiceann no de cheachtar acu, ach gan áireamh do dhéanamh ar bhuinn, ar shála ná ar uachtair is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'úsáid chun bróga no bróga ísle do dhéanamh do naoidhnáin ná fós ar pháirteanna de sna buinn, de sna sála, no de sna huachtair dheiridh sin a luaidhtear.

Méid is cóionann le triocha per cent. de luach na hearra.

3

Bróga agus bróga ísle ná fuil a n-uachtair déanta ar fad no nách mór ar fad de leathar agus de chroiceann no de cheachtar acu, ach gan áireamh do dhéanamh ar bhróga ná ar bhróga ísle is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe i gcóir naoidhnán ná fós ar bhróga atá déanta ar fad no nách mór ar fad de chúitsiúc, d'abhar do rinneadh díonach le cúitsiúc, d'abhar do clúduíodh le cúitsiúc no de dhá abhar no níos mó acu san le chéile ná fós ar bhróga ísle go bhfuil a mbuinn déanta ar fad no go leathrannach de chúitsiúc no d'abhar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is cúitsiúc saordha no bréige no is abhar ina bhfuil cúitsiúc mar tháthchuid.

Méid is cóionann le fiche per cent. de luach na hearra.

4

Buinn chumtha, sála cumtha, uachtair chumtha, agus páirteanna cumtha de bhuinn, de shála, no d'uachtair, ná fuil déanta ar fad no nách mór ar fad de leathar agus de chroiceann no de cheachtar acu, ach gan áireamh do dhéanamh ar bhuinn, ar shála ná ar uachtair is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid chun bróga no bróga ísle do dhéanamh do naoidhnáin ná fós ar pháirteanna de sna buinn, de sna sála ná de sna huachtair dheiridh sin a luaidhtear.

Méid is cóionann le fiche per cent. de luach na hearra.

5

Bróga atá déanta ar fad no nách mór ar fad de chúitsiúc, d'abhar do rinneadh díonach le cúitsiúc, d'abhar do clúduiodh le cúitsiúc no de dhá abhar no níos mó acu san le chéile ach gan áireamh do dhéanamh ar bhróga is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe i gcóir naoidhnán.

Pé ráta acu so leanas a bhaineann leis an gcás, sé sin le rá:—

(a) más mó ná naoi n-órlach mórfhaid na bróige o sháil go rinn lasmuich - dhá scilling an bhróg;

(b) más mó ná naoi n-órlach an mhór-fhaid sin lasmuich-naoi bpingne an bhróg.

6

Bróga ísle go bhfuil a mbuinn déanta ar fad no nách mór ar fad de chúitsiúc no d'abhar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is cúitsiúc saordha no bréige no is abhar ina bhfuil cúitsiúc mar tháthchuid, agus ná fuil a n-uachtair déanta ar fad no nách mór ar fad de leathar agus de chroiceann no de cheachtar acu san, ach gan áireamh do dhéanamh ar bhróga ísle is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta, agus beartuithe i gcoir naoidhnán.

Sé pingne an bhróg íseal.

TRIU SCEIDEAL.

Diulte ar Bhaill Eadaigh agus Coir Ghleasta Phearsanta.

CUID I.

Uimh. Thag.

An Saghas Earra is Ionchurtha fé Dhiúité

Ráta an Diúité

1

Baill éadaigh imeachtracha (seachas hataí, caipíní, lámhainní, agus seálanna) atá ar fad no nách mór ar fad, cniotálta no déanta d'abhar chniotálta agus fós compáirteanna de bhaill éadaigh imeachtracha den tsórt san.

40%

2

Baill éadaigh imeachtracha (seachas hataí, caipíní, lámhainní, agus seálanna) is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá oiriúnach d'fhi. no oiriúnach do mhná agus nách ionchurtha fé dhiúité fé Uimhir Thagartha I den Sceideal so agus fós compáirteanna de bhaill éadaigh imeachtracha den tsórt san.

60%

3

Baill éadaigh imeachtracha (seachas hataí, caipíní, lámhainní agus seálanna) is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá oiriúnach do bhuachaillí no oiriúnach do chailíní no oiriúnach do naoidhnáin agus nách ionchurtha fé dhiúité fé Uimhir Thagartha I den Sceideal so, agus fós compáirteanna de bhaill éadaigh imeachtracha den tsórt san.

