13 1948


Uimhir 13 de 1948.


AN tACHT LEITHREASA, 1948.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRÍOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A NAOI CEATHRACHAD, DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONADH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1948 , AGUS LEIS AN ACHT SEO CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE ÁIRITHE MAIDIR LE hIASACHT d'FHÁIL. [4ú Lúnasa, 1948.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste.

£45,927,774 d'eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1948-49.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim cheathracha agus chúig mhilliún, naoi gcéad, fiche agus seacht míle, seacht gcéad, seachtó agus cheithre puint d'eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánuithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad a naoi ceathrachad.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £45,927,774 a thógaint ar iasacht.

2. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná ceathracha agus chúig mhilliún, naoi gcéad, fiche agus seacht míle, seacht gcéad, seachtó agus cheithre puint a thógaint ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna d'airleacan don Aire Airgeadais, agus chun an céanna a thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a chruthnú agus d'eisiúint agus iad faoi pé ráta úis, agus fós faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear bun-airgid agus úis urrús ar bith a heiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina raghfar i dtaobh na n-urrús sin d'eisiúint.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) den alt seo, déanfar aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo a chur i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

(4) Déanfar toradh aon airgid a gheofar ar iasacht ó Rialtas Stát Aontaithe Ameirice nó ó aon ghníomhaireacht dá gcuid sin a chur i gcreidiúnas do chuntas an Aire Airgeadais le Banc Ceannais na hÉireann.

Deontais a Leithreasu.

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £72,066,931 a leithreasú.

3. —(1) Na suimeanna uile a deontar as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal (A) a ghabhas leis an Acht seo, chun slánuithe an tsoláthair a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim seachtó agus dhá mhilliún, seasca agus sé mhíle, naoi gcéad, tríocha agus aon phunt, déantar iad a leithreasú agus is tuigthe iad a bheith arna leithreasú amhail ó dháta na nAcht a luaitear sa Sceideal sin (A) a rith chun na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear i Sceideal (B) a ghabhas leis sin. An achomaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhas léi sin, maraon leis an nóta (más ann) a ghabhas leis na sceidil sin, is tuigthe gur cuid den Acht seo iad amhail is dá mbeidís i gcorp an Achta seo.

(2) I dteannta na suimeanna a deontar as an bPríomh-Chiste agus dá dtagartar sa bhfo-alt sin roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a taispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhas leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim trí mhilliún, dhá chéad, ochtó agus ocht míle, dhá chéad, seachtó agus dhá phunt d'úsáid as aon airgead a hordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, d'úsáid mar leithreasa-i-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na gcríoch a sonraítear sa Sceideal sin.

Gearrtheideal.

4. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1948 , a ghairm den Acht seo.

An Achomaireacht ar Sceidil (A) agus (B) da dTagartar san Acht seo.

Sceideal (A).

DEONTAIS.

Deontais as an bPríomh-Chiste

...

...

...

...

£72,066,931

0

0

Sceideal (B).

DEONTAIS A LEITHREASU.

An Bhliain

Suimeanna nach mó ná

Deontais Solathair

Leithreasa-igCabhair

£

s.

d.

£

s.

d.

1947-48 (Breise)

...

...

1,995,859

0

0

* 69,365

0

0

1948-49

...

...

...

...

70,071,072

0

0

3,357,637

0

0

An tIomlan

...

...£

72,066,931

0

0

3,288,272

0

0

Sceideal (A).

DEONTAIS AS AN bPRÍOMH-CHISTE.

£

s.

d.

Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta,

1948: Faoi Acht Uimh. 6 de 1948

...

...

...

1,995,859

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta,

1949:

Faoi Acht Uimh. 6 de 1948

...

...

...

24,143,298

0

0

Faoin Acht seo     ...     ...

...

...

...

45,927,774

0

0

An tIomlan

...

£72,066,931

0

0

Sceideal (B).

DEONTAIS A LEITHREASU.

Cuid I.

