1 1962


Uimhir 1 de 1962.


ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA, 1962.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ ACHT CÓNASCTHA NA bhFÓRSAÍ PÓILÍNEACHTA, 1925. [10 Eanáir, 1962.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS :—

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht Cónasctha na bhFórsaí Póilíneachta, 1925.

1925, Uimh. 7 .

1945, Uimh. 17 .

1. —Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht Cónasctha na bhFórsaí Póilíneachta, 1925, trí “Cigirí, nach mbeidh thar céad a deich acu ann” a chur in ionad “Cigirí, ná beidh thar nócha acu ann” (a cuireadh isteach leis an Acht Garda Síochána, 1945 ).

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar Acht an Gharda Síochána, 1962 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna n Gharda Síochána, 1923 go 1962, a ghairm d'Achtanna an Gharda Shíochána, 1923 go 1958, agus den Acht seo le chéile.