7 1967


Uimhir 7 de 1967


AN tACHT CÁNACH IONCAIM (LEASÚ), 1967

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT A FHORÁIL NACH dTIOCFAIDH FORÁLACHA ÁIRITHE DEN BHILLE CÁNACH IONCAIM, 1966, IN ÉIFEACHT. [8 Márta, 1967.]

DE BHRÍ gur rith Dáil Éireann, an 15ú lá d'Fheabhra, 1967, Bille dá ngairtear an Bille Cánach Ioncaim, 1966, agus gur rith Seanad Éireann an Bille sin an 22ú lá d'Fheabhra, 1967:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil sa Bhille sin forálacha darb uimhreacha ailt 480 (2) (3) agus 483 a dhéanann foráil chun na coimisinéirí d'eisiúint barántas chun croícha speisialta na nAchtanna Cánach Ioncaim chun cáin ioncaim (lena n-áirítear forcháin) a ghnóthú i gcás ina mainnítear nó a ndiúltaítear an cháin sin a íoc:

AGUS DE BHRÍ gur mian nach mbeadh éifeacht ag na forálacha sin:

ACHTAÍTEAR DA BHRI SIN AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Ailt 480 (2) (3) agus 483 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a aisghairm.

1. —Má thagann an Bille dá dtagraítear sa Réamhrá chun bheith ina dhlí mar an Acht Cánach Ioncaim, 1967 , beidh ailt 480 (2) (3) agus 483 den Acht arna n-aisghairm láithreach.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht Cánach Ioncaim (Leasú), 1967 , a ghairm den Acht seo.