Sceideal de shuimeanna Breise a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar a úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muírear na Seirbhísí Poiblí uile agus faoi seach a luaitear anseo go sonrach, i gcóir na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1948.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

2

Chun Tuarastal agus Costas Tithe an Oireachtas, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

10,000

--

3

Chun Tuarastal agus Costas Roinn an Taoisigh ( Uimh. 16 de 1924 ; Uimh. 40 de 1937 ; Uimh. 38 de 1938 ; agus Uimh. 24 de 1947 )     ...     ...     ...

2,000

--

6

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

10

14,500

8

Chun Luach Saothair i leith Stoic Rialtais a Bhainistí     ...     ...     ...     ...

10

--

10

Chun Caiteachais i leith Foirgintí Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; chun Oibreacha Siltin a Dhéanamh agus a Chothabháil

10

--

24

Chun an Deontas d'Údaráis Áitiúla i gcóir Faoisimh maidir le Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta a mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 ; Uimh. 28 de 1931 ; Uimh. 23 de 1939 ; agus Uimh. 36 de 1946 )     ...

30,000

--

29

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thalmhaíochta, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair     ...

10

3,310

33

Chun Tuarastal agus Costas an Gharda Shíochána ( Uimh. 7 de 1925 ; Uimh. 10 de 1926 ; Uimh. 5 de 1937 ; Uimh. 19 de 1941 ; agus Uimha. 1 agus 17 de 1945) agus chun íocaíocht cúitimh agus costas eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla ( Uimh. 19 de 1946 )     ...     ...

39,400

6,610

35

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Dúiche nach muirear ar an Príomh-Chiste (7 Edw. 7, c. 17, alt 3; Uimh. 27 de 1926 , ailt 49 agus 50 agus 66; Uimh. 15 de 1928 , alt 13; Uimh. 48 de 1936 , ailt 51 agus 77; agus Uimh. 21 de 1946 ) agus Chun Deontais Ceanntsraithe     ...     ...

3,000

--

42

Chun Tuarastal agus Costas Oifig Ard-Chláraitheora na mBeireatas, etc. (7 & 8 Vict., c. 81, alt 54; 26 Vict., c. 11, alt 9 agus c. 27; 26 & 27 Vict., c. 52, alt 11 agus c. 90, alt 20; 42 & 43 Vict., c. 70; agus 43 & 44 Vict., c. 13)     ...     ...

10

1,190

43

Chun Costas Cothabhála Gealt Coiriúla i nGealtlainn Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107)     ...     ...     ...     ...     ...

430

330

44

Chun Deontas-i-gCabhair áirithe, don Chiste Arachais Sláinte Náisiúnta agus chun íocaíocht eile faoi na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1947, agus faoin Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Uimh. 22 de 1946) , agus chun Deontas áirithe eile     ...     ...     ...     ...

10

--

49

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, chun Cuimhneacháin Céad Blian Thomáis Dáibhis agus Ghluaiseacht na nEireannach Og, agus Ildeontais-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...

5,000

* 1,850

54

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Seirbhísí na Gaeltachta, lena n-áirítear Deontais um Thógáil Tithe agus ceannach agus díol Bréidíní Baile     ...

35,000

* 77,162

55

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus íocaíocht Chúnamh áirithe airgid agus Ildeontas-i-gCabhair

1,390,740

--

56

Chun Seirbhísí Iompair agus Meteoraíochta

260,000

* 17,378

58

Chun Seirbhísí airithe Iompair agus chun Tuarastal agus Costas na Muir-Sheirbhíse [na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1939, agus an tAcht Imeall Trá 1933 ( Uimh. 12 de 1933 )]; chun íocaíocht áirithe Cúitimh, lena n-áirítear costas cóireála leighis ( Uimh. 19 de 1946 ); agus chun íocaíocht chun Fearas Cosanta áirithe do Longa a chur ar fáil

10

1,720

61

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Phoist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; na hAchta Telegrafa, 1863 go 1928; Uimh. 14 de 1940 , ailt 30 agus 31; Uimh. 14 de 1942 , alt 23; etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

133,200

--

64

Chun Pinsean Créachta agus Eagumais, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , Uimh. 2 de 1941 , Uimh. 14 de 1943 agus Uimh. 3 de 1946 ); Pinsean, Liúntas agus Aiscí Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh, 43 de 1934, Uimh. 33 de 1938 , Uimh. 5 de 1944 , agus Uimha. 11 agus 34 de 1945); Pinsean, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 ); Iocaíocht i leith Cúitimh do Chomhaltaí den Fhórsa Chosanta Áitiúil ( Uimh. 19 de 1946 ), agus chun Ranníoc agus Costas Iolartha ina dtaobh sin, etc.     ...     ...

