38 1958


Uimhir 38 de 1958.


AN tACHT UM LEASÚ AN DLÍ (DÍOBHÁLA PEARSANTA), 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR DEIREADH LE COSAINT NA COMHFHOSTAÍOCHTA. [23 Nollaig, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Ní cosaint comhfhostaíocht.

1. —(1) San alt seo folaíonn “díobhála pearsanta” aon ghalar agus aon dochar do staid choirp nó mheabhrach dhuine, agus forléireofar “díobhálaithe” dá réir sin.

(2) Ní cosaint d'fhostóir a agrófar i leith díobhála pearsanta a tharla de dheasca faillí dhuine ina fhostaíocht gur i gcomhfhostaíocht leis an duine díobhálaithe a bhí an duine sin an tráth a tharla na díobhála.

(3) Beidh aon fhoráil i gconradh seirbhíse nó printíseachta nó i gcomhaontú a chomhghabhann leis an gconradh sin (lena n-áirítear conradh nó comhaontú a rinneadh roimh an Acht seo a rith) ar neamhní sa mhéid go mbeadh d'éifeacht aici eisiamh nó teorainniú a dhéanamh ar aon dliteanas de chuid an fhostóra i leith díobhála pearsanta a tharla don duine ar fostú nó ar printíseacht de dheasca faillí dhaoine i gcomhfhostaíocht leis.

(4) Ní bheidh cosaint na comhfhostaíochta ag an Aire Airgeadais in aon imeachtaí ina choinne faoi alt 170 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1933 ( Uimh. 11 de 1933 ), nó faoi alt 7 den Acht Díobhála Marfacha, 1956 ( Uimh. 3 de 1956 ).

Forálacha maidir le himeachtaí dlíthiúla atá ar feitheamh.

2. —Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difir d'aon imeachtaí dlíthiúla a tosaíodh roimh dháta an Achta seo a rith.

Athghairm.

3. —Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear i gcolún (2) den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a athghairm a mhéid a luaitear i gcolún (3) den Sceideal sin.

Gearrtheideal.

4. —Féadfar an tAcht um Leasú an Dlí (Díobhála Pearsanta), 1958 , a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL.

Achtacháin a Athghairmtear.

Alt 3.

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAthghairme

(1)

(2)

(3)

43 & 44 Vic. c. 42.

Employers' Liability Act, 1880.

An tAcht iomlán.

Uimh. 47 de 1923 .

An tAcht um Dhlithe atá ag Dul in Eag, 1923.

Sa Chéad Sceideal, na sonraí a bhaineas leis an Employers' Liability Act, 1880.