40%

4

Fo-éadaí atá déanta ar fad no nách mór ar fad de shíoda agus is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá oiriúnach do mhná no oiriúnach do chailíní, agus fós compáirteanna d'fho-éadaí den tsórt san.

60%

5

Fo-éadaí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá oiriúnach do naoidhnáin, agus fós compáirteanna d'fho-éadaí den tsórt san.

30%

6

Fo-éadaí nách ionchurtha fé dhiúité fé Uimhir Thagartha 4 ná fé Uimhir Thagartha 5 den Sceideal so, agus fós compáirteanna d'fho-éadaí den tsórt san.

40%

7

Ciarsúirí.

60%

8

Lámhainní agus compáirteanna de lámhainní.

40%

9

Foscadáin agus compáirteanna d'fhoscadáin.

40%

10

Hataí agus caipíní atá déanta ar fad no nách mór ar fad de leathar no d'abhar a húsáidtear in ionad leathair no do rinneadh díonach, agus fós compáirteanna de hataí agus de chaipíní den tsórt san.

60%

11

Hataí agus caipíní is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá oiriúnach d'fhir no oiriúnach do bhuachaillí agus atá, i gceachtar cás, déanta ar fad no nách mór ar fad d'earraí fighte olna no is hataí síoda, agus fós compáirteanna de hataí agus de chaipíní den tsórt san.

60%

12

Hataí agus caipíní nách ionchurtha fé dhiúité fé Uimhir Thagartha 10 ná fé Uimhir Thagartha II den Sceideal so, agus fós compáirteanna de hataí agus de chaipíní den tsórt san.

25%

13

Earraí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim, is gárdaí no cosantóirí atá ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'úsáid i spórt agus chuige sin amháin, agus fós compáirteanna d'earraí den tsórt san.

10%

14

Gach ball éadaigh gur dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim go ndearna duine seachas an t-iomportálaí no baill dá líntighe no dá theaglach roinnt mhaith caithimh do thabhairt do no roinnt mhaith úsáide do bhaint as ar shlí eile lasmuich de Shaorstát Éireann sarar hiomportáladh é.

25%

15

Baill éadaigh no cóir ghléasta phearsanta nách ionchurtha fé dhiúité fé aon Uimhir Thagartha eile sa Sceideal so, agus compáirteanna d'earraí den tsórt san.

30%

16

Gabhálais de bhaill éadaigh agus de chóir ghléasta phearsanta.

30%

CUID II.

Nota.—Ní bhaineann an Chuid seo den Sceideal so le hearra ar bith nách ionchurtha fé dhiúité fé Uimhir Thagartha 14 den Sceideal so.

Uimh. Thag.

An Saghas Earra is Ionchurtha fé Dhiúité

Rátaí Diúitéthe Minimum

17

Cótaí móra do rinneadh díonach agus cótaí eile do rinneadh díonach.

5/- an earra.

18

Cótaí móra agus culaitheanna is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá déanta ar fad no nách mór ar fad d'earraí fighte agus iad san déanta i bpáirt no go hiomlán d'olainn no d'olainn snáthdhúbalta, agus ná dearnadh díonach, agus atá oiriúnach d'fhir no oiriúnach do bhuachaillí.

10/- an earra.

19

Cótaí móra agus culaitheanna ná dearnadh díonach dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, agus nách ionchurtha fé dhiúité fén Uimhir Thagartha dheiridh sin roimhe seo sa Sceideal so, agus atá oiriúnach d'fhir no oiriúnach do bhuachaillí.

5/- an earra.

20

Cótaí, seaicéidí, agus brístí is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá déanta, ar fad no nách mór ar fad, d'earraí fighte, agus iad san déanta i bpáirt no go hiomlán d'olainn no d'olainn snáthdhúbalta, agus ná dearnadh díonach agus atá oiriúnach d'fhir no oiriúnach do bhuachaillí.

4/- an earra.

21

Cótaí, seaicéidí, agus brístí ná dearnadh díonach, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, agus nách ionchurtha fé dhiúité fén Uimhir Thagartha dheiridh sin roimhe sin sa Sceideal so, agus atá oiriúnach d'fhir no oiriúnach do bhuachaillí.

2/- an earra.

22

Bheisteanna is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá déanta ar fad no nách mór ar fad d'earraí fighte, agus iad san déanta i bpáirt no go hiomlán d'olainn no d'olainn snáth-dhúbalta, agus ná dearnadh díonach agus atá oiriúnach d'fhir no oiriúnach do bhuachaillí.

