21 1952


Uimhir 21 de 1952.


AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ) (Uimh. 2), 1952.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHAINGNIÚ ORDUITHE ÁIRITHE A RINNEADH FAOIN ACHT CHUN DLEACHTA D'FHORCHUR GO PRÁINNEACH, 1932.    [9ú Nollaig, 1952.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Orduithe a dhaingniú.

1. —(1) Daingnítear leis seo na hOrduithe ar leithligh a luaitear sa dara colún den Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus a rinneadh faoin Acht chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach, 1932 (Uimh. 16 de 1932) .

(2) Na sonraí a luaitear sa chéad cholún agus sa tríú colún, faoi seach, den Sceideal a ghabhas leis an Acht seo maidir leis na hOrduithe a luaitear sa dara colún den Sceideal sin, is chuige amháin a cuireadh isteach sa Sceideal sin iad chun go mb'usaide tagairt do na hOrduithe sin agus iad d'aithint, agus, dá réir sin, ní dhéanfaidh aon ní sa chéad cholún sin ná sa tríú colún sin difir d'fhorléiriú, ná tórainniú ná rialú ar oibriú, an ailt seo agus an dara colúin den Sceideal sin.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht d'Fhorchur Dleacht (Orduithe a Dhaingniú) (Uimh. 2), 1952 , a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL.

Uimhir agus Bliain na nIonstraimí Reachtúla

Teideal

Abhar Ginearálta

Uimh. 99 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinn-each (Uimh. 274) (Lanna Rásúir), 1952.

An dleacht ar lanna rásúir a leasú.

Uimh. 126 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 275) (Gloiní Oil), 1952.

Dleacht d'fhorchur ar ghloiní óil.

Uimh. 127 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 276) (Gloin-earraí Criostail), 1952.

Dleacht d'fhorchur ar ghloinearraí criostail.

Uimh. 152 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 277) (Uige d'Olainn Chniotálta), 1952.

An dleacht ar uige d'olainn chniotálta a leasú.

Uimh. 160 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 278) (Dallóga Venéiseacha), 1952.

Dleacht d'fhorchur ar dhallóga venéiseacha.

Uimh. 162 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 279) (Lipéidí Fite), 1952.

Dleacht d'Fhorchur ar lipéidí fite.

Uimh. 161 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 280) (Scátha Lampa), 1952.

Dleacht d'fhorchur ar scátha lampa áirithe plaistic.

Uimh. 163 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinn(Uimh. 281) (Gréasáin Shíoda Shaorga), 1952.

An dleacht ar ghréasáin shíoda shaorga áirithe a leasú.

Uimh. 185 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 282) (Eadaí agus Comhpháirteanna Bábóige), 1952.

Dleacht d'fhorchur ar éadaí agus comhpháirteanna bábóige.

Uimh. 186 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 283) (Gliú, Geilitín agus Bián), 1952.

An dleacht ar ghliú, geilitín agus bián a leasú.

Uimh. 220 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 284) (Forchuimilteáin), 1952.

An dleacht ar fhorchuimilteáin a leasú.

Uimh. 230 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 285) (Lanna Miotal-Thoirisc), 1952.

An dleacht ar lanna miotalthoirisc áirithe a leasú.

Uimh. 232 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 286) (Leathar), 1952.

An dleacht ar leathar a leasú.

Uimh. 253 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 287) (Dabhcháin, Sistéil, etc.), 1952.

An dleacht ar dhabhcháin áirithe d'iarann agus de chruach a leasú.

Uimh. 254 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 288) (Dealbha, Deilbhíní agus Bustaí), 1952.

An dleacht ar dhealbha, deilbhíní agus bustaí áirithe a leasú.

Uimh. 263 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 289) (Gumaí Greamaitheacha), 1952.

Dleacht d'fhorchur ar ghumaí greamaitheacha áirithe.

Uimh. 264 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 290) (Eastóscán Bracha agus Ola Ae Eisc), 1952.

An dleacht ar eastóscán bracha, agus ullmhóidí d'eastóscán bracha agus ola ae éisc a leasú.

Uimh. 281 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 291) (Olann Chadáis), 1952.

An dleacht ar olann chadáis agus substaintí áirithe eile a leasú.

Uimh. 285 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 292) (Leaistic Ghealasaí), 1952.

An dleacht ar éadach agus cóir ghléasta phearsanta a leasú.

Uimh. 297 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 293) (Rothbharraí, Lámh-chairteacha, etc.) d'Iarann agus de Chruach), 1952.

Dleacht d'fhorchur ar roth-bharraí d'iarann nó de chruach, agus ar chairteacha, trucaillí nó trolaithe áirithe agus comhpháirteanna.

Uimh. 311 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 294) (Dabhcháin, Sistéil, etc.), 1952.

An dleacht ar dhabhcháin áirithe d'iarann agus de chruach a leasú.

Uimh. 319 de 1952

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 295) (Gloiní Oil), 1952.

An dleacht ar ghloiní óil a leasú.