4 1959


Uimhir 4 de 1959.


AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1959.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHAINGNIÚ ORDUITHE ÁIRITHE A RINNEADH FAOIN ACHT D'FHORCHUR DLEACHT, 1957 . [18 Márta, 1959.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Orduithe a dhaingniú.

1. —(1) Daingnítear leis seo na hOrduithe ar leithligh a luaitear sa dara colún den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh faoin Acht d'Fhorchur Dleacht, 1957 (Uimh. 7 de 1957) .

(2) Na sonraí a luaitear sa chéad cholún agus sa tríú colún, faoi seach, den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo maidir leis na hOrduithe a luaitear sa dara colún den Sceideal sin is chuige amháin a cuireadh isteach sa Sceideal sin iad chun go mb'usaide tagairt do na hOrduithe sin agus iad a aithint, agus, dá réir sin, ní dhéanfaidh aon ní sa chéad cholún sin ná sa tríú colún sin difir d'fhorléiriú, ná teorainniú ná rialú ar oibriú an ailt seo agus an dara colúin den Sceideal sin.

Gearrtheideal,

2. —Féadfar an tAcht d'Fhorchur Dleachtanna (Orduithe a Dhaingniú), 1959 , a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL.

Alt. 1.

Uimhir agus Bliain na hIonstraime Reachtúla.

Teideal.

Abhar ginearálta.

(1)

(2)

(3)

Uimh. 17 de 1958 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 12) (Páipéar Neamhchlóite), 1958.

Déanann sé foráil i dtaobh páipéar neamhchlóite a allmhuiriú gan dleacht a íoc más chun páipéar-chlár rocach a mhonarú a bheidh sé beartaithe é a úsáid.

Uimh. 18 de 1958 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 13) (Clúdaigh Chomhad), 1958.

An dleacht ar chomhaid chrochacha agus ar chomhpháirteanna dóibh a leasú.

Uimh. 30 de 1958 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 14) (Síoda agus Síoda Saorga), 1958.

An dleacht ar uigí áirithe síoda shaorga nó síoda agus síoda shaorga a chosnaíonn níos mó ná 1/3d. an tslat chearnach a mhéadú.

Uimh. 31 de 1958 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 15) (Uigí Fite Teicstíleacha agus Cumaiscthe Saorga), 1958.

An dleacht ar uigí targlamacha fite áirithe nó uigí teicstíleacha saorga áirithe agus/nó ar uigí cumaiscthe áirithe a leasú.

Uimh. 37 de 1958 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 16) (Trátaí Amha), 1958.

An dleacht ar thrátaí amha a allmhaireofar idir an 1 Meitheamh agus an 31 Deireadh Fómhair gach bliain a mhéadú.

Uimh. 36 de 1958 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 17) (Píseanna Tirimithe), 1958.

An dleacht ar phíseanna tirimithe a mhéadú.

Uimh. 38 de 1958 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 18) (Frámaí Cruiceoige), 1958.

Dleacht a fhorchur ar fhrámaí cruiceoige agus ar chomhpháirteanna dóibh,

Uimh. 39 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 19) (Glúcós), 1958.

An dleacht ar ghlúcós a leasú.

Uimh. 49 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 20) (Báiréid), 1958.

An dleacht ar bháiréid gan feilt a leasú.

Uimh. 57 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 21) (Gabhálais Leictreachais), 1958.

An dleacht ar ghabhálais leictreachais áirithe a leasú.

Uimh. 58 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 22) (Feadáin agus Píopaí Pleaistic), 1958.

Dleacht a fhorchur ar fheadáin agus píopaí áirithe pleaistic.

Uimh. 77 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 24) (Cuilpháipéir agus Cuilghabhálaithe), 1958.

Dleacht a fhorchur ar chuilpháipéir agus ar chuilghabhálaithe.

Uimh. 85 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 25) (Sciorr-Dhúntóirí), 1958.

An dleacht ar sciorrdhúntóirí agus ar chomhpháirteanna dóibh a leasú.

Uimh. 86 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 26) (Abhrais Daite Iúit agus Gréasáin Daite nó Tuartha Iúit), 1958.

Dleacht a fhorchur ar ghréasáin daite nó tuartha iúit agus ar abhrais daite iúit.

Uimh. 87 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 27) (Gréasáin Neamhdhaite agus Neamhthuartha Iúit), 1958.