2/- an earra.

23

Bheisteanna ná dearnadh díonach, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, agus nách ionchurtha fé dhiúité fén Uimhir Thagartha dheiridh sin roimhe seo sa Sceideal so, agus atá oiriúnach d'fhir no oiriúnach do bhuachaillí.

1/- an earra.

24

Stocaí agus gearra-stocaí.

6/- an dosaen péire.

25

Fo-éadaí atá ar fad no nách mór ar fad cniotálta no déanta d'abhar chniotálta.

10/- an dosaen earra.

26

Cairdiogain, for-ionair, gersithe, agus bheisteanna cniotálta, agus earraí dá samhail.

15/- an dosaen earra.

CUID III.

Nota.—Ní bhaineann an chuid seo den Sceideal so ach le hearraí is ionchurtha fé dhiúité fé Uimhir Thagartha I4 sa Sceideal so agus ná cuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim in a dtaobh gur chun críche eile seachas a ndíol a hiomportálfar iad.

Uimh Thag.

An Saghas Earra is Ionchurtha fé Dhiúité

Rátaí Diúitéthe Minimum

27

Cótaí móra, culaitheanna agus culaithirtí is ionchurtha fé dhiúité fé Uimhir Thagartha 14 sa Sceideal so.

3/- an cóta mór, an chulaith no an chulaithirt.

28

Cótaí, seaicéidí, rabhlaeirí, gúnaí, filleoga, sciortaí agus brístí is ionchurtha fé dhiúité fé Uimhir Thagartha 14 sa Sceideal so agus ná hiomportáltar i dteanta culaithe no culaithirte no ina bpáirt de chulaith no de chulairthirt.

1/6 an earra.

29

Gach earra is ball éadaigh no cóir ghléasta phearsanta agus is ionchurtha fé dhiúité fé Uimhir Thagartha 14 sa Sceideal so agus ná luaidhtear ag Uimhir Thagartha 27 ná ag Uimhir Thagartha 28 sa Sceideal so.

6d. an earra.

CEATHRU SCEIDEAL.

Diuite Gluaisteain.

CUID I.

Cabhla Gluaisteain agus Compairteanna agus Gabhalais de Chabhla den tSort San.

Uimh. Thag.

An Earra is Ionchurtha fé Dhiúité

Ráta an Diúité

1

Ar gach cabhail ghluaisteáin (pe'ca ar leithligh a hiomportáltar i no i dteanta an chassis le n-a bhfuil sí le gabháil no ina páirt de ghluaisteán iomlán no de ghluaisteán atá beagnach iomlán) is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha agus déanta chun daoine d'iompar no chun earraí d'iompar no chun daoine agus earraí d'iompar, ach gan aon chabhail ghluaisteáin den tsórt san d'áireamh is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha agus déanta chun níos mó ná seisear seachas an tiománaí (pe'ca go n-earraí é no dá n-éamais) d'iompar.

Pé suim acu so leanas is mó, i ngach cás fé leith, sé sin le rá, suim is có-ionann le caoga per cent. de luach na hearra no suim dachad púnt.

2

Ar gach cabhail ghluaisteáin (pe'ca ar leithligh a hiomportáltar í no i dteanta an chassis le n-a bhfuil sí le gabháil no ina páirt de ghluaisteán iomlán no de ghluaisteán atá beagnach iomlán) is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha agus déanta chun níos mó ná seisear seachas an tiománaí (pe'ca go n-earraí é no dá n-éamais) d'iompar agus go gcuirtear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina taobh ná raibh sí á húsáid lasmuich de Shaorstát Éireann, chun paisnéirí no earraí d'iompar ar luach saothair, roimh í iomportáil.

Pé suim acu so leanas is mó, i ngach cás fé leith, sé sin le rá, suim is cóionann le caoga per cent. de luach na hearra no suim dachad púnt.

3

Ar gach cabhail ghluaisteáin (pe'ca ar leithligh a hiomportáltar í no i dteanta an chassis le n-a bhfuil sí le gabháil no ina páirt de ghluaisteán iomlán no de ghluaisteán atá beagnach iomlán) is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha agus déanta chun níos mó ná seisear seachas an tiománaí (pe'ca go n-earraí é no dá n-éamais) d'iompar agus ná cuirtear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim í bheith ionchurtha fé dhiúité ag uimhir thagartha 2 sa Sceideal so.

Suim is cóionann le céad go leith per cent. de luach na hearra.