59,110

--

65

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Ghnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 ) lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair     ...     ...     ...

10

--

71

Chun Tuarastal agus Costas Oifige an Aire Shláinte, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais Ilghnéitheacha agus Deontais-igCabhair, agus muirir áirithe maidir le hOspidéil     ...     ...     ...     ...

27,000

* 635

72

Chun Fóirithint ar Ghátar san Eoraip de dheasca Cogaidh, lena n-áirítear Deontais d'Eagrais Idirnáisiúnta agus d'Eagrais eile i leith gnóthaí fóirithne     ...

10

--

75

Chun Airleacain Ilghnéitheacha áirithe d'aisíoc leis an gCiste Teagmhais     ...

889

--

Iomlan Coda I     ...

£1,995,859

* 69,365

Sceideal (B).

Cuid II.

Sceideal de shuimeanna a deonadh agus de shuimeanna a féadfar a úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus faoi seach a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfas chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1949.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair£

Leithreasai-gCabhair£

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Rúnaí don Uachtarán agus chun Costas áirithe eile a bhaineas le Teaghlachas an Uachtaráin ( Uimh. 24 de 1938 )     ...

5,140

--

2

Chun Tuarastal agus Costas Tithe an Oireachtais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

178,200

--

3

Chun Tuarastal agus Costas Roinn an Taoisigh ( Uimh. 16 de 1924 ; Uimh. 40 de 1937 ; Uimh. 38 de 1938 ; agus Uimh. 24 de 1947 )     ...     ...     ...

19,760

--

4

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ( Uimh. 1 de 1923 ), lena n-áirítear Oifig Iniúchóireachta an Arachais Náisiúnta

28,550

4,405

5

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Pháighmháistir Ghinearálta     ...     ...

115,730

1,755

6

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

1,244,780

57,520

7

Chun Pinsean Seanaoise agus Pinsean do Dhaill (Achta na bPinsean Seanaoise, 1908 go 1938); chun Forlíonta agus Liúntais in Earraí ( Uimh. 22 de 1946 ); agus chun Deontas áirithe     ...     ...

5,129,000

3,010

8

Chun Luach Saothair i leith Stoic Rialtais a Bhainistí     ...     ...     ...     ...

22,250

--

9

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nOibreacha Poiblí (1 & 2 Will. 4, c. 33, ailt 5 agus 6; 5 & 6 Vict., c. 89, ailt 1 agus 2; 9 & 10 Vict., c. 86, ailt 2, 7 agus 9; etc.)     ...     ...     ...     ...

191,070

32,504

10

Chun Caiteachais i leith Foirgintí Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealltóireachta eile a Dhéanamh agus a Chothabháil     ...     ...     ...     ...

1,298,500

52,507

11

Chun Scéimeanna Fostaíochta agus Eigeandála (lena n-áirítear Fóirithint ar Ghátar)     ...     ...     ...     ...     ...

1,250,000

--

12

Chun Tuarastal agus Costas na Saotharlainne Stáit     ...     ...     ...     ...

12,490

--

13

Chun Tuarastal agus Costas Choimisiúin na Stát-Sheirbhíse ( Uimh. 5 de 1924 agus Uimh. 41 de 1926 ), agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla ( Uimh. 39 de 1926 , Uimh. 15 de 1940 agus Uimh. 9 de 1946 )     ...     ...     ...

33,060

10,005

14

Chun Deontas-i-gCabhair i leith Bord Cuartaíochta na hÉireann ( Uimh. 24 de 1939 )     ...     ...     ...     ...     ...

40,000

--

15

Chun Tuarastal agus Costas Coimisiún, Coistí agus Fiosrúchán Speisialta     ...