An dleacht ar ghréasáin neamhdhaite agus neamhthuartha iúit a leasú.

Uimh. 109 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 29) (Forchuimilteáin), 1958.

An dleacht ar fhorchuimilteáin a leasú.

Uimh. 110 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 30) (Leapachas), 1958.

An dleacht ar leapachas a leasú.

Uimh. 117 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 31) (Clúdaigh Urláir), 1958.

An dleacht ar chlúdaigh urláir áirithe a leasú.

Uimh. 118 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 32) (Páipéar Céireáilte), 1958.

Dleacht a fhorchur ar pháipéar céireáilte agus ar fhillteoga páipéir chéir eáilte.

Uimh. 127 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 33) (Feistis Doirse agus Fuinneog), 1958.

Dleacht a fhorchur ar ítimí áirithe de chrua-earraí foirginteoirí.

Uimh. 128 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 34) (Cannaí Bainne), 1958.

An dleacht ar channaí bainne a leasú.

Uimh. 129 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 35) (Barraí, Slata agus Teascáin Iarainn agus Cruach), 1958.

An dleacht ar bharraí, slata agus teascáin áirithe iarainn agus cruach a leasú.

Uimh. 133 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 36) (Gréasáin Phróisithe), 1958.

Dleacht a fhorchur ar uigí teicstíleacha a bheidh clóite, péinteáilte agus cobhraithe.

Uimh. 158 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 37) (Sciúróirí Corcáin), 1958.

An dleacht ar sciúróirí corcáin agus ar uige le haghaidh sciúróirí corcáin a leasú.

Uimh. 166 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 38) (Uigí Fite), 1958.

An dleacht ar uigí fite áirithe a leasú.

Uimh. 183 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 39) (Bindealáin agus Abhar Bindealáin), 1958.

An dleacht láithreach ar bhindealáin chadáis agus ar ábhar bindealáin a fhorceannadh; dleacht a fhorchur ar bhindealáin, ícleasuithe, canach agus gréasáin fhite áirithe; agus an dleacht ar olann chadáis, etc., a leasú.

Uimh. 187 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 40) (Uscraí Blastanais), 1958.

An dleacht ar úscraí blastanais a leasú.

Uimh. 189 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 41) (Naisc Iarainn Teilgthe do Phíopaí), 1958.

An dleacht ar naisc iarainn theilgthe áirithe do phíopaí a leasú.

Uimh. 190 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 42) (Uigeas, Líon agus Fálacht Shreinge), 1958.

An dleacht ar uigeas, líon agus fálacht shreinge áirithe a leasú.

Uimh. 192 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 43) (Uige Mhiotail agus Miotal Leathnaithe), 1958.

An dleacht ar uige mhiotail agus ar mhiotal leathnaithe áirithe a leasú.

Uimh. 194 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 44) (Spás -Théitheoirí Ola), 1958.

Dleacht a fhorchur ar spásthéitheoirí iniompair ola-adhainte áirithe agus ar chomhpháirteanna dóibh.

Uimh. 201 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 45) (Spéaclaí), 1958.

An dleacht ar spéaclaí agus ar chomhpháirteanna dóibh a leasú.

Uimh. 205 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 46) (Téip Greamaitheach), 1958.

Dleacht a fhorchur ar théipeanna uath-ghreamaitheacha pleaistic áirithe.

Uimh. 206 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 47) (Olann Chadáis), 1958.

An dleacht ar olann chadáis agus ascart, etc., a leasú.

Uimh. 218 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 48) (Mótair Leictreacha), 1958.

Dleacht a fhorchur ar mhótair leictreacha áirithe agus ar chomhpháirteanna áirithe dóibh.

Uimh. 222 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 49) (Cruithneacht), 1958.

Dleacht a fhorchur ar chruithneacht.

Uimh. 235 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 50) (Folcáin d'Iarann Teilgthe), 1958.

An dleacht ar fholcáin d'iarann teilgthe a leasú.

Uimh. 245 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 51) (Lámhainní), 1958.

An dleacht ar lámhainní de theicstíl targlamach nó saorga áirithe a leasú.

Uimh. 246 de 1958.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 52) (Tuáillí agus Eadaí), 1958.

An dleacht ar thuáillí agus éadaí áirithe a leasú.