4

Ar gach cabhail ghluaisteáin (pé'ca ar leithligh a hiomportáltar í no i dteanta an chassis le n-a bhfuil sí le gabháil no ina páirt de ghluaisteán iomlán no de ghluaisteán atá beagnach iomlán) nách ionchurtha fé dhiúité ag aon cheann de sna huimhreacha tagartha san roimhe seo.

Méid is cóionann le dó fichead agus dhá naoú per cent. de luach na hearra.

5

Ar na compáirteanna uile de chabhla gluaisteáin is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is dóirse miotail no creata cabhlach miotail no páirteanna miotail de dhóirse no de chreata den tsórt san agus ná fuil péinteálta, ná gréasta, ná feistithe le gloine, agus ná fuil oiriúnach ach chun iad d'ionchorprú i gcabhail ghluaisteáin do bheadh ceaptha, déanta agus beartuithe chun seisear ar a mhéid, seachas an tiomanaí, d'iompar (ar shlí eile seachas ar luach saothair).

Méid is cóionann le sé fichead agus dhá dtrian per cent. de luach na hearra.

6

Ar na páirteanna nea-chóghabhtha uile, d'iarann no de chruaidh, de chabhla gluaisteáin ná fuil, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, oiriúnach ach chun iad d'ionchorprú i gcabhail ghluaisteáin do bheadh déanta agus ceaptha chun é d'úsáid mar omnibus no mar charabanc no chun é d'úsáid chun earraí d'iompar.

Méid is cóionann le caoga per cent. de luach na hearra.

7

Ar na compáirteanna agus ar na gabhálais uile is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is cóghabháil iomlán no leathrannach de chompáirteanna no de ghabhálais den tsórt san le linn a n-iomportála agus ná fuil oiriúnach ach chun iad d'ionchorprú i gcabhail ghluaisteáin de shaghas is ionchurtha fé dhiúité fé uimhir thagartha 4 den Sceideal so.

Méid is cóionann le dó fichead agus dhá naoú per cent. de luach na hearra.

8

Ar na compáirteanna agus na gabhálais uile de chabhla gluaisteáin is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is cóghabháil iomlán no leathrannach de chompáirteanna no de ghabhálais den tsórt san le linn a n-iomportála agus nách ionchurtha fé dhiúité ag aon cheann de sna huimhreacha tagartha san roimhe seo.

Méid is cóionann le caoga per cent. de luach na hearra.

CUID II.

Chassis Gluaisteain agus Compairteanna agus Gabhalais de Chassis den tSort San.

Uimh. Thag.

An Earra is Ionchurtha fé Dhiúité

Ráta an Diúité

9

Ar gach chassis gluaisteáin pe'ca ar leithligh a hiomportáltar é no i dteanta na cabhlach le n-a bhfuil sí le gabháil no mar pháirt de ghluaisteán iomlán no de ghluaisteán atá beagnach iomlán.

Méid is cóionann le trí triochad agus trian per cent. de luach na hearra.

10

Ar na buinn uile a hiomportáltar ar leithligh agus is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá oiriúnach chun iad d'úsáid ar ghluaisteáin agus áireamh do dhéanamh, i gcás bonn aeir, ar fheadáin inmheánacha chó maith le clúdaigh imeachtracha.

Méid is cóionann le trí triochad agus trian per cent. de luach na hearra.

11

Ar na compáirteanna uile de chassis gluaisteáin is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is bluic innill, leath-acastóirí deiridh, fearsaidí crangaide, no slata ceangail loinithe, pe'ca cóghabhtha no nea-chóghabhtha dhóibh (i ngach cás).

Méid is cóionann le trí triochad agus trian per cent. de luach na hearra.

12

Ar na páirteanna uile de chassis gluaisteáin is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is cóghabhála innill, cóghabhála tiomarnaíochta, no cóghabhála gléis tiomána.

Méid is cóionann le deich per cent. de luach na hearra.

13

Ar na compáirteanna uile de chassis gluaisteáin is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is gléasanna fuartha, lampaí no mótair steartála.

Méid is cóionann le deich per cent. de luach na hearra.

14

Ar gach earra is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is fráma chassis ghluaisteáin do cóghabhadh ar shlí eile seachas tré tháthú, tré lionn-táthú no tré oibriú eile dá shamhail.

Méid is cóionann le deich per cent. de luach na hearra.

