21 1948


Uimhir 21 de 1948.


AN tACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN ÉAG, 1948.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH BUANUITHE AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN ÉAG. [21ú Nollaig, 1948.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Na hAchta sa Sceideal a choimeád beo.

1. —(1) Na hAchta a luaitear sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, coimeádtar beo iad a mhéid a sonraítear sa tríú colún den Sceideal sin go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1949, agus raghaid in éag ansin mura gcoimeádtar beo níos sia iad.

(2) Aon achtacháin neamh-athghairmthe a leasaíos na hachtacháin, nó a dhéanas difir do na hachtacháin, a coimeádtar beo leis an alt seo, coimeádtar beo ar an gcuma chéanna iad, a mhéid ar díomuan a ré, pé aca luaitear sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo iad nó nach luaitear.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Dhlithe atá ag Dul in Eag, 1948 , a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL—CUID I.

SCHEDULE—PART I.

Na hAchtacháin a Coimeádtar Beo.

Enactments Continued.

Session and Chapter

Short Title

How far continued

Amending Acts

31 & 32 Vict., c. 125.

The Parliamentary Elections Act, 1868.

So much as is continued by the Corrupt and Illegal Practices Prevention Act, 1883.

35 & 36 Vict., c. 33;

42 & 43 Vict., c. 75;

46 & 47 Vict., c. 51.

32 & 33 Vict., c. 21.

The Corrupt Practices Commission Expenses Act, 1869.

The whole Act.

34 & 35 Vict., c. 61.

46 & 47 Vict., c. 60.

The Labourers (Ireland) Act. 1883.

The whole Act.

48 & 49 Vict., c. 72;

48 & 49 Vict., c. 77;

49 & 50 Vict., c. 59;

54 & 55 Vict., c. 48;

54 & 55 Vict., c. 71;

55 & 56 Vict., c. 7;

59 & 60 Vict., c. 53;

61 & 62 Vict., c. 37;

3 Edw. VII, c. 37;

6 Edw. VII. c. 37;

8 & 9 Geo. V, c. 20;

9 & 10 Geo. V, c. 55

No. 19 of 1927;

No. 25 of 1930;

No. 50 of 1931;

No. 19 of 1932;

No. 24 of 1936;

No. 42 of 1937;

No. 18 of 1941;

No. 15 of 1942;

No. 1 of 1948.

AN SCEIDEAL—CUID II.

SCHEDULE—PART II.

Na hAchtacháin a Coimeádtar Beo.

Enactments Continued.

Uimhir agus Bliain.

Number and Year.

Gearrtheideal

Short Title

An Méid a Coimeádtar beo.

How far continued.

Achta a leasaíos é.

Amending Acts.

Uimh. 20 de 1925 .

Acht na nUdarás Áitiúla (Comh-Cheannach), 1925.

An tAcht iomlán.

No. 20 of 1925.

The Local Authorities (Combined Purchasing) Act, 1925.

The whole Act.

Uimh. 23 de 1941 .

Acht Rialtais Áitiúil, 1941 .

Alt 65.

No. 23 of 1941.

Local Government Act, 1941.

Section 65.