12,720

--

16

Chun Pinsean, Aoisliúntas, Cúitimh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntas agus Aiscí, Breise agus eile, faoi na hAchta Aoisliúntais, 1834 go 1947, agus faoi Reachta iolartha eile; Pinsean, Liúntas agus Aiscí Eis-Reachtúla arna ndeonadh ag an Aire Airgeadais; táillí do Dhochtúirí Réitigh agus corr-tháillí do Dhochtúirí; etc.

845,480

25,525

17

Chun Rátaí agus Ranníoca in ionad Rátaí, etc., i leith Maoine Rialtais, agus chun Ranníoca i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Choigríche

207,200

870

18

Chun Seirbhíse Sicréidí     ...     ...     ...

15,000

--

19

Chun Costas faoin Acht Timpeall Toghchán, 1923, agus faoi Acht na nGiúirithe, 1927 ( Uimh. 12 de 1923 agus Uimh. 23 de 1927 )     ...     ...     ...     ...     ...

18,000

--

20

Chun Costas Ilghnéitheach áirithe lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe agus íocaíocht áirithe Cúitimh mar gheall ar Bhás nó Díobhála Pearsanta

15,830

--

21

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an tSoláthair; chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Ceangailteoireachta, agus Leabhar Clóbhuailte i gcóir na Seirbhíse Poiblí; agus chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí Díospóireacht an Oireachtais     ...     ...

307,330

49,375

22

Chun Tuarastal agus Costas na Luachála Ginearálta agus na Suirbhéireachta Teorann (15 & 16 Vict., c. 63; 17 Vict., c. 8 agus c. 17; 20 & 21 Vict., c. 45; 22 & 23 Vict., c. 8; 23 Vict., c. 4; 27 & 28 Vict., c. 52; 37 & 38 Vict., c. 70; 61 & 62 Vict., c. 37; Uimh. 19 de 1923 ; Uimh. 3 de 1927 ; Uimh. 27 de 1930 ; Uimha. 27, 47 agus 55 de 1931; Uimh. 19 de 1932 ; Uimh. 28 de 1937 ; Uimh. 21 de 1939 ; agus Uimh. 8 de 1940 ; an tOrdú Rialtais Áitiúil (Achtacháin d'Oiriúnú agus a Chur i mBaint), 1925); lena n-áiritear Luacháil Dleacht Eastáit (10 Edw. 7, c. 8), etc.     ...     ...

43,440

7,095

23

Chun Tuarastal agus Costas na Suirbhéireachta Ordonáis agus MiontSeirbhísí, lena n-áirítear Macasamhla de Láimhscríbhinní Seanda a dhéanamh

44,510

4,880

24

Chun an Deontas d'Údaráis Áitiúla i gcóir Faoisimh maidir le Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta a mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 , Uimh. 28 de 1931 , Uimh. 23 de 1939 , Uimh. 36 de 1946 agus Uimh. 48 de 1947 )     ...     ...     ...     ...     ...

3,120,989

--

25

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Aighne, etc., agus chun Costas Inchúiseamh Coiriúla agus Dlí-Mhuirear eile, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair do Chostais áirithe is iníoctha as Rátaí Áitiúla do réir Reachta     ...     ...

97,000

4,460

26

Chun Deontas d'Ollscola agus do Choláistí (8 Edw. 7, c. 38; Uimh. 42 de 1923 ; Uimh. 32 de 1926 ; Uimh. 35 de 1929 ; agus Uimh. 27 de 1934 ), lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ...     ...

337,574

--

27

Chun Iocaíochta le Ciste Pinsean na mBaintreach agus na nDílleachtaithe agus chun Liúntais in Earraí a chur ar fáil ( Uimh. 22 de 1946 )     ...     ...

510,010

--

28

Chun Deontas d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Atha Cliath ( Uimh. 13 de 1940 )

52,740

--

29

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thalmhaíochta, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair     ...

2,383,870

420,679

30

Chun Cúnamh Airgid i leith Toradh Talmhaíochta, etc.     ...     ...     ...

2,375,000

--

31

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Iascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...

140,170

25,911

32

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Dlí agus Cirt     ...     ...     ...     ...