15

Ar na compáirteanna agus na gabhálais uile de chassis gluaisteáin (gan plátaí cadhnraidh d'áireamh) is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim do cóghabhadh ar shlí eile seachas tré tháthú, tré lionn-táthú, no tré oibriú eile dá shamhail agus nách ionchurtha fé dhiúité ag aon cheann de sna huimhreacha tagartha san roimhe seo sa chuid seo den Sceideal so.

Méid is cóionann le trí triochad agus trian per cent. de luach na hearra.

CUID III.

Diuitethe Socruithe.

Nota.—Féadfaidh an t-iomportálaí na diúitéthe luaidhtear sa Chuid seo den Sceideal so d'íoc agus ar bheith íoctha dhóibh glacfar leo in ionad na ndiúitéthe custum uile agus mar shásamh sna diúitéthe custum uile (ar a n-áirmhítear diúitéthe luaidhtear i gCuid I agus i gCuid II den Sceideal so) a bheidh inéilithe de thuras na huaire ar shlí ar bith ar na hearraí i dteanta a chéile no ar aon cheann acu ar leithligh, ach amháin aon diúité (seachas diúité luaidhtear i gCuid I no i gCuid II den Sceideal so) is inéilithe ar spréach-bhuaca.

Uimh. Thag.

An Earra is Ionchurtha fé Dhiúité

Ráta an Diúité

16

Ar roinnt earraí (gan creat cabhlach atá péinteálta, gréasta, no feistithe le gloine, d'áireamh) a hiomportáltar in éineacht agus go gcuirtear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina dtaobh gurb é atá ionta i dteanta a chéile ná cnuasach de pháirteanna i gcóir cabhlach gluaisteáin agus an cnuasach san iomlán no beagnach iomlán agus gur chun iad do chóghabháil i Saorstát Éireann atáid á n-iomportáil.

Méid is cóionann le fiche per cent. de luach iomlán na n-earraí uile sa chnuasach agus ina theanta san (i gcás creat cabhlach a bheith sa chnuasach san agus é cóghabhtha ar fad no nách mór ar fad ach gan é bheith péinteálta, gréasta, ná feistithe le gloine) dhá phúnt deich scillinge.

17

Ar roinnt earraí a hiomportáltar in éineacht agus go gcuirtear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim ina dtaobh gurb é atá ionta i dteanta a chéile ná cnuasach de pháirteanna i gcóir chassis ghluaisteáin agus an cnuasach san iomlán no beagnach iomlán agus gur chun iad do chóghabháil i Saorstát Éireann atáid á n-iomportáil.

Méid is cóionann le dó dhéag go leith per cent. de luach iomlán na n-earraí uile sa chnuasach.

CUIGIU SCEIDEAL.

Diuite Cairr Ghaile.

1

Ar gach cabhail cháirr ghaile, pe'ca ar leithligh a hiomportáltar í no i dteanta an chassis le n-a bhfuil sí le gabháil no ina páirt de chárr ghaile atá iomlán no beagnach iomlán.

Pé suim acu so leanas is mó i ngach cás fé leith, sé sin le rá, suim is có-ionann le caoga per cent. de luach na hearra no suim dachad púnt.

2

Ar na compáirteanna agus na gabhálais uile de chabhla cáirr ghaile is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá cóghabhtha le linn a n-iomportála.

Méid is cóionann le caoga per cent. de luach na hearra.

3

Ar na compáirteanna agus na gabhálais uile de chabhla cáirr ghaile do rinneadh d'iarann no de chruaidh no d'iarann agus de chruaidh le chéile agus atá, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, neachóghabhtha le linn a n-iomportála agus gan bheith oiriúnach ach chun iad d'ionchorprú i gcabhail cháirr ghaile do bheadh ceaptha, déanta, agus beartuithe chun earraí d'iompar.

Méid is cóionann le caoga per cent. de luach na hearra.

4

Ar gach chassis cáirr ghaile, pe'ca ar leithligh a hiomportáltar é no i dteanta na cabhlach le n-a bhfuil sé le gabháil no ina pháirt de chárr ghaile atá iomlán no beagnach iomlán.

Méid is cóionann le deich per cent. de luach na hearra.

5

Ar na compáirteanna agus na gabhálais uile de chassis cháirr ghaile atá, le linn a n-iomportála, cóghabhtha, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, ar shlí eile seachas tré tháthú, tré lionn-táthú no tré oibriú eile dá shamhail.

Méid is cóionann le deich per cent. de luach na hearra.

