10 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 2008


AN tACHT UM FHORBAIRT PRÍOSÚIN (RÚIN A DHAINGNIÚ) 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

Alt

1 . Rúin ó Thithe an Oireachtais a dhaingniú.

2 . Gearrtheideal.


An tAcht dá dTagraítear

Acht na bPríosún 2007

2007, Uimh. 10

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 2008


AN tACHT UM FHORBAIRT PRÍOSÚIN (RÚIN A DHAINGNIÚ) 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHAINGNIÚ NA RÚN A RITH TITHE AN OIREACHTAIS I LEITH PRÍOSÚN A FHORBAIRT I dTOGHROINN CHEANTAR CHILL SALCHÁIN I gCONTAE FHINE GALL.

[2 Iúil, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Rúin ó Thithe an Oireachtais a dhaingniú.

1 .— Daingnítear na rúin lena gceadaítear forbairt príosúin i dToghroinn Cheantair Chill Salcháin i gcontae Fhine Gall ar rúin iad a rith Dáil Éireann an 17 Meitheamh 2008 agus a rith Seanad Éireann an 18 Meitheamh 2008 faoi alt 26 d’Acht na bPríosún 2007.

Gearrtheideal.

2 .— Féadfar an tAcht um Fhorbairt Príosúin (Rúin a Dhaingniú) 2008 a ghairm den Acht seo.