8 1969


Uimhir 8 de 1969


AN tACHT UM DHEONTAIS TIONSCAIL (LEASÚ), 1969

(An tiontú oifigiúil.)


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LIMISTÉIR NEAMHFHORBARTHA, 1952 GO 1968, AGUS NA nACHTANNA UM DHEONTAIS TIONSCAIL, 1959 GO 1968. [29 Aibreán, 1969.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Méid deontas ón bhForas Tionscal.

1956, Uimh. 48 .

1952, Uimh. 1 .

1959, Uimh. 26 .

1. —(1) Ní rachaidh comhiomlán na ndeontas a thabharfaidh an tÚdarás Forbartha Tionscail faoin Acht um Dheontais Thionscail, 1956 , agus na ndeontas (seachas deontais faoi alt 12 den Acht um Limistéirí Neamhfhorbartha, 1952 ) ón bhForas Tionscal agus ón Aire Tionscail agus Tráchtála faoi na hAchtanna um Limistéi Neamhfhorbartha, 1959 go 1968, agus faoi na hAchtanna un Dheontais Tionscail, 1959 go 1968, agus na n-íocaíochtaí ón bhFora Tionscal agus ón Aire sin ar scór ráthaíochtaí a thug an Foras Tionscal agus an tAire sin faoin Acht um Dheontais Tionscail, 1959 , thar chaoga milliún punt.

(2) Ní rachaidh comhiomlán na ndeontas faoi alt 12 den Acht um Limistéirí Neamhfhorbartha, 1952 , agus faoi alt 3 den Acht um Dheontais Thionscail, 1956 , thar chaoga milliún punt.

Aisghairm.

1966, Uimh. 12 .

1968, Uimh. 16 .

2. —Aisghairtear leis seo alt 3 den Acht um Dheontais Tionscail (Leasú), 1966 , agus alt 1 den Acht um Dheontais Tionscail (Leasú) (Uimh. 2), 1968 .

Gearrtheideal agus comhlua.

3. —(1) Féadfar an tAcht um Dheontais Tionscail (Leasú), 1969 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Limistéir Neamhfhorbartha, 1952 go 1969, a ghairm de na hAchtanna um Limistéir Neamhfhorbartha, 1952 go 1968, agus den Acht seo (a mhéid a leasaíonn sé na hAchtanna sin) le chéile agus féadfar na hAchtanna um Dheontais Tionscail, 1959 go 1969, a ghairm de na hAchtanna um Dheontais Tionscail, 1959 go 1968, agus den Acht seo (a mhéid a leasaíonn sé na hAchtanna sin) le chéile.