SEU SCEIDEAL.

CUID I.

Ratai Diuite Mhail ar Thobac Dhuthchais.

Tobac Nea-dhéanta, eadhon:—

s.

d.

Go mbeidh 10 lb. no níos mó de thaiseacht i ngach 100 lb. meáchainte dhe     ...     ...

an lb.

S

6

Go mbeidh níos lugha ná 10 lb. de thaiseacht i ngach 100 lb. meáchainte dhe     ...     ...

,,

9

5

Tobac Déanta, eadhon:—

Cavendish no Negrohead do rinneadh fé bhanna     ...     ...     ...     ...     ...

,,

11

CUID II.

Tobac Nea-dhéanta, eadhon:—

s.

d.

Go mbeidh 10 lb. no níos mó de thaiseacht i ngach 100 lb. meáchainte dhe     ...     ...

an lb.

7

4

Go mbeidh níos lugha ná 10 lb. de thaiseacht i ngach 100 lb. meáchainte dhe     ...     ...

,,

8

Tobac Déanta, eadhon:—

Cavendish no Negrohead do rinneadh fé bhanna     ...     ...     ...     ...     ...

an lb.

9

6

SEACHTU SCEIDEAL.

Achtanna Airgid Airithe d'Athghairm agus do Leasu.

Uimh. Thag.

An tAcht dá ndeintear deifir.

Cineál na hAthghairme no an Leasuithe.

1

Acht Airgid (Uimh. 2), 1927 (Uimh. 38 de 1927) .

Déanfar an diúité forchuirtear le halt 2 den Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so d'éileamh, do ghearradh agus d'íoc do réir pé ráta acu so leanas gur as a gheobhfar, i ngach cás fé leith, an méid diúité is mó, sé sin le rá, ráta dhá phingin an earra no an ráta luaidhtear san alt san 2.

Ní bhainfidh alt 25 den Acht Airgid, 1924 ( Uimh. 27 de 1924 ), leis an diúité sin a forchuirtear leis an alt san 2 agus dá réir sin ní bheidh an t-éileamh minimum a forchuirtear leis an alt san 25 inéilithe maidir leis an diúité sin.

2

Acht Airgid 1931 ( Uimh. 31 de 1931 ).

Athghairmtear leis seo fo-alt (2) d'alt 7 den Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so.

3

Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1931 (Uimh. 43 de 1931) .

Athghairmtear leis seo fo-ailt (2) agus (3) d'alt 1 den Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so, agus ina n-ionad san, beidh éifeacht ag an bhforáil seo leanas, sé sin le rá:—

Pé uair is dóich leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhair e leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur ceart san do dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is ionchurtha fén diúité forchuirtear leis an alt san 1 den Acht san a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so d'iomportáil, no glacadh le n-a seachadadh as banna-stóras, gan an diúité sin do bheith íoctha ortha, agus an iomportáil no an glacadh san do dhéanamh gan teora maidir le ham no le méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le ham no le méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

4

Acht Airgid (Diúitéthe Custum), 1932 (Uimh. 11 de 1932) .

Deintear leis seo alt 12 den Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so do leasú mar leanas, sé sin le rá:—

(a) i bhfo-alt (1), tré sna focail “agus nách ionchurtha fé dhiúité mar thorthaí” atá i bhfo-alt (1) do scriosadh amach as an áit ina bhfuilid sa bhfo-alt san; agus

(b) tré sna focail uile i bhfo-alt (3) o sna focail “agus leanfaidh torthaí i sioróip” go deireadh an fho-ailt do scriosadh amach.

5

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) .

Más deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim gur chuige atá aon chompáirteanna de phianótha á n-iomportáil ná chun iad d'úsáid chun pianótha do dhéanamh no do chóghabháil (i méid atá ceaduithe de thurus na huaire ag an Aire Tionnscail agus Tráchtála), i Saorstát Éireann, féadfaid, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, an diúité forchuirtear le halt 16 den Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so d'éileamh agus do ghearradh, alos na gcompáirteanna san, do réir méid is có-ionann le deich per cent. de luach na hearra in ionad an ráta luaidhtear san alt san 16.

Ní bhainfidh alt 8 den Finance Act, 1919, leis an diúité sin nuair a héileofar é, do réir na forála san roimhe seo, do réir méid is có-ionann le deich per cent. de luach na hearra.

6

Acht Airgid 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ).