66,380

--

33

Chun Tuarastal agus Costas an Gharda Shíochána ( Uimh. 7 de 1925 , Uimh. 10 de 1926 , Uimh. 5 de 1937 , Uimh. 19 de 1941 , Uimha. 1 agus 17 de 1945) agus chun íocaíocht cúitimh agus costas eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla ( Uimh. 19 de 1946 )     ...     ...     ...

2,891,190

47,379

34

Chun Costas Príosún, an Fhorais Borstal, agus Cothabhála na nGealt Coiriúla a coinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict., c. 112, alt 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, alt 3; 8 Edw. 7, c. 59; agus 4 & 5 Geo. 5, c. 58)     ...     ...

167,970

21,307

35

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste (7 Edw. 7, c. 17, alt 3; Uimh. 27 de 1926 , ailt 49, 50 agus 66; Uimh. 15 de 1928 , alt 13; Uimh. 48 de 1936 , ailt 51 agus 77; Uimh. 4 de 1946 , ailt 35 agus 36; agus Uimh. 21 de 1946 ) agus Chun Deontais Ceanntsraithe     ...     ...     ...     ...

65,950

--

36

Chun Tuarastal, Liúntas agus Costas Oifigeach Cúirte Cuarda, Leas-Bhreithiún Cuarda, Sirriam agus Fo-Shirriam; Costas Taistil Breithiún Cuarda; agus na gCostas a bhaineas le Liostaí Vótálaithe agus Giúróirí d'Athscrúdú ( Uimh. 27 de 1926 , etc.)     ...     ...     ...

84,710

27,179

37

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte Breithiúnais nach muirear ar an bPríomh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 , Uimh. 48 de 1936 , agus Uimh. 25 de 1945 )     ...     ...     ...     ...     ...

70,800

260

38

Chun Tuarastal agus Costas Iris-Oifig na Talún (40 & 41 Vict., c. 57; 54 & 55 Vict., c. 66; Uimh. 10 de 1924 , alt 102; agus Uimh. 26 de 1942 , alt 22); agus Iris-Oifig na nDintiúirí (2 & 3 Will. 4, c. 87; 27 & 28 Vict., c. 76; 38 & 39 Vict., c. 5; agus 46 & 47 Vict., c. 20)

64,280

--

39

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nAnnálacha Poiblí agus Coimeádaí na Stát-Pháipéar, Baile Atha Cliath (30 & 31 Vict., c. 70; 38 & 39 Vict., c. 59; agus 39 & 40 Vict., c. 58); agus chun Scríbhinní Stairiúla, etc., a cheannach

7,040

40

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na dTabhartas agus na dTiomanta Déirciúla (7 & 8 Vict., c. 97, ailt 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, alt 24; agus 34 & 35 Vict., c. 102)     ...     ...     ...

4,040

48

41

Chun Tuarastal agus Costas Oifige an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla agus Costais eile i dtaobh Tógáil Tithe, Deontais Ilghnéitheacha agus Deontais-i-gCabhair     ...

1,139,950

32,484

42

Chun Tuarastal agus Costas Oifig Ard-Chláraitheora na mBeireatas, etc. (7 & 8 Vict., c. 81, alt 54; 26 Vict., c. 11, alt 9, agus c. 27; 26 & 27 Vict., c. 52, alt 11, agus c. 90, alt 20; 42 & 43 Vict., c. 70; agus 43 & 44 Vict., c. 13)     ...     ...

15,950

11,000

43

Chun Costas Cothabhála, etc., Gealt Coiriúla i nGealtlainn Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107; agus Uimh. 19 de 1945 )     ...

24,760

1,534

44

Chun Deontas-i-gCabhair áirithe don Chiste Arachais Sláinte Náisiúnta agus chun íocaíocht eile faoi na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta; 1911 go 1947, agus faoin Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Uimh. 22 de 1946) , agus chun Deontas áirithe eile     ...     ...     ...     ...

789,000

--

45

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Oideachais     ...     ...     ...     ...

264,950

72

46

Chun Bun-Oideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta agus Deontas-i-gCabhair, etc.     ...     ...

5,220,000

97,588

47

Chun Meán-Oideachais, lena n-áirítear Deontas Tuarastal na Múinteoirí, Deontas Ceanntsraithe, Breis-Thuarastal do Mhúinteoirí Meán-Scoile agus Deontas do Chiste Pinsin na Meán-Mhúinteoirí     ...     ...     ...     ...     ...

871,650

39,645

48

Chun Iocaíocht faoi na hAchta Gairm-Oideachais, 1930 go 1947, agus chun críocha eile i dtaobh Ceard-oideachais agus Oideachais Leanúnaigh     ...     ...

599,460

32,691

49

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, chun Cuimhneacháin Céad Blian Thomáis Dáibhis agus Ghluaiseacht na nEireannach Og, agus Ildeontais-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...

106,050

5,956

50

Chun Costas i dtaobh Scol Ceartúcháin agus Scol Saothair, lena n-áirítear Aiteanna Coinneála (8 Edw. 7, c. 67; Uimh. 17 de 1926 ; Uimh. 12 de 1941 ; etc.)     ...     ...     ...     ...     ...

187,580

9,198

51

Chun Tuarastal agus Costas na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

8,000

--

52

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann (44 & 45 Vict., c. 49, alt 46, agus c. 71, alt 4; 48 & 49 Vict., c. 73, ailt 17, 18 agus 20; 54 & 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw. 7, c. 42; Uimha. 27 agus 42 de 1923; Uimh. 25 de 1925 ; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimha. 33 agus 38 de 1933; Uimh. 11 de 1934 ; Uimh. 41 de 1936 ; Uimh. 26 de 1939 ; agus Uimh. 12 de 1946 )     ...

1,399,570

135,660

53

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Foraoiseachta ( Uimh. 13 de 1946 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair chun Talamh a Thógaint     ...     ...     ...

357,430

81,638

54

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Seirbhísí na Gaeltachta, lena n-áirítear Deontais um Thógáil Tithe agus ceannach agus díol Bréidíní Baile     ...

127,970

268,465

55

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus íocaíocht Chúnamh áirithe airgid agus Ildeontais-i-gCabhair

16,852,385

3,300

56

Chun Seirbhísí Eitlíochta agus Meteoraíochta     ...     ...     ...     ...     ...

1,678,290

232,265

57

Chun Liúntas Leanaí ( Uimh. 2 de 1944 agus Uimh. 8 de 1946 )     ...     ...

2,150,000

--

58

Chun Seirbhísí áirithe Iompair; chun Deontas i leith Cuanta; chun Tuarastal agus Costas na Muir-Sheirbhíse [na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1939, agus an tAcht Imeall Trá, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]; chun íocaíocht áirithe Cúitimh, lena n-áirítear costas cóireála leighis ( Uimh. 19 de 1946 ); chun costas i dtaobh Boinn agus Deimhnithe a thabhairt amach; chun íocaíocht chun Fearas Cosanta áirithe do Longa a chur ar fáil nó a bhreith chun siúil; agus chun na Seirbhíse Tarrthála Cósta

216,660

15,568

59

Chun Costas i dtaobh Arachais Dífhostaíochta (lena n-áirítear Ranníoca leis an gCiste Dífhostaíochta agus costas Forlíonta), i dtaobh Cúnaimh Dhífhostaíochta (lena n-áirítear costas forlíonta agus liúntas) agus chun Costas i dtaobh Lucht Oibre d'obair Fhómhair a chur ar fáil (9 Edw. 7, c. 7; 10 & 11 Geo. 5, c. 30; 11 Geo. 5, c. 1; 11 & 12 Geo. 5, c. 15; 12 Geo. 5, c. 7; Uimh. 17 de 1923 ; Uimha. 26 agus 59 de 1924; Uimh. 21 de 1926 ; Uimh. 33 de 1930 ; Uimha. 44 agus 46 de 1933; Uimh. 38 de 1935 ; Uimh. 2 de 1938 ; Uimh. 4 de 1940 ; Uimh. 3 de 1941 ; Uimh. 20 de 1943 ; Uimh. 23 de 1945 ; Uimh. 37 de 1946 , agus Uimh. 39 de 1947 )     ...

1,179,380

765,755

60

Chun Tuarastal agus Costas na hOifige Cláraitheachta Maoine Tionscail agus Tráchtála ( Uimh. 16 de 1927 , Uimh. 13 de 1929 agus Uimh. 45 de 1947 )     ...

17,260

--

61

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Phoist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; na hAchta Telegrafa, 1863 go 1928; Uimh. 14 de 1940 , ailt 30 agus 31; Uimh. 14 de 1942 , alt 23; etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...

4,524,840

245,458

62

Chun Tuarastal agus Costas eile i dtaobh Forleatha Neamhshreangaigh ( Uimh. 45 de 1926 ), lena n-áirítear Ceolchuirmeacha Poiblí     ...     ...     ...     ...

245,550

--

63

Chun na bhFórsaí Cosanta (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe) faoi na hAchta Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), agus chun Costas áirithe riaracháin ina dtaobh sin; chun Costas áirithe faoi na h Achta um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ) agus faoi na h Achta um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 agus 1946 ( Uimh. 21 de 1939 agus Uimh. 28 de 1946 ); chun Costas i dtaobh Boinn a thabhairt amach, etc.; chun Costas an Bhúró Staire Míleata agus chun Deontas-i-gCabhair do Chumann Croise Deirge na hÉireann ( Uimh. 32 de 1938 )     ...

4,532,460

179,593

64

Chun Pinsean Créachta agus Eagumais, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , Uimh. 2 de 1941 , Uimh. 14 de 1943 , agus Uimh. 3 de 1946 ); Pinsean, Liúntas agus Aiscí Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , Uimh. 33 de 1938 , Uimh. 5 de 1944 , agus Uimha. 11 agus 34 de 1945); Pinsean, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 ); Iocaíocht i leith Cúitimh do Chomhaltaí den Fhórsa Cosanta Áitiúil ( Uimh. 19 de 1946 ); chun Ranníoc agus Costas iolartha ina dtaobh sin, etc.; agus chun Deontais Eis-Reachtúil     ...

778,100

--

65

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Ghnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...

180,445

--

66

Chun Tuarastal agus Costas Oifige an Aire Leasa Shóisialaigh     ...     ...

640,875

90,281

67

Chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha Leasa Shóisialaigh, lena n-áirítear Deontais

371,500

--

68

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Shláinte, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais Ilghnéitheacha agus Deontas-i-gCabhair agus muirir áirithe maidir le hOspidéil

1,361,590

312,812

69

Chun Cúitimh agus Iocaíocht eile alos Díobhál do Mhaoin arna ndéanamh de dheasca bomaí a scaoileadh anuas ó aerárthaí coigríche agus teagmhais den tsamhail chéanna le linn an Stát a bheith gan bheith páirteach i gcogadh ( Uimh. 24 de 1941 )     ...     ...     ...

11,050

--

70

Chun Cúitimh agus Iocaíocht eile alos Díobhál Pearsanta arna ndéanamh do dhaoine, ar shlí seachas mar chomhaltaí de Sheirbhísí Stáit, de dheasca bomaí a scaoileadh anuas ó aerárthaí coigríche agus teagmhais den tsamhail chéanna le linn an Stát a bheith gan bheith páirteach i gcogadh ( Uimh. 19 de 1946 )

2,400

--

72

Chun Fóirthint ar Ghátar san Eoraip de dheasca Cogaidh, lena n-áiritear Deontais d'Eagrais Idirnáisiúnta agus d'Eagrais eile i leith gnóthaí fóirithne     ...     ...

575,000

--

73

Chun Suimeanna a hAirleacadh faoin Acht Iasachtaí Trádála (Urraíocht) ( Uimh. 5 de 1939 , alt 10) d'aisíoc leis an bPríomh-Chiste     ...     ...     ...     ...     ...

123,214

--

Iomlan Coda II     ...

£70,071,072

£3,357,637

Iomlan Sceidil (B)

£72,066,931

£3,288,272

* Easnamh.

* Easnamh.

* Easnamh.

* Easnamh.

* Easnamh.

* Easnamh.