Déanfar fo-alt (7) d'alt 22 den Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so (mar a leasuítear san ag uimhir thagartha 4 sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum agus Máil), 1933 (Uimh. 52 de 1933) do leasú tuille tré sna focail agus na míreanna so leanas do chur isteach i ndeireadh an fho-ailt sin, sé sin le rá:—

“agus

(h) gleothán, agus

(i) bigheán.”

7

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) .

Athghairmtear leis seo alt 36 den Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so.

8

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) .

Deintear leis seo an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so do leasú mar leanas, sé sin le rá:—

(a) tríd an bhfocal “páipeurachas” atá sa dara colún ag uimhir thagartha 16 (mar a leasuítear san ag uimhir thagartha 10 sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) , agus ag uimhir thagartha 5 sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum agus Máil), 1933 (Uimh. 52 de 1933) ) do scriosadh amach as an gcéad áit ina bhfuil sé sa dara colún agus tríd an bhfocal “earraí” do chur isteach sa dara colún san in ionad an fhocail a scriostar amach amhlaidh, agus

(b) tríd an mír seo leanas do ch u isteach sa dara colún ag an uimhir thagartha san 16 (mar a leasuítear san mar adubhradh), sé sin le rá:—

“(g) cártaí puist, cártaí cuarda, cártaí gnótha, cártaí beannachta, cártaí cuiridh, cártaí deigh-mhéinne agus cártaí menu.”

(c) tríd an bhforáil seo leanas do chur isteach ag an uimhir thagartha sna 16 (mar a leasuítear san mar adubhradh), sé sin le rá:—

“Ní bhainfidh alt 8 den Finance Act, 1919, leis an diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so nuair a bheidh sé agus sa mhéid go mbeidh sé inéilithe ar earraí luaidhtear i mír (b) sa dara colún.”

9

Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) .

Déanfar an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so do leasú ag uimhir thagartha 14 tríd an mír seo leanas do chur isteach sa dara colún den Sceideal san, sé sin le rá:—

“(d) cúplála, siúntaí, agus feistisí eile dá samhail is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad d'úsáid i gceangal le feadáin no le píopaí agus ar a bhfuil aon scrobha-shnáth imeachtrach agus nách sia ná órlach go leith a dtras-line imeachtrach ag aon scrobha-shnáth den tsaghas san.”

10

Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) .

Déanfar an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so do leasú mar leanas, sé sin le rá:—

(a) tríd an bhfocal “scilling” atá i mír (d), fomhír (12), sa dara colún ag uimhir thagartha 16 do scriosadh amach agus tré sna focail “naoi bpingne” do chur isteach sa bhfomhír sin in ionad an fhocail do scriosadh amach amhlaidh; agus

(b) tré fho-mhíreanna (34) agus (41) de mhír (d) atá sa dara colún ag an uimhir thagartha san 16 (mar a leasuítear san ag uimhir thagartha 5 sa Seachtú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1933 (Uimh. 15 de 1933) ), do scriosadh amach; agus

(c) tré sna fo-mhíreanna so leanas do chur isteach, i ndeireadh míre (d), sa dara colún, ag an uimhir thagartha san 16 (mar a leasuítear san mar adubhradh), sé sin le rá:—

“(47) cosa agus ranna de chosa i gcóir scríobán no glantóirí simné no camra agus compáirteanna (déanta ar fad no nách mór ar fad d'adhmad) de chosa no de ranna den tsórt san;

(48) stopóga, buaca, spadhla agus duláin i gcóir cascanna no bairillí.”

11

Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) .

Déanfar an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so d'athghairm mar leanas, sé sin le rá:—

(a) tré sna leitreacha agus na figiúirí seo leanas do chur isteach sa tríú colún ag uimhir thagartha 7, sé sin le rá:—

(i) os coinne míre (b) sa dara colún, na leitreacha agus na figiúirí “an cmt., 60s.”

(ii) os coinne míre (c) sa dara colún agus os coinne míre (d) sa cholún chéanna agus os coinne míre (e) sa cholún chéanna, na leitreacha agus na figiúirí “an lb., 3s.”, agus

(b) tré sna fígiúirí agus an leitir “45s.” do chur isteach sa cheathrú colún os coinne míre (b) sa dara colún ag an uimhir thagartha san 7, agus

(c) tríd an bhforáil seo leanas do chur isteach sa chúigiú colún ag an uimhir thagartha san 7, sé sin le rá:—

“Ní bhainfidh Alt 8 den Finance Act, 1919, leis na diúitéthe luaidhtear i míreanna (c), (d), agus (e) fé seach sa dara colún ag an uimhir thagartha so.”

12

Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) .

Déanfar an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so d'athghairm mar leanas, sé sin le rá:—

(a) tríd an bhfigiúir agus an leitir “6d.” sa dara háit ina bhfuilid sa tríú colún ag uimhir thagartha 10 do scriosadh amach agus na leitreacha agus na figiúirí “an cmt., 84s.” do chur isteach ina n-ionad, agus

(b) tríd an bhfigiúir agus an leitir “4d.” sa dara háit ina bhfuilid sa cheathrú colún ag an uimhir thagartha san 10 do scriosadh amach, agus

(c) tríd an bhforáil seo leanas do chur isteach sa chúigiú colún ag an uimhir thagartha san 10, sé sin le rá:—

“Ní bhainfidh Alt 8 den Finance Act, 1919, leis an diúité luaidhtear i mír (c) sa dara colún ag an uimhir thagartha so.”

13

Acht Airgid, 1933 (Uimh. 15 de 1933) .

Déanfar Cuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so do leasú mar leanas, sé sin le rá:—

(a) tré mhír (d) sa dara colún, ag uimhir thagartha 12, do scriosadh amach, agus

(b) tríd an mír seo leanas do chur isteach sa dara colún ag uimhir thagartha 17:—

“(e) postaí geata agus colúin gheata.”

14

Acht Airgid, 1933 (Uimh. 15 de 1933) .

Déanfar an Tríú Sceideal a ghabhann leis no Acht a luaidhtear ag an uimhir thagartha so da leasú mar leanas, sé sin le rá:—

(a) tré sna focail “aon tráth den bhliain agus iad leasuithe in uisce no a hiomportálfar amh” do chur isteach i ndiaidh an fhocail “hiomportálfar” sa dara colún ag uimhir thagartha 4, agus

(b) tré sna focail “aon tráth den bhliain agus iad leasuithe in uisce no a hiomportálfar amh” do chur isteach i ndiaidh an fhocail “hiomportálfar” sa dara colún ag uimhir thagartha 5 agus tré sna figiúirí agus na leitreacha “24adh” do scriosadh amadh agus na figiúirí agus na leitreacha “15 adh” do chur isteach ina n-ionad, agus

(c) tré sna focail “aon tráth den bhliain agus iad leasuithe in uisce no a hiomportálfar amh” do chur isteach i ndiaidh an fhocail “hiomportálfar” sa dara colún ag uimhir thagartha 6.

OCHTU SCEIDEAL.

Achtachain go nDeintear na Diuitethe Futha do Scur.

Uimh. Thag.

An tAchtachán Fhorchuireann an Diúité.

An Diúité Scuirtear.

1

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , alt 11.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 3 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so.

2

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , alt 11.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 5 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so, mar a leasuítear san ag uimhir thagartha 5 sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1933 (Uimh. 15 de 1933) .

3

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , alt 11.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 7 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so, mar a leasuítear san ag uimhir thagartha ó sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) , agus ag uimhir thagartha 6 sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1933 (Uimh. 15 de 1933) .

4

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , alt 11.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 14 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so, mar a leasuítear san ag uimhreacha tagartha 7 agus 8 sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) .

5

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) alt 11.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 17 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so, mar a leasuítear san ag uimhir thagartha 5 sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum agus Máil), 1933 (Uimh. 52 de 1933) .

6

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , alt 11.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 19 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so.

7

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , alt 11.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 20 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so, mar a leasuítear san ag uimhir thagartha 9 sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1933 (Uimh. 15 de 1933) , agus ag uimhir thagartha 5 sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum agus Máil), 1933 (Uimh. 52 de 1933) .

8

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , alt 11.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 24 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so.

9

Acht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , alt 11.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 25 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so, mar a leasuítear san ag uimhir thagartha 12 sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) .

10

Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) , alt 1.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 8 i gCuid 1 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so.

11

Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932 (Uimh. 34 de 1932) , alt 1.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 12 i gCuid 1 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so, mar a leasuítear san ag uimhir thagartha 6 sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum agus Máil), 1933 (Uimh. 52 de 1933) .

12

Acht Airgid, 1933 (Uimh. 15 de 1933) , alt 4.

An diúité luaidhtear ag uimhir thagartha 7 i gCuid 1 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht a luaidhtear sa dara colún ag an uimhir